Blog

Feb 6, 2019

Verzekeraars van elke mogelijke omvang doen hun best om een oplossing te vinden voor de nadelen van het werken met verouderde systemen. De redenen hiervoor zijn talrijk.

Ten eerste heeft de schadeverzekeringsbranche te maken met historische verliezen als gevolg van rampen: in 2017 bereikte het aantal schadeclaims een all-time high. Dit was vooral te wijten aan extreme weersomstandigheden. Verzekeraars slaagden er met moeite in om meer schadeclaims te verwerken en af te handelen en tegelijkertijd toekomstige risico's beter in te prijzen.

Ten tweede heeft de wereld van InsurTech het verzekeringslandschap op zijn kop gezet. Gevestigde verzekeraars zien zich hierdoor gedwongen hun fundamentele bedrijfsmodellen te herzien teneinde met succes klanten te winnen en behouden. De concurrentie is hevig en verzekeraars die de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen, delven het onderspit.

Ten derde zorgen ook de steeds toenemende en steeds veranderende eisen van de klant voor disruptie. Verzekeraars worden overspoeld met nieuwe tools en technologieën ter ondersteuning van de nieuwe bedrijfsprocessen die nodig zijn om de hoge verwachtingen van de klant in te lossen.

Noodzaak tot modernisering van het schadeafhandelingsproces

Bij verzekeraars van elke omvang genereert deze samenloop van marktomstandigheden een gevoel van urgentie om verouderde systemen te moderniseren. Maar zoals bekend moeten verzekeraars zich vaak ook een weg banen door een groot aantal complexe lagen, waardoor de voor de hand liggende oplossing niet per se uit een eenvoudig, universeel systeem of platform bestaat. Dit komt het meest naar voren op het gebied van schadeclaims, waar verzekeraars langzamerhand het voordeel en het belang beginnen in te zien van die eerste stap naar modernisering van verouderde systemen: toepassing van centrale systemen in de cloud. Ovum, een bedrijf voor technologisch onderzoek, heeft de plannen van Amerikaanse verzekeraars om gebruik te maken van functionele centrale systemen zoals het schadeafhandelingssysteem en bijbehorende fraudedetectie in de vorm van SaaS-oplossingen onder de loep genomen. Zij constateerde dat het aantal Amerikaanse verzekeraars dat werkt met schadesystemen in de cloud is toegenomen van 13 procent in 2016 tot 26 procent in 2018. Ook de fraudedetectie in diezelfde periode is gestegen van 16 naar 21 procent.

Deze statistieken tonen aan dat de branche te langen leste de beperkingen van verouderde systemen inziet en vertrouwt op de geavanceerde mogelijkheden, verbeterde analysemogelijkheden en zelflerende systemen van het SaaS-/cloudplatform, om zo lagere algemene loss ratio's en een betere zakelijke besluitvorming te realiseren en hun waardepropositie fundamenteel te verbeteren. De migratie van verouderde centrale systemen naar een modern platform met onder meer analysemogelijkheden heeft niet alleen duidelijke voordelen voor het schadeafhandelingsproces (zoals fraudebeperking en vroege opsporing). Op basis van de inzichten die deze moderne toepassing biedt, kan ook worden vastgesteld hoe het staat met de risicobereidheid van een verzekeraar. Om een voorbeeld te noemen, aan de hand van de gegevens van een groot aantal interne bronnen (van schade-experts tot afdelingen voor fraudeonderzoek) kunnen indicatoren voor claimfraude worden ontwikkeld die worden geïntegreerd in een verzekeringsalgoritme, zodat de verzekeraar over de benodigde informatie beschikt om een specifiek risico te accepteren of juist te weigeren.

Gezondere portefeuilles

Hierdoor kan de verzekeraar een gezondere portefeuille samenstellen op basis van lagere risicoprofielen. Op basis van gezondere financiële vooruitzichten kan de verzekeraar zowel de premies verlagen als investeren in andere onderdelen van het bedrijf, bijvoorbeeld productontwikkeling en initiatieven om de klantenservice te verbeteren. En naarmate verzekeraars steeds vaker overgaan tot modernisering van verouderde systemen, wordt het waarschijnlijker dat steeds meer centrale zakelijke functies naar de cloud worden verplaatst. Dit vergroot de mogelijkheden voor een efficiëntere bedrijfsvoering en groei in alle functionele businessunits. Voor veel verzekeraars gaat de migratie van verouderde centrale systemen naar een flexibel, modern platform ook over een bredere strategie waarbij basisprioriteiten moeten worden bepaald.

In het rapport '2019 Insurance Outlook' raadt Deloitte verzekeraars aan voor een gefaseerde aanpak te kiezen met scoreregels op basis van zakelijke waarde, de complexiteit van de toepassing en de kritikaliteit van het systeem. Dit moet hen in staat stellen om te bepalen welke toepassingen in aanmerking komen voor migratie naar de cloud en wanneer. Wij voorzien dat op het gebied van schadeclaims, waar betere loss ratio's essentieel zijn, een cruciale rol is weggelegd voor klanttevredenheid. Dit is bovendien een gebied waar de mogelijkheden tot verbetering schier oneindig zijn.

Door de nieuwste technologieën te integreren, zelfs als dit pas op den duur gebeurt, kan elke verzekeraar ongeacht zijn omvang de concurrentie aangaan op de veeleisende markt van vandaag. Los van alleen betere loss ratio's en efficiency, zullen verzekeraars profiteren van een sterkere merktrouw omdat ze eerlijke klanten de behandeling kunnen geven die ze verdienen.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.