Blog

Nov 2, 2020

Christian van Leeuwen

Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om controles uit te voeren op nieuwe en bestaande klanten. Na controle moet blijken of er geen zaken gedaan wordt met witwassers of criminelen. Onderzoekers schatten dat in Nederland jaarlijks zo'n 16 miljard euro wordt witgewassen. Daarnaast zijn de controles ook noodzakelijk om financiering van terrorisme te ontdekken.

Bij recente controles van De Nederlandsche Bank is gebleken dat financiële instellingen hun controles ten aanzien van "ken-uw-klant" lang niet allemaal op orde hebben. Dit kan leiden tot hoge boetes, imagoschade en in het ergste geval zelfs het intrekken van de vergunning. Ook verzekeraars vallen onder deze controleplicht. Die controles kunnen veel tijd en geld kosten, zeker ook omdat dit binnen financiële instellingen nog vaak een handmatig proces betreft. Met UBO Compliance Screening buigt FRISS de verplichting van compliance om tot winstgevende risicoanalyse.

Verplichting: KYC / CDD “Mag ik zaken doen met deze klant?"

Banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en leasemaatschappijen moeten bij alle overeenkomsten en financiële transacties polissen en uitbetaalde claims vaststellen of het een legitieme (tegen)partij is. De verplichting bestaat uit het toetsen van personen en bestuurders van bedrijven tegen sanctielijsten en PEP-lijst (Politically Exposed Persons). Om dit voor een bedrijf te doen, moet je weten wie de uiteindelijke eigenaar is van het bedrijf: de Ultimate Beneficial Owner. Is er een moederbedrijf, hoe zit het met zusterbedrijven of met holdings en wie zitten daar weer achter als natuurlijk persoon? Er moet dus worden nagaan of je wel zaken mag doen met de betreffende klant. Naast dat dit een verplichting is, is het een uitgelezen kans om ook te bepalen of je er wel zaken mee wilt doen.

De uitdagingen bij Compliance Screening

Uit een recent onderzoek van Deloitte blijkt dat de grootste uitdagingen op compliance gebied liggen bij:
-management buy-in voor deze verplichting
-moeite om compliance bedrijfsbreed te coördineren
-discrete screenings
-inefficiënt gebruik van technologie

Om zowel te voldoen aan de wettelijke verplichtingen alsook een goede risico-inschatting te maken en fraudepreventieve maatregelen te treffen, kunnen op een (kosten-) efficiënte wijze meerdere uitdagingen ondervangen worden.

De Voordelen van Compliance Screening

Als FRISS hebben we voor deze uitdagingen een oplossing gevonden: UBO Compliance Screening. Dit zorgt voor:
-een continu compliance proces, waardoor je nooit achter loopt op wijzigingen in sanctie- en PEP-lijsten
-gebruik van zowel verplichte als optionele databronnen, zoals frauderegisters en kredietchecks, die voor het proces relevant kunnen zijn
-screening die niet op houdt bij de grens; ook buitenlandse dekking is gegarandeerd
-een omgeving waarin alle follow up eenduidig is vastgelegd voor het hele bedrijf met een automatische audit trail voor de interne audit-afdeling en/of voor de toezichthouder
-gestandaardiseerde risico-inschattingen met uitlegbare resultaten

Het accepteren en uitbetalen van de juiste risico's levert een direct positief effect op de loss ratio. Naast een gezondere klantportefeuille, is deze snellere service voor de lage risico's ook positief voor de klanttevredenheid: de klant krijgt immers snel een passende aanbieding of geld uitbetaald. De medewerkers kunnen hun aandacht focussen op die zaken die er echt toe doen!

Van Verplichting tot Business Value

Natuurlijk blijft het continue en transparant uitvoeren van (geautomatiseerde) screening in feite een verplicht nummer. Dankzij UBO Compliance Screening kan een schone portefeuille opgebouwd worden die bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat. Laten we er samen echter voor zorgen dat deze verplichting een kans wordt om gezond te blijven groeien.

Meer weten? Download ons ebook "Commercial Underwriting. Do you really know your customer?"

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.