Blog

Feb 6, 2019

Martyn Griffiths

Enige tijd geleden nam ik deel aan een rondetafelgesprek over fraude in de zakelijke verzekeringsbranche, toen een bewering werd gedaan die goed samenvat met welke problemen verzekeraars te maken hebben in de strijd tegen commerciële verzekeringsfraude: "De dag dat ik vermelding van de geboortedag verplicht stel bij zakelijke verzekeringen is de dag dat mijn volumes kelderen!" De bewering kwam voort uit frustratie, want ik geloof dat iedereen rond de tafel wel graag meer wilde doen aan het detecteren en voorkomen van fraude, maar het toont wel duidelijk aan waar de schoen wringt: maken we het onszelf niet te moeilijk?

Particulier versus zakelijk verzekeren

Bij particuliere verzekeringen is dit een stuk eenvoudiger. Er is sprake van een of meerdere personen. We ontvangen zijn of haar naam, adres en geboortedatum en dat is voldoende om de identiteit van de persoon in kwestie te kunnen vaststellen en alle nodige controles voor acceptatie uit te voeren. Bij zakelijke verzekeringen krijgen we een bedrijfsnaam, bv of nv of de naam van een of meerdere personen die handelen als eenmanszaak of vof... maar geen geboortedatum. Gezien dit verschil in verzamelde gegevens zal het geen verrassing zijn dat er op het gebied van fraude een verschuiving gaande is van de beter gecontroleerde particuliere verzekeringsmarkt naar de zachte onderbuik bij zakelijke verzekeringen. Tegelijkertijd vraagt de klant om snellere dienstverlening met zo min mogelijk poespas. Dit hogere tempo en het feit dat veel mkb-activiteiten online plaatsvinden, betekent dat fraudeurs veel gemakkelijker hun slag kunnen slaan: ze hebben geen tussenpersoon nodig om het hele systeem te doorlopen. We moeten duidelijk beter ons best doen om onze klanten te leren kennen, maar hoe doen we dit als de in de branche gebruikelijke standaard voor gegevensregistratie dit onmogelijk maakt? Een alternatief is om te werken met een aanbieder die toegang heeft tot aanvullende informatie die een beter inzicht geeft in uw klanten. De positieve kant van dit verhaal is dat dergelijke aanvullende informatie teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ons tevens een handje kan helpen bij onze strijd tegen fraude.

Verscherping handhavingsmaatregelen

De verzekeringsbranche wordt vanuit een antiwitwas-perspectief niet op dezelfde manier gereguleerd als bijvoorbeeld de sector financiële dienstverlening of de bankensector. Dit omdat het risico van het witwassen en verbergen of omzetten van de opbrengsten van criminele activiteiten in de verzekeringswereld als laag wordt gezien. Toch kunnen ook verzekeraars wel degelijk met dergelijke praktijken te maken krijgen en daarom zijn verscherpte eisen voor cliëntonderzoek nodig. In het Verenigd Koninkrijk adviseert de Joint Money Laundering Steering Group om er in een zo vroeg mogelijk stadium voor te zorgen dat dit cliëntonderzoek plaatsvindt, bijvoorbeeld op het moment van offerte of verkoop van nieuwe producten, of bij verlenging of het indienen van claims voor bestaande klanten. Ervaring in de rest van Europa leert dat het niet lang meer zal duren voordat handhavingsmaatregelen zullen volgen voor verzekeraars.

De Nederlandse Bank heeft in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) de eisen voor algemene verzekeraars al aangescherpt, zodat het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner of UBO) van de onderneming een essentieel onderdeel vormt van het commerciële verzekeringsproces voor Nederlandse verzekeraars. Directe toegang tot deze gegevens maakt de bestrijding van fraude een stuk eenvoudiger. Zodra de eigendomsstructuur is vastgesteld, kunnen connecties en netwerken worden achterhaald. Hierdoor wordt het fraudeurs moeilijker gemaakt en kunnen verzekeraars de fraudeurs beter bijhouden. De uitdaging voor verzekeraars is om dit te realiseren met de beperkte gegevens die zij ontvangen. Het inzetten van externe partijen om de UBO-gegevens te verkrijgen en deze op de belangrijkste punten te controleren, vormt een eerste stap op de goede weg.

Zakelijk screenen binnen handbereik

FRISS kan helpen om op basis van deze gegevens van externe partijen de eigendomsstructuur van een organisatie in kaart te brengen, zodat behalve dynamische compliance ook fraudedetectie mogelijk is. Twee vliegen in een klap dus. En wat de geboortedatum betreft? Het is aan de branche zelf om gezamenlijke afspraken te maken over een betere gegevensregistratie bij de bron.

Klik hier om ons e-book te downloaden over acceptatie bij zakelijke en commerciële verzekeringen als u graag meer wilt weten over de manier waarop FRISS u kan helpen.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.