Blog

Aug 29, 2019

Bestrijding van verzekeringsfraude en best practices voor risicobeoordeling. Wat we hebben geleerd van ruim 300 implementaties bij schadeverzekeraars overal ter wereld.

Net zoals privacy een heet hangijzer is voor Facebook of Twitter, is compliance steeds vaker een belangrijk onderwerp voor verzekeraars en financiële instellingen. Toezichthouders hebben hiernaar grondig onderzoek gedaan. De conclusie is heel duidelijk: de financiële sector laat na klanten op basis van sanctielijsten, controleerbaarheid en klantenonderzoeksprocedures te toetsen. Dit is opmerkelijk, want geen enkele financiële instelling zal bewust of opzettelijk willen deelnemen aan witwaspraktijken of terrorisme, en dat geldt al helemaal voor verzekeringsmaatschappijen. De praktijk om klanten te accepteren zonder een compliance-controle uit te voeren, kan de verkoop misschien tijdelijk stimuleren, maar zal op de lange termijn averechts werken en de bedrijfsbelangen schaden. Niet alleen loopt de maatschappij de kans om te worden beboet, maar in het ergste geval kan ook de licentie worden ingetrokken.

Waarom is KYC belangrijk?

Bij een goede zakelijke relatie gunnen beide partijen elkaar de mogelijkheid om een deal te sluiten die gebaseerd is op wederzijds belang. Een financieel bedrijf wil bijvoorbeeld graag informatie over de schuldpositie, integriteit en het betalingsgedrag van een toekomstige klant. Een ander voorbeeld is een brandverzekeraar. Dit type verzekeraar heeft er baat bij om te weten in hoeverre het te verzekeren bedrijf brandgevaar loopt, hoe het zit met de integriteit van de eigenaar en op welke locatie het bedrijf is gevestigd. Is dit een locatie met een groter dan gebruikelijk risico dat een brand overslaat naar een belendend pand?

CDD en KYC: Hoe komen we daar?

Er zijn veel mogelijkheden om informatie te verzamelen en de risico's te beperken, zelfs binnen het regelgevingskader van de verzekeringsbranche. In het verleden waren de accountmanager of tussenpersoon veel tijd kwijt aan het handmatig verzamelen van de benodigde informatie. Hierdoor was het verzamelen van informatie een omslachtig proces, vooral omdat sanctie- en PEP-lijsten voortdurend veranderen. Vandaag de dag kan dit proces desgewenst dagelijks en vrijwel realtime worden uitgevoerd via geautomatiseerde data-analyse. Nieuwe treffers worden onmiddellijk gerapporteerd. Daarmee is compliance en de handhaving van compliance geen last meer. Download hier het ebook over geautomatiseerde acceptatie.

Het voorbeeld van DLL

DLL is een wereldwijde partner op het gebied van geïntegreerde financiële oplossingen. Via leasing en factoring ondersteunen zij de volledige levenscyclus voor zowel de commerciële als particuliere sector.

Uitdaging
DLL kan het zich niet veroorloven om onjuiste gegevens op te nemen in contracten; deze moeten juridisch volledig waterdicht zijn. In zijn oplossing krijgt DLL aanvragen variërend van een offerteverzoek tot het opstellen van het contract. Alle informatie die nodig is om een contract af te sluiten, wordt tijdens het genereren van het contact vooraf ingevuld, voor zover de informatie beschikbaar is. Op deze manier kunnen tussenpersonen eenvoudig een lease-aanvraag voltooien, berekeningen maken en kredietcontroles uitvoeren. In de geleverde contracten ontbrak tot nu toe een manier om in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) op te zoeken wie er allemaal mag tekenen namens een bedrijf. Deze informatie moest worden geëxtraheerd en handmatig worden ingevoerd nadat het contract was opgesteld. Dit vertraagde het proces en gaf aanleiding tot fouten. Typfouten, foute interpretaties van de gegevens en gedateerde kennis van wet- en regelgeving konden zo terechtkomen in de contracten.

Het resultaat
DLL wilde dat het bedrijf volledig zelf in deze behoefte kon voorzien en waarde kon bieden aan de tussenpersonen. Het gaf de IT-afdeling daarom opdracht om met een oplossing te komen voor autorisatie van tekenbevoegdheid. Samen met FRISS creëerde DLL een geïntegreerde oplossing in de online tool van het bedrijf. Elke keer dat een tussenpersoon een offerte invoert, wordt er een contract gegenereerd zodra de offerte wordt geaccepteerd. Tijdens dit proces ontvangt FRISS een verzoek om op basis van een KvK-nummer op zoek te gaan naar eventuele tekenbevoegdheid van de aanvrager. Zowel de interne klant (de afdeling Vendor Leasing van DLL) als de externe klant (tussenpersonen van DLL) zijn zeer tevreden met de oplossing. Zij hebben diverse cruciale onderdelen van het proces verbeterd door automatisch bevoegde ondertekenaars toe te voegen.
-Het proces is gebruiksvriendelijker. Aanvragen kunnen vanuit een toepassing worden beheerd en automatisch worden uitgebreid met informatie;
-Het proces is nauwkeuriger. Typfouten behoren tot het verleden en er hoeft geen informatie meer te worden geïnterpreteerd. Maar bovenal weten we zeker dat alle bevoegde ondertekenaars correct aan het contract worden toegevoegd;
-De klanttevredenheid is gestegen. DLL levert in een keer de juiste contractgegevens aan. Daardoor hoeft het bedrijf niet meer terug te gaan naar de klant als na ondertekening van het contract toch iets fout blijkt te zijn. Ook ontbreken er geen handtekeningen van bevoegde personen meer;
-De doorloopsnelheid is toegenomen. Het opzoeken en toevoegen van alle tekenbevoegdheden aan een contract neemt normaal gesproken 15 minuten in beslag. Omdat deze informatie voortaan direct beschikbaar is, bespaart DLL kostbare tijd bij het genereren van een contract.

Lees hier het volledige verhaal van DLL.

Achtergrond

Geen enkele verzekeringsmaatschappij is immuun voor fraude. En hoe goed de branche ook denkt te zijn voorbereid, fraudeurs zijn slim en altijd op zoek naar zwakke plekken. Fraudeurs gooien alle middelen in de strijd om verzekeraars geld afhandig te maken en vinden altijd manieren om niet betrapt te worden. Het is deze fraudeurs om het even welke maatschappij ze oplichten, dus niemand is veilig. Verzekeringsfraude is een wereldwijd probleem. Gemiddeld kan 10% van het geleden verlies worden gekoppeld aan fraude. Fraude is bovendien een toenemend probleem, dat verantwoordelijk is voor 10 tot 15 procent van de totale kosten uit claims.

Volgens de
Coalition Against Insurance Fraud bedragen de totale kosten van schadeverzekeringsfraude alleen al in de Verenigde Staten meer dan 80 miljard USD per jaar. Dat houdt in dat het gemiddelde Amerikaanse gezin tussen de 400 en 700 USD per jaar extra kwijt is in de vorm van premiestijgingen. Door fraude actief te bestrijden kunnen we verliezen nog verder beperken en tegelijkertijd de klantervaring verbeteren. Het is tijd om onze inspanningen op het gebied van fraudebestrijding naar een hoger niveau te tillen. Het goede nieuws is dat de strijd tegen fraude eindelijk serieuze aandacht krijgt. Fraude heeft een nadelige invloed op de gehele branche en het loont om fraude te bestrijden. Volgens Amerikaanse verzekeraars is het aantal fraudegevallen in de afgelopen drie jaar met meer dan 60% gestegen.

Ondertussen is er meer dan 116 miljoen USD bespaard met bewezen gevallen van fraude. Verzekeraars zien het aantal fraudegevallen toenemen en geloven dat bewustwording en samenwerking tussen afdelingen van essentieel belang is om dit kostbare probleem een halt toe te roepen. De verzekeringsbranche stelt alles in het werk om de detectie en voorkoming van fraude te verbeteren. Het is zeker een belangrijk punt op de agenda, dat geenszins wordt onderschat. In dit geval begint alles met bewustwording.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.