Blog

Aug 24, 2021

Theo Arends

Artificial intelligence (AI) is in de branche al enkele jaren het toverwoord, vooral als het gaat om fraudeanalyse in het schadeproces. Bij FRISS benutten we verschillende aspecten van deze techniek, zoals tekstmining, voorspellende modellen, netwerkanalyse en beeldanalyse. Maar over het algemeen wordt de kracht van AI wat al te positief ingeschat. Voor veel van de grootse beweringen die worden gedaan over wat er mogelijk is met AI ontbreekt vaak het bewijs. Bijvoorbeeld: "AI kan eenvoudig overal zonder beperkingen worden toegepast". In onze ervaring klopt dit niet. Los van AI zijn er tal van andere randvoorwaarden voor succes, vandaar de titel"CLAIMS heeft meer letters dan alleen AI".

C: CORE-SYSTEMEN
Als eerste is daar de C van core-systemen. De integratie van fraudedetectie in het core-systeem is doorslaggevend voor het succes van een verzekeraar. Voor een optimale werking kan fraudedetectie het beste naadloos worden geïntegreerd in de dagelijkse werkstroom van schade-experts, en hoe kan dit beter dan via het core-systeem? Ook moeten de resultaten van de fraudescore in een oogopslag zichtbaar zijn. Ter onderbouwing van hun beslissingen hebben schade-experts bruikbare inzichten nodig en de mogelijkheid om feedback te geven op deze inzichten. Dit systeem is essentieel voor het opzetten van automatische verwerking (STP) en andere geautomatiseerde processen. Daarnaast is het van groot belang dat er informatie-uitwisseling mogelijk is tussen de schadeafdeling en de afdeling fraudeonderzoek. FRISS heeft geconstateerd dat er behoefte is aan dit type technologie en biedt deze nu aan in zijn onderzoeksoplossing. Integratie in core-systemen is zeer belangrijk vanuit het oogpunt van efficiëntie, effectiviteit en algemene fraudebesparing. Daarom heeft FRISS veel geïnvesteerd in de samenwerking met leveranciers van core-systemen, met de ontwikkeling van overzichtelijke en gebruiksvriendelijke integraties voor dagelijkse werkzaamheden als gevolg.

L : LEERPUNTEN
Vervolgens hebben we de L van leerpunten. FRISS heeft ruim 300 implementaties achter de rug en we zouden liegen als we zeggen dat alles even gesmeerd is verlopen tijdens deze projecten. We hebben ontzettend veel geleerd. Dankzij deze leerpunten kunnen we onze methoden voor de toekomst aanpassen. Zo weten we nu dat de overdracht van ons productteam naar het klantsuccesteam essentieel is en extra aandacht behoeft van onze kant. Over het algemeen geldt dat hoe meer mensen er betrokken zijn bij de implementatie, hoe groter de kans is dat real-time fraudedetectie op grote schaal wordt toegepast. Andere kennis die we hebben opgedaan heeft betrekking op het nemen van vervolgmaatregelen (volgende stappen, aandacht voor nieuwe fraudeconstructies) en de noodzaak van beter beeldmateriaal bij screening. We zien dat de maatregelen die we al hebben genomen grote invloed hebben op het succes van onze klanten en we blijven leren van hun feedback. Deze voortdurende lessen vormen de drijvende kracht achter onze ambitie.

M : MARKTKENNIS/MANIER VAN WERKEN
Dan is er de M van marktkennis. Voor een buitenstaander lijkt de verzekeringswereld misschien weinig spannend, maar in de praktijk zijn er tal van factoren die ons werk interessant houden. Hoeveel risico is een verzekeraar bereid te nemen? Wat zijn de doelgroepen en distributiekanalen? Hoe ziet de portefeuille eruit? Hoe worden gegevens verzameld in alle verschillende landen en regio's? Dit zijn allemaal belangrijke vragen die deels bepalen hoe AI binnen een specifieke verzekeringsmaatschappij wordt ingezet. Met andere woorden, een goede kennis van de markt is een essentiële voorwaarde voor een SaaS-onderneming. We kunnen schade-experts en onderzoekers alleen ondersteunen als wij bij FRISS volledig inzicht hebben in hun manier van werken. Hun kennis is nodig om te bepalen welke volgende stappen moeten worden genomen naar aanleiding van het resultaat van door AI aangestuurde functionaliteit.

S : SUCCESS! Tot slot is er de S van succes! AI is een geavanceerd hulpmiddel voor het detecteren van fraude. Fraudemodellen en beeldanalyse zijn fantastische functionaliteiten, maar het is belangrijk dat ze een middel blijven om het doel te bereiken en geen doel op zich. Factoren als integratie, de lokale manier van werken, domeinkennis en de beschikbaarheid van data(bronnen) spelen een minstens zo belangrijke rol.  Voor een goede afhandeling van schadeclaims is nog steeds de expertise van schade-experts en onderzoekers nodig. Deze expertise gecombineerd met AI is de sleutel tot echt succes. Als succesmanager bespreek ik graag de mogelijkheden voor een veilige digitale transformatie met u om uw bedrijf sneller te laten groeien.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.