Directe STP acceptatie voor goede risicoprofielen, met compliance-by-default

RISK succesberhaal
RISK succesberhaal
RISK succesberhaal
RISK succesberhaal

Klant
Risk Verzekeringen

Uitdagingen

Real-time en volledig geautomatiseerd een eenduidig en juist beeld kunnen schetsen van de klant, daarbij rekening houdend met de verschillende producten en productcategorieën en de verschillende soorten van distributiekanalen.

Oplossing

  • FRISS Underwriting Analytics

Resultaten

  • “Touchless trust”

  • Directe STP acceptatie voor goede risicoprofielen

  • Compliance-by-default

  • Hogere efficientie, tijdsbesparing en klanttevredenheid

Klant

RISK is een Insurtech Service Provider voor adviseurs, online labels, startups en verzekeraars. Eigenlijk voor iedereen die zich vooral bezig wil houden met advies, distributie en marketing en alle andere zaken uit wil besteden. Via de verschillende distributiekanalen van RISK worden jaarlijks een paar honderdduizend klanten bediend met een of meerdere afgesloten producten of diensten.

Uitdaging

Bij het afsluiten van een financieel product zoals een verzekering geven klanten, al dan niet via een verzekeringsadviseur, RISK het vertrouwen. Dat vertrouwen is de basis voor een duurzame relatie. Vertrouwen betekent ook dat RISK er alles aan doet om fraude bij hun (potentiële) klanten te beperken. Helaas constateren zij dat binnen de verzekeringsbranche een beperkte groep hier misbruik van maakt en pogingen onderneemt om fraude te plegen. RISK tolereert geen enkele vorm van fraude doet er dan ook alles aan om fraude te onderzoeken en te voorkomen.

Oplossing

RISK heeft als Insurtech Service Provider een Cloud based Insurance-asa-Service-platform ontwikkeld. Dit platform is uniek binnen de branche. Het zorgt ervoor dat verzekeringen volledig geautomatiseerd, volgens het zogenoemde Straight-Through-Processing-principe (STP), berekend, vergeleken en afgesloten kunnen worden. Het platform is ontworpen om zowel de online als de offline markt te bedienen en wordt gebruikt in diverse distributiekanalen, zoals websites, verzekeringsadviseurs, apps en chatbots.

De complexiteit van het platform is dat RISK een eenduidige werkwijze wil hebben voor het aanvragen en beoordelen van verzekeringen. Tegelijkertijd moet er rekening gehouden worden met de verschillende producten en productcategorieën en de verschillende soorten van distributiekanalen. De inhoud moet dan wel hetzelfde zijn, tegelijkertijd zal de vorm anders zijn. Op verschillende momenten in het acceptatieproces worden uitstapjes gemaakt naar externe partijen. Denk hierbij aan claims handling, facturatie en documentcreatie.Ook fraudedetectie en een juiste risico inschatting van de klant zijn cruciaal, of dit gedaan wordt door de verzekeringsadviseur die de klant ‘zichtbaar’ voor zich heeft of de chatbot die te maken heeft met een ‘onzichtbare’ klant. In alle gevallen geldt dat de risico inschatting op diverse onderdelen eenduidig en juist moet zijn. Bij de onboarding van de klant moet hier rekening mee gehouden worden. Daarom is FRISS voor RISK een essentieel onderdeel van de keten.

“Fraudedetectie en een juiste risico inschatting van de klant zijn cruciaal.”

De kracht van FRISS zit in in de mogelijkheden die FRISS RISK biedt om de juiste risico inschatting van de klant uit te voeren. Het hybride model van FRISS, dat Artificial Intelligence (AI) combineert met kennisregels en een veelheid aan interne en externe databronnen, geeft veel flexibiliteit om bronnen aan of uit te zetten waar dat nodig is. Dankzij de Value Cycle Analyse die FRISS kosteloos voor RISK uitvoert wordt het platform mettertijd alleen maar beter.

RISK tolereert geen enkele vorm van fraude doet er dan ook alles aan om fraude te onderzoeken en te voorkomen.

RISK tolereert geen enkele vorm van fraude doet er dan ook alles aan om fraude te onderzoeken en te voorkomen.

RISK tolereert geen enkele vorm van fraude doet er dan ook alles aan om fraude te onderzoeken en te voorkomen.

RISK verzekering succes verhaal
RISK verzekering succes verhaalRISK VerzekeringResultaten

Voor klanten zit de toegevoegde waarde in het STP-principe. De klant anno nu wil direct weten waar hij of zij aan toe is. Daarom geeft RISK via het platform meteen aan of er dekking is of niet. In de paar seconden waarin een aanvraag gedaan wordt, doet RISK middels FRISS de screening die van belang is. RISK noemt dit ook wel ‘touchless trust’: elke klant met een goed risicoprofiel wordt direct geaccepteerd.

Voor de partners van RISK is het van belang om te weten dat binnen het platform alle noodzakelijke stappen vanuit wet- en regelgeving geïntegreerd zijn, oftewel ‘compliance-by-default’. Dit levert voor partners ook helderheid op. Het is geen grijs gebied, het is zwart of wit

De brede range van API’s van businesspartners (claims, fraudedetectie, risico inschatting, dataverrijking, etc) bieden een toegevoegde waarde die de innovatiekracht van aangesloten partners van RISK vergroot. Tevens is het voor partners die het platform gebruiken eenvoudig te integreren

Daarnaast levert het platform voor partners besparingen op. Door een zo breed mogelijk aanbod te vergelijken en direct te vernemen of er wel of geen dekking is, voorkomt dit het maken van 10 verschillende offertes. Dit zorgt voor een hogere efficientie, tijdsbesparing en klanttevredenheid.

De ‘plug-and-play’ instelling die FRISS heeft, past volledig bij het principe van RISK. Dankzij de API-laag van het RISK Platform is dit ook eenvoudig te realiseren.

Door het jarenlange partnership tussen RISK en FRISS werken we samen aan het ‘gezonder’ maken van de verzekeringsbranche. Uiteindelijk profiteert iedereen daarvan.

Begin vandaag nog met uw end-to-end Trust Automation!

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.