Blog

Jun 26, 2023

Richard Bakker

De toekomst van verantwoorde AI: Een balans tussen reguleren en innoveren
De toekomst van verantwoorde AI: Een balans tussen reguleren en innoveren
De toekomst van verantwoorde AI: Een balans tussen reguleren en innoveren

ChatGPT is in korte tijd een vertrouwde naam geworden, maar er zijn de afgelopen maanden ook andere opmerkelijke AI-aangedreven applicaties verschenen, die vaak minder de aandacht trokken. Als gepassioneerd fotograaf en redacteur stond ik versteld van wat ik zag in Adobe Firefly. Het genereert achtergrondbeelden op basis van gebruikersinput en DragGAN, waarmee bijvoorbeeld kleding en gezichtsuitdrukkingen kunnen worden veranderd. Door deze ontwikkelingen ben ik gaan nadenken over de toekomst van AI-technologie. Zoals bij iedere innovatie wordt de noodzaak om te reguleren steeds duidelijker.

Ontwikkelingen in AI-regulering

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van AI-regulering. In een vorige blogpost besprak ik de initiële vereisten zoals uiteengezet in de Wet op de Artificiële Intelligentie van de EU. Dit wetsontwerp is vorige maand goedgekeurd. Dat is een flinke stap in de richting van een beter gereguleerd speelveld. De wet verbiedt bepaalde AI-systemen, zoals biometrische identificatie in realtime. Volledige goedkeuring wordt verwacht in 2024, waarop een implementatieperiode van twee jaar volgt.

De EU was niet de enige die van zich liet horen. De Senaat van de VS hield onlangs zijn eerste hoorzitting over AI, die tot doel had de regulering van AI te bediscussiëren. Prominente personen als Sam Altman (OpenAI), Gary Marcus (Geometric Intelligence) en Christina Montgomery (IBM) legden tijdens de hoorzitting hun verklaring af. Er werden analogieën tussen AI en eerdere transformerende technologieën, zoals de drukpers, het internet en de social media getrokken. Bemoedigend was dat een gevoel van urgentie kon worden bemerkt over de noodzaak van controle en risicobeperking. De mede-oprichters van OpenAI, Greg Brockman, en Ilya Sutskever, benadrukten de behoefte aan regulering en stelden voor een internationaal regulerend orgaan op te richten, zoals de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, voor het toezicht op de ontwikkeling van AI. Daarnaast gaven AI-deskundigen en prominente personen in een publieke verklaringuiting aan hun zorgen over het risico van AI.

FRISS’ toewijding aan verantwoorde AI

Bij FRISS pleiten we al lang voor verantwoorde AI-praktijken. Het waarborgen van transparante, rechtvaardige en niet-discriminerende AI-modellen vormen de basis van onze kernwaarden. Wij zijn ervan overtuigd dat AI moet worden gebruikt als een ondersteunend hulpmiddel binnen bestaande processen, dat het efficiëntie en nauwkeurigheid moet bevorderen en moet beschermen tegen partijdigheid. Daarom passen wij op ons platform de zeven principes van betrouwbare AI toe. Ze zijn gebaseerd op de “Ethische richtlijnen voor betrouwbare AI”, opgesteld door de Deskundigengroep inzake Kunstmatige Intelligentie van de Europese Commissie.

De komende maanden zullen we enkele cruciale aspecten van verantwoorde AI nader onderzoeken en daarbij onze inzichten en perspectieven schetsen.

De toekomst van verantwoorde AI

De toekomst van verantwoorde AI ligt in het vinden van een balans tussen innovatie en regulering. AI ontwikkelt zich snel en daarom is het essentieel om toezicht te houden op de toepassing ervan en te zorgen voor regulering om mogelijke schade te voorkomen.

De goedkeuring van het wetsontwerp van de Wet op de Artificiële Intelligentie van de EU en de hoorzitting in de Amerikaanse Senaat vormen belangrijke mijlpalen op het traject naar verantwoorde AI.   Door de uitgangspunten van verantwoorde AI te omarmen, kunnen we ruimte geven aan het enorme potentieel van deze transformerende technologie en tegelijk de risico’s verminderen. Zo creëren we een mooiere toekomst voor ons allemaal.

Download ons eBook “Insurance Digital Transformation: Maximizing Opportunities Through Fraud Mitigation” en kom meer te weten over de rol van AI in de digitalisering in de verzekeringsbranche.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.