Fraude Analytics is een Emerging Technology in Gartner 's Hype Cycle voor Schadeverzekeraars

Sep 17, 2017

Fraude Analytics is een Emerging Technology in Gartner’s Hype Cycle voor Schadeverzekeraars
Fraude Analytics is een Emerging Technology in Gartner’s Hype Cycle voor Schadeverzekeraars
Fraude Analytics is een Emerging Technology in Gartner’s Hype Cycle voor Schadeverzekeraars

Het gebruik van applicaties voor de juiste doeleinden en op het goede moment in de waardeketen is voor verzekeraars essentieel om competatief te blijven en succesvol te digitaliseren. CIOs worden gedwongen strategische beslissingen te maken over hoe zij opkomende technologieën maximaal kunnen benutten.   Gartner ziet Fraude Analytics als een van deze opkomende technologieën die een grote impact zal hebben op schadeverzekeraars. Ondanks de, volgens Gartner, hoge waarde die Fraude Analytics kan toevoegen, is de meerderheid van de verzkeeraars nog onvolwassen wat betreft fraudebewustzijn. Slechts tussen de 5% en 20% van de schadeverzekeraars werkt met een geautomatiseerde oplossing voor fraudebestrijding. Gartner voorspelt dat de technologie in twee tot vijf jaar mainstream zal zijn, ook buiten Noord-Amerika en Europa -nu nog de regio 's met verreweg de meeste installaties.

De transformatie naar een meer digitale aanpak heeft zowel gevolgen voor de aanpak van acceptatiefraude als voor de aanpak van fraude in claims. Veel verzekeraars zijn op zoek naar manieren om hun claimsprocessen te verbeteren, met name om kosten te besparen. Online kanalen, hackers en zelf-service platforms brengen echter nieuwe risico 's met zich mee die opgelost moeten worden. Een antwoord op deze uitdagingen zijn de steeds geavanceerder en real-time fraudedetectieoplossingen. Deze kunnen vaak al volledig worden geïntegreerd in acceptatie- en claimsprocessen en zijn speciaal ontworpen om fraudeuitdagingen bij de verzekeraar aan te pakken.

Wanneer een organisatie het fraudebewustzijn vergroot en de beschikbare techniek omarmt, zal het werken met een fraudedetectie-oplossing de loss-ratio verbeteren en de kosten per claim reduceren. Tevens zal het aantal false positives afnemen, wat leidt tot minder tijd die verspild wordt aan mogelijk frauduleuze claims. Daarnaast neemt de klanttevredenheid toe, omdat premies kunnen worden geoptimaliseerd en de klant sneller bediend kan worden. Als best-practise adviseert Gartner CIOs om -onder andere- te kijken naar oplossingen die:

  • Effectieve fraude scores leveren, gebaseerd op zowel gestructureerde als ongestructureerde data.

  • Voorgedefinieerde datamodellen bevatten, die specifiek zijn voor de bedrijfsonderdelen waarin ze toegepast worden.

  • De mogelijkheid bieden om externe data te integreren voor extra inzichten.

  • Zowel in het claimsproces als het acceptatieproces kunnen worden ingezet om het effect te vergroten.

Om ervoor te zorgen dat de uitdagingen vanuit nieuwe spelers, veranderende klantbehoeften en dalende winstmarges het hoofd geboden worden, is transformatie essentieel. Schadeverzekeraars dienen (digitale) innovatie hoog op de agenda te zetten en moeten de organisatie klaarstomen om de groeiende eisen van buitenaf aan te blijven pakken. Het volledige Gartner rapport Hype Cycle for P&C Insurance, 2017 kan hier worden opgevraagd.

Begin vandaag nog met uw end-to-end trust automation!

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.