Rapport Verzekeringsfraude 2022

Mar 16, 2022

Rapport Verzekeringsfraude 2022: Realtime Data; Een Cruciaal Instrument Bij Fraudebestrijding
Rapport Verzekeringsfraude 2022: Realtime Data; Een Cruciaal Instrument Bij Fraudebestrijding
Rapport Verzekeringsfraude 2022: Realtime Data; Een Cruciaal Instrument Bij Fraudebestrijding

In een recent onderzoek van FRISS, marktleider op het gebied van op AI-gebaseerde oplossingen voor fraude- en risicodetectie en compliance voor schadeverzekeraars overal ter wereld, worden de uitdagingen en mogelijkheden die verzekeraars tegenkomen bij hun inspanningen om fraude te bestrijden tijdens de gehele levensduur van het beleid eruit gelicht. Voor het onderzoek is de bijdrage van meer dan 400 professionals in de verzekeringsbranche wereldwijd verzameld. Het onderzoek biedt inzicht in onderwerpen als vindingrijke fraudes, uitdagingen op het gebied van data, procesautomatisering en meer.

De respondenten van de enquête hebben uiteenlopende visies op de uitdagingen en voordelen van software-oplossingen voor fraudedetectie. Het veelvoorkomende thema is echter de problematiek op het gebied van data; van acceptatie, tot claims tot speciale zaken. De moeilijkheid zit in het tijdig kunnen benutten van data om snel te kunnen reageren wanneer fraude wordt gedetecteerd. De afgelopen tweejaarlijkse enquêtes van FRISS geven aan dat professionals in de verzekeringsbranche worstelden met ontoereikende data. Het ging daarbij ofwel om interne data van slechte kwaliteit of om beperkte toegang tot externe gegevensbronnen. De belangrijkste bevindingen van het 2022 onderzoek naar fraude zijn onder meer:

De pandemie heeft de digitalisering doen versnellen

COVID-19 zal een blijvend effect hebben op de verzekeringsbranche, voor een groot deel doordat de pandemie de digitale processen heeft doen versnellen. In de trant van onderzoeken uitgevoerd door EY en Aite-Novarica, moeten verzekeraars zich blijven richten op hun technologieschuld door kernprocessen te digitaliseren, naar de cloud te migreren en flexibele sourcingmodellen te omarmen. Verzekeraars gebruiken een meerlagige aanpak om hun risico op fraude te beperken. En daarnaast is het verbeteren van de bescherming aan de voordeur bij de acceptatie zeker een aandachtsgebied. Terwijl deze trends aanhouden, zijn verzekeraars in een betere positie om te profiteren van digitale hulpmiddelen bij de end-to-end-fraudebestrijding.

Fraudeurs blijven creatief

Bepalen hoe groot de impact van fraude daadwerkelijk is, blijft lastig om precies vast te stellen. Volgens het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars zijn in 2020 alleen al in Nederland 13.000 gevallen van verzekeringsfraude ontdekt. Verzekeraars wisten daarmee te voorkomen dat een bedrag van ruim 88 miljoen euro onterecht is uitgekeerd aan fraudeurs. Creativiteit en hardnekkigheid bij declaratiefraude vormen daarom een serieuze dreiging voor verzekeraars. Fraudeurs blijven constructies bedenken ten nadele van verzekeraars en doen er onvermijdelijk alles aan om te profiteren van eventuele hiaten in het systeem. Zo blijven ze de verzekeringskosten omhoog stuwen voor eerlijke consumenten. Voor 41% van de respondenten van de enquête was het bijblijven bij de modus operandi van moderne fraudeurs hun grootste uitdaging bij het effectief optreden tegen fraude. De meest veelvoorkomende fraudeconstructies die het afgelopen jaar aan populariteit hebben gewonnen, zijn het vorderen van vals letsel, het niet opgeven van relevante informatie en geënsceneerde ongelukken.

Binnen de branche is het algemeen aanvaard dat fraude ongeveer 10% uitmaakt van alle kostendeclaraties. Eén verandering echter sinds de vorige enquête is een toename van het percentage claims die vermoedelijk frauduleus zijn. In 2021 steeg het aantal claims dat vermoedelijk een mogelijk element van onjuiste voorstelling of fraude bevatte naar 20%: een stijging die al door FRISS werd voorspeld in het rapport uit 2020.

Data is van essentieel belang bij fraudebestrijding Het hebben van de juiste data op de juiste plek, en dan ook nog in realtime, is van essentieel belang voor de verbetering van fraudedetectie. Nu veel verzekeraars gebruikmaken van digitale processen voor bijna hun gehele bedrijfsvoering, is de mogelijkheid om realtime data te zien die mogelijke fraude aanduidt uitermate gunstig gedurende de volledige levensduur van het beleid: van beleidsverzoeken van de eerste partij, tot acceptatie en natuurlijk wanneer claims worden ingediend.

De moeilijkheid zit in het tijdig kunnen benutten van data om snel te kunnen reageren wanneer fraude wordt gedetecteerd. De afgelopen tweejaarlijkse enquêtes geven aan dat professionals in de verzekeringsbranche worstelden met ontoereikende data. Het ging daarbij ofwel om interne data van slechte kwaliteit of om beperkte toegang tot externe gegevensbronnen. Dit jaar waren de grootste uitdagingen bij fraudebestrijding wederom databescherming en privacy, kwaliteit van interne data en ontoereikende toegang tot externe data.

Optimalisatie is nabij

De toekomst van fraudedetectie ligt in het gebruik van geavanceerde technologieën om realtime, grote volumes en uiterst nauwkeurige modellen voor fraude met claims en acceptatie te ondersteunen. Gelukkig zien respondenten grote voordelen in software voor fraudedetectie. Dit zijn onder meer:

  • Verbeterde loss ratio, genoemd door 59%

  • Voorblijven op ontwikkelende fraudeconstructies, 53%

  • Toename in de efficiëntie van onderzoekers, 52%

Een hybride aanpak van menselijke expertise en voorspellende modellen wordt essentieel om verliezen te voorkomen. Dit reduceert de kosten van acceptatie en de afhandeling van claims door onnodige en foutgevoelige stappen te verwijderen en maakt het ontdekken van verdachte gedragstrends in data mogelijk. Dit vult niet alleen de resultaten van de bestaande data aan, het geeft verzekeraars een voordeel bij het identificeren van de voortdurend veranderende constructies van fraudeurs. FRISS gelooft dat wanneer verzekeringen transparanter zijn en iedereen eerlijke premies kan betalen die niet omhoog worden gestuwd door de daadwerkelijke kosten van fraude, bedrijven en individuen kunnen floreren en hun dromen kunnen verwezenlijken.

Meer trends zijn te vinden in het volledige 2022 Frauderapport. Download het gratis rapport hier.

Begin vandaag nog met uw end-to-end trust automation!

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.