Blog

Sep 13, 2022

Mike Wynn

Het Zwitserse zakmes is volgens veel mensen een ingenieuze uitvinding. Hij is klein genoeg voor in uw broekzak, maar kan in allerlei situaties uitkomst bieden. Daarmee werd het Zwitserse zakmes synoniem voor producten die een oplossing bieden voor een heel scala aan problemen. En dat is ook het principe achter end-to-end fraudepreventiesystemen: tijdens de gehele levenscyclus van de polis verschillende problemen oplossen. Hieronder volgen vijf dingen die u met end-to-end fraudedetectiesoftware kunt verbeteren:

Minder verliezen

Volgens een onderzoek van Deloitte zijn de grootste uitdagingen in compliance:

  • Draagvlak voor deze verplichting creëren onder het management

  • Compliance organisatiebreed coördineren

  • Discrete screenings uitvoeren

  • Inefficiënt gebruik van technologie

Door te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een goede risicobeoordeling uit te voeren en stappen te nemen om fraude te voorkomen, kunt u verschillende uitdagingen snel en op een kosteneffectieve manier overwinnen. Het idee hierachter is als volgt: als uw gestandaardiseerde risicobeoordelingen verklaarbare resultaten opleveren, lopen uw werkzaamheden vloeiender. Automatisering minimaliseert menselijke fouten en heeft zo een directe impact op uw winst. Bovendien heeft het accepteren en uitbetalen van de juiste risico's een direct en positief effect op de loss ratio. En omdat terugkerende taken overgelaten worden aan automatische systemen, krijgen uw werknemers de ruimte om oplossingen voor complexe problemen te vinden die uw bedrijf ten goede komen.

Betere klanttevredenheid

"Ongeduldigheid is een deugd", zo stelt Forbes Magazine. "Hoe meer apparaten en apps garant staan voor directe bevrediging, hoe meer dit de nieuwe standaard wordt als het gaat om de verwachtingen van de klant." Het mag in dit digitale tijdperk geen verrassing heten dat klanten willen wat ze willen en wel direct. Een beleid van directe acceptatie is een zeer goede manier om klanten te trekken, maar de aloude zorg dat de verkeerde klanten worden binnengehaald is hiermee niet van de baan, ten minste niet als een verzekeraar winstgevend wil blijven.

Vertrouwen in de klant is een cruciale stap om de juiste klanten binnen te halen en te houden. Dus hoe zorgt u voor voldoende vertrouwen? Dit vergt voor verzekeraars vooral een omslag in denken en doen. Het goede nieuws is dat het merendeel van de klanten te goeder trouw is. Ze zijn er niet op uit om u te bedriegen en zullen alleen schade claimen als er ook echt sprake is van schade. Dus waarom zou u deze klanten niet op dezelfde manier behandelen? Zie het als een doorgaande rijstrook: zodra u bent gecontroleerd, heeft u het recht om direct door te rijden. Terwijl verdachte klanten te maken kunnen krijgen met vertraging, voelen betrouwbare klanten zich beloond als hun polisaanvraag meteen wordt geaccepteerd en hun schade direct worden uitbetaald. Klanten die zich beloond voelen, blijven loyaal en zullen u aanbevelen aan anderen.

Effectiever gebruik van data

Data-analyse levert bruikbare inzichten voor elk risico en helpt u zo uw acceptatieprocessen voor particulieren of bedrijven te verbeteren. Als u de kracht van zowel interne als externe gegevensbronnen benut, krijgen uw commerciële acceptanten toegang tot uitgebreide risicodossiers voor bedrijven en kunnen ze beslissingen automatiseren op basis van configureerbare regels op het gebied van risicobereidheid.

Echte NAICS-classificaties zijn zeldzaam, maar desalniettemin belangrijk. Stel dat u op het punt staat om een restaurant op te nemen in uw portefeuille: hoe weet u of dat restaurant misschien een draaitafel en een dansvloer heeft? Dat brengt namelijk heel andere risico's met zich mee. Laat software zich richten op de taken, dan kunt u zich richten op de hoofdzaken: klanten een geweldige dienstverlening bieden.

Snellere besluitvorming

In gesprekken met senior antifraudeprofessionals horen we vaak dat 20% van het personeel 80% van de frauduleuze schade detecteert. Interessant detail hierbij is dat er over het algemeen geen wezenlijk verschil is tussen de portefeuilles van de werknemers. Sommige schade-experts zijn gewoon beter in het herkennen van potentiële fraude, zij het vanwege training of instinct. Hierin consistentie aanbrengen is cruciaal. Maar hoe kunt u wat 20% van het personeel detecteert en de rest ontgaat standaardiseren?

Gezien het tempo waarin fraudeurs zich ontwikkelen moeten verzekeraars technologieën kunnen inzetten om in real time een beslissing te nemen over schade. Detectie is echter vaak alleen gebaseerd op dagelijkse of wekelijkse batches, waarbij gebruikgemaakt wordt van een AI-model of netwerkanalyse. En naarmate de vraag vanuit klanten naar automatische verwerking (STP) blijft stijgen, moeten verzekeraars deze technologie implementeren. Zonder die technologie kunnen slimme fraudeurs de tekortkomingen in het traditionele proces gemakkelijk uitbuiten. Zo kan een AI-systeem dat in real time werkt uw besluitvorming enorm versnellen.

Kortere fraudeonderzoeken

Op een gestructureerde en vertrouwelijke manier feiten verzamelen voor alle gemarkeerde schade kan soms een uitdaging zijn. Dus hoe kunt u tijd besparen en automatisch bepalen wat de beste vervolgstappen in fraudeonderzoeken zijn en tegelijkertijd voldoen aan alle regels en regelgeving op dit gebied? Onderzoekers moeten snel en gemakkelijk opmerkingen aan cases kunnen toevoegen, beeldanalyses kunnen uitvoeren, verslagen kunnen aanpassen en personen, objecten en bedrijven kunnen onderzoeken. Dit kan doorlooptijden gemakkelijk met tot wel 50% terugbrengen. Sterker nog, onderzoeken kunnen vragen om geavanceerde analyses, business intelligence en extern leveranciersbeheer. De arbeidswereld verandert, en de nieuwe generatie onderzoekers verwacht andere tools dan de huidige onderzoekers. En als verzekeraar moet u hierin kunnen voorzien.

Geavanceerde technologieën inzetten om real-time, grootschalige en enorm precieze modellen te kunnen benutten die frauduleuze schadeclaims overstijgen. Dat is de toekomst van fraudedetectie. Een aanpak waarbij menselijke expertise wordt gecombineerd met computergestuurde modellen zal cruciaal zijn om verliezen te voorkomen. End-to-end oplossingen geven u echt alle handvatten die u nodig heeft om uzelf en uw eerlijke verzekerden te beschermen. Fraudesystemen voor de gehele levenscyclus van polissen houden fraudeurs uit uw portefeuille, detecteren risicovolle aanvragen en schade en maken uw onderzoeksteams efficiënter.

Klik hieronder voor een praktisch voorbeeld van de voordelen die een end-to-end oplossing voor u met zich mee kan brengen. Hierin zetten we uiteen hoe FRISS de winst en dagelijkse werkzaamheden van onze partner InShared heeft verbeterd.

Download het verhaal van InShared

 

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.