Blog

Feb 2, 2022

Feiko Kloosterman

Schadeverzekeraars komen om in de claims na de storm van afgelopen vrijdag 18 januari 2022. Het Verbond van Verzekeraars schat de schade op 500 miljoen euro. Klanten worden zo snel mogelijk geholpen, maar moeten in sommige gevallen rekening houden met wachttijden vanwege het grote aantal meldingen dat binnenkomt.

Hoe verifieer je als verzekeraar nou zo snel mogelijk of de claims legitiem zijn, en of je überhaupt de claim mag uitkeren aan de verzekerde(n)? Onderzoekers van Universiteit Utrecht schatten dat in Nederland jaarlijks voor bijna 1 miljard euro verzekeringsfraude wordt gepleegd en zo'n 16 miljard euro wordt witgewassen. Om dergelijke praktijken te voorkomen zijn financiële instellingen, waaronder verzekeraars en banken, wettelijk verplicht om diverse controles uit te voeren op nieuwe en bestaande klanten. Hebben jullie goed in beeld wie jullie klanten zijn? Een gepaste en integrale compliance screening is niet alleen wettelijk verplicht, deze is ook zeer waardevol voor de organisatie. We gingen hierover in gesprek met Feiko Kloosterman. Hij heeft jarenlang ervaring in de verzekeringswereld en vertelt over de waarde verborgen achter een goede compliance screening. Hoe maak je van een moetje iets moois?

Verzekerden en verzekeraars zijn in beginsel vreemden voor elkaar. Voordat de verzekeraar de verzekerde zekerheid biedt met een passende dekking en claims uitbetaalt, draagt de verzekeraar de verantwoordelijkheid voor het screenen van klanten. Dit screenen gebeurt niet alleen bij het aangaan van de verzekering, maar ook bij het uitkeren van claims. Het uitbetalen van onrechtmatige claims zorgt voor een stijging van de schadelast bij verzekeraars. Hierdoor stijgt de gemiddelde premie. Fraude is dus niet alleen onacceptabel, het is ook oneerlijk en ontwricht de organisatie en de maatschappij in zijn geheel. De wettelijke verplichting voor compliance screening speelt een cruciale rol in het aanpakken hiervan. Uiteindelijk streven we naar een betrouwbare verzekeringsindustrie met gezonde portefeuilles, waar eenieder een eerlijke premie betaalt voor zijn of haar verzekering.

Ken uw klant

Elke verzekeraar is verplicht om na te gaan bij een financiële relatie of deze relatie betrouwbaar is. Dit is het "ken-uw-klant-principe" (KYC), ook wel Customer Due Diligence genoemd. Er zijn meerdere wetten en richtlijnen ter voorkoming van witwassen en terrorisme (denk aan de Sanctiewet, Wwft e.a.). Voldoe je als verzekeraar niet aan de wettelijke verplichtingen? Dan riskeer je een miljoenenboete, wordt je licentie ingetrokken of raak je in het ergste geval out of business. Wat mogelijk nog veel erger is, is als merk geassocieerd worden met mogelijke obscure praktijken. Wil en mag je wel zaken doen met deze klant? Bij Customer Due Diligence, wat gepaste zorgvuldigheid betekent, en het 'ken-uw-klant-beginsel' gaat het erom dat je weet wie uw klant is, maar ook om zaken zoals:
-Met wie doe ik zaken? Wie zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een bedrijf?
-Mag ik met deze persoon zaken doen? Waarvoor wordt de zakelijke relatie gebruikt?
-Wil ik met deze persoon zaken doen? Is er sprake van een acceptabel en verzekerbaar risico?

Om deze vragen beantwoord te krijgen is het belangrijk om klanten zorgvuldig te identificeren en te screenen. Bij het screenen van bedrijven, moet je weten wie de uiteindelijke eigenaar is van een bedrijf, de Ultimate Beneficial Owner (UBO). Het screenen van deze uiteindelijk belanghebbenden van bedrijven tegen sanctielijsten en/of PEP-lijsten is een essentieel onderdeel van compliance screening. Op basis van deze inzichten in data kan worden gecontroleerd of alle transacties legitiem zijn.

Het achterhalen van deze data en het vervolgens screenen van deze datasets is zeer arbeidsintensief. Daarnaast vinden er regelmatig wijzigingen plaats in deze lijsten door recente gebeurtenissen in de politiek of de economie. Gezien de huidige omstandigheden in Oekraïne worden bijvoorbeeld updates op sanctielijsten verwacht. Om het klantenbestand actueel legitiem te houden is het maken van een nieuwe screening na iedere wijziging vereist.

Compliance uitdagingen

Het voldoen aan de wet- en regelgeving kan behoorlijk uitdagend zijn. Processen zijn arbeidsintensief en het creëren van draagvlak in de organisatie voor een goede inrichting hiervan is vaak moeizaam. Dit is voornamelijk zo, omdat compliance screening nog vaak als "moetje" wordt ervaren.

Compliance screening is complex. Het aandachtspunt hierin zit hem in het rekening houden met de coördinatie achter de compliance processen: waar begin je, waar ligt de verantwoordelijkheid, als ook het technologische decor. Vragen die bij dat laatste de revue passeren zijn: gebruik je wel de juiste tools? Welke rapportages zijn er nodig voor de interne en externe toezichthouders. In compliance processen gaat het om klanten, dus om klantdata. De AVG vereist dat verzekeraars zorgvuldig met deze data omgaan, mede rekening houdend met de klantervaring en -tevredenheid. Deze zorgvuldigheid en discretie meegenomen maakt het dat deze processen zich opereren op een hoog niveau.

Na het uitvoeren van een screening is het compliance proces nog niet afgelopen. Wijzigingen in sanctielijsten of in het klantbestand dienen continue gemonitord te worden om er voor te zorgen dat je als verzekeraar compliant blijft. Dit is een continue doorwerkend proces. Hoe zorg je vandaag de dag dat je bij nieuwe informatie real time inzichten ontvangt door triangulatie in het fraudenetwerk?

De Effectieve Aanpak van FRISS

FRISS richt zich tot jou als compliance officer, acceptant, claim behandelaar of fraudeonderzoeker. Wil je binnen jouw organisatie het compliance proces effectief inrichten? FRISS helpt en denkt graag mee. We nemen de compliance- en controleverplichtingen niet over, maar ondersteunen om alles zo efficiënt mogelijk te doen. Met onze oplossingen blijf je als verzekeraar continue up-to-date. FRISS geeft op basis van wijzigingen in de data, de sanctielijsten of de regelgeving volledig automatisch aan wanneer er extra controle nodig is. Hiermee zorg je ervoor dat je als verzekeraar 24/7 voldoet aan de plicht om de portefeuille op orde te hebben.

Zo realiseert FRISS zorgeloze compliance screening voor schadeverzekeraars wereldwijd (midden tot groot bedrijf). We helpen verzekeraars in meer dan 45 landen met de inrichting van een algehele compliance screening. Via onze internationaal bewezen methode analyseren we de juiste databronnen en bieden we automatische overzichten en gestandaardiseerde controles. Met UBO Compliance Screening op basis van data-gedreven risico-inschatting buigt FRISS de verplichting van compliance om tot winstgevende risicoanalyse. Dat is toch iets moois?

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.