We dragen ons steentje bij aan

We dragen ons steentje bij aan

We dragen ons steentje bij aan

ESG

ESG

ESG

Bij Friss staan we voor eerlijke verzekering. Onze oplossingen zijn gebouwd voor verzekeringsmaatschappijen om vertrouwen gedurende de hele levenscyclus van de polis te automatiseren. Dat betekent dat we alle polisaanvragen, verlengingen en claims beoordelen op hun betrouwbaarheid en dat we hoge risico’s op misleiding of fraude signaleren ter verdere beoordeling. Dat is onze bijdrage aan eerlijke verzekeringspremies voor iedereen. En we willen dat op een duurzame manier doen:

Wij geven om:

Planten groeien
Planten groeien
Planten groeien

• Onze collega’s, klanten en partners
• Het eerlijker maken van verzekeringen
• Ons milieu

En

Hello
Hello
Hello

• Oplossingen in plaats van problemen
• Mentaliteit is belangrijker dan structuur
• Strategie is ondergeschikt aan cultuur

Motivatie

Mensen
Mensen
Mensen

• We werken om onszelf te verbeteren, iedere dag
• We gaan allemaal tot het uiterste om onze doelen te bereiken
• Wij leiden door het voorbeeld te geven


De ESG-adviesraad van FRISS werkt momenteel aan de volgende onderwerpen:

1. Een B-Corp gecertificeerde organisatie worden. Dit betekent dat we met onze inspanningen op het gebied van ESG op weg zijn naar registratie in een uitgebreide, geloofwaardige en vergelijkbare impactstandaard die verandering van economische systemen ondersteunt.
2. Het creëren van bewustzijn bij collega's en klanten. Dit betekent dat we informatie verzamelen over inspanningen en impact op het gebied van ESG, en dat we onze collega’s hierover voorlichten.
3. Het plannen van activiteiten die bijdragen aan een beter milieu.