Hoe bouw je een rendabele portefeuille op bij het opzetten van een 100% internetverzekeraar?

Klant
InShared

Uitdaging
Hoe bouw je een rendabele portefeuille op bij het opzetten van een 100% internetverzekeraar?

Oplossingen

  • FRISS Underwriting Analytics

  • FRISS Claims Analytics

  • FRISS KYC Compliance

  • FRISS Investigations

Resultaat
Regelmatig teruggeven van premie aan klanten

Klant

InShared is een initiatief van Achmea. Achmea is de grootste schadeverzekeraar in Nederland met bekende labels als Centraal Beheer, Interpolis en FBTO. Inshared is opgezet vanuit het besef dat:

• internet voor verzekeringen een toenemend belangrijk kanaal aan het worden is;
• gedrag van consumenten aan het veranderen is;
• consumenten niet uit vertrouwen verzekeringen afsluiten;
• consumenten niet begrijpen welke impact hun eigen gedrag heeft op risico;
• schadeverzekeringen steeds meer een commodity /vergelijkbaar product is;
• verzekeraars vaak niet meer het belang van de consument voorop hebben;
• costleadership en hoge klanttevredenheid hand in hand kunnen gaan.

Vanuit deze optiek is het verzekeringsproduct opnieuw uitgedacht. Het concept van InShared is uniek en heeft hiervoor ook meerdere innovatieprijzen gewonnen. “We all benefit” is de slogan die duidelijk aangeeft dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om een gezonde portefeuille te hebben (“We bear the risks together, as a group of clients. The better we do this, the more you get back at the end of the insurance year”).

Het samen voorkomen van schade vindt InShared net zo belangrijk als het samen delen van schade, daarom delen ze ook de winst die dat oplevert. 80% van de premie wordt gereserveerd voor het uitkeren van schade. Het deel dat niet nodig is wordt terug gegeven aan de klanten. Klanten krijgen een groter deel als ze geen schades hebben en meer aan preventie hebben gedaan. De organisatie en processen zijn simpel en 100% internet.

Er is geen call center maar klanten hebben een digitale polismap waarmee ze alles kunnen aanpassen en ook claims in kunnen dienen.

Daarnaast doet InShared niet alles zelf, maar heeft zij een netwerk van partners om zich heen verzameld die bijdragen tot hoge kwaliteit en flexibiliteit en lage kosten. Dit alles leidt tot een Lean organisatie die tegen fors lagere kosten kan werken en preventie en beheersing van de schadelast als gezamenlijke doelstelling deelt.

Uitdaging

InShared is in de markt gezet als een nieuw initiatief. Door een flinke marketing inspanning, de gewonnen prijzen en het concept heeft dit tot veel aandacht geleid.

Deze aandacht heeft zich vertaald in een forse instroom van nieuwe klanten, klanten die via het relatief anonieme internet binnenkomen. Dat zijn merendeels klanten die zich door het concept (“Wij zijn er niet voor de brokkenpiloten”) aangetrokken voelen. Maar er zijn er ook die minder goede intenties hebben. Op een bij de start nog kleine portefeuille hebben slechte risico’s een grote impact op de combined ratio. Maar ook op de validiteit van het concept. Kortom: “Hoe bouw je een rendabele portefeuille op bij het opzetten van een 100% internetverzekeraar?”.

Oplossing

De directie van InShared was zich bewust van deze uitdaging. Dat is dan ook de reden dat, vanaf de eerste dag dat InShared operationeel is, FRISS feitelijk de acceptatie doet van nieuwe klanten.

Dat betekent in de praktijk dat op het moment dat een klant via internet een verzekering bij InShared wil afsluiten er een real- time check plaatsvindt op het risico van die klant. Dit risico wordt bepaald op basis van indicatoren als moraliteit van de betrokkenen, betalingsrisico en claimrisico.

De inschatting van dit risico bepaalt uiteindelijk of en onder welke voorwaarden de klant wordt geaccepteerd. Het risico wordt ingeschat door een combinatie van toegepaste kennisregels, externe bronnen en ontwikkelde maatwerk profielen. Externe bronnen die zijn aangehaakt zijn onder meer FISH, RDW, KvK, FRISS Credit Check, Cendris en CIR. De gegevens uit deze bronnen zijn vanuit FRISS detectie geïnterpreteerd middels meer dan 80 controles die bij elke aanvraag worden getoetst. Hierbij is een duidelijke focus op de indicatoren uit de masterset van FRISS, die bijdragen aan de daadwerkelijke selectie aan de poort. Bij een opstartende verzekeraar is acceptatie het belangrijkste proces.

Na acceptatie is na enige tijd ook de FRISS check op de claims ingeregeld. Deze bepaalt op een vergelijkbare wijze welke risico’s aan een nieuwe claim zitten. De oplossingen van FRISS worden aangeboden als SaaS- concept (Software as a Service). Hierdoor was een implementatie in twee maanden mogelijk en waren er voor InShared geen grote interne aanpassingen nodig.

We zijn teruggegaan naar de basisprincipes van verzekeren. Geld dat overblijft na een jaar, gaat terug naar klanten die niks geclaimd hebben. Zo deden ze het vroeger al!

We zijn teruggegaan naar de basisprincipes van verzekeren. Geld dat overblijft na een jaar, gaat terug naar klanten die niks geclaimd hebben. Zo deden ze het vroeger al!

We zijn teruggegaan naar de basisprincipes van verzekeren. Geld dat overblijft na een jaar, gaat terug naar klanten die niks geclaimd hebben. Zo deden ze het vroeger al!

Resultaten

De inzet van FRISS zorgt ervoor dat InShared er niet is voor de brokkenpiloten en bovendien dat de acceptatie op een efficiënte wijze plaatsvindt.

Het is duidelijk dat lage schaderatio’s begint bij de acceptatie. InShared is heel transparant in de schaderatio’s en vermeldt die elk kwartaal op hun site. Het is daarmee ook voor iedereen duidelijk of er minder dan 80% is uitgekeerd aan schade en er dus een terugbetaling aan klanten heeft plaats gevonden. I

InShared verdient pas geld op het moment dat de kostenratio onder de 20% blijft en iedereen verantwoordelijk genoeg rijdt. Een 100% internet verzekeraar zijn, betekent dat zoveel mogelijk processen geautomatiseerd zijn c.q. door de klant zelf worden uitgevoerd. Een acceptatie afdeling bestaat binnen InShared bijvoorbeeld niet. Daarmee kan de omvang van de hele organisatie beperkt blijven.

Begin vandaag nog met uw end-to-end Trust Automation!

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.