Blog

Apr 1, 2019

Roland Schreppers

Roland Schreppers is VP CX bij FRISS. Hij pleit voor het gebruik van automatische processen om databases en lijsten te doorzoeken op bekende fraudeurs, witwassers en zelfs terroristen zodat deze geen misbruik kunnen maken van verzekeringsbedrijven.

Onbewust en ongewenst meewerken aan witwaspraktijken en zelfs terrorisme is iets wat geen enkele financiële organisatie wil en dat geldt zeker ook voor verzekeringsbedrijven. Bij aanvragen voor verzekeringen en claims moet gecontroleerd worden of iemand voorkomt op internationale sanctielijsten of op de PEP-lijst (Politically Exposed Persons). Ten tijde van dit schrijven had de Europese Unie heeft een lijst (EUS) met 17.748 personen, organisaties en landen waar geen zaken mee gedaan mag worden. Daarnaast publiceren veel landen een eigen sanctielijst: de Nederlandse terrorismelijst (DFA) bevat 138 personen, die van België (BSL) heeft er 277 en op de lijst van het Verenigd Koninkrijk (UKS) staan 9.795 vermeldingen. Na iedere terroristische aanslag of opgerold netwerk komen er (helaas) namen bij op de sanctielijsten. Politieke benoemingen en ontslagen hebben direct impact op de PEP-lijst. Wie een jaar geleden nog moeiteloos door de screening kwam laat vandaag overal de alarmbellen rinkelen. Het is dus zaak om de screenings zo actueel mogelijk te houden. Veel verzekeringsmaatschappijen voeren iedere twee of drie maanden een periodieke controle uit. Dat heeft twee nadelen: het levert in een keer een groot aantal hits op die allemaal nagetrokken moeten worden, en de volgende dag loop je alweer achter. In dat kader is Continuous Compliance ontstaan: de complete relatiedatabase van een organisatie wordt dagelijks gecontroleerd tegen de meeste actuele lijsten.

Dagelijkse controle

Bij FRISS controleren we voor onze klanten iedere dag hun databases op basis van de actuele lijsten die we over het algemeen diezelfde dag hebben opgehaald bij de uitgevende partijen, vaak overheidsorganisaties. Door de dagelijkse controle wordt het verwerken van compliance matches voor onze klanten verdeeld in kleine porties per week. Maar het allerbelangrijkste is dat deze verzekeringsbedrijven zeker weten dat ze geen facilitator zijn van ongewenste, criminele activiteiten. Dat doen we trouwens voor zakelijke verzekeringen ook. Daar screenen we alle bestuurders om zo de Ultimate Beneficiary Owner (UBO) te bepalen. Het is belangrijk te weten wie er precies achter het bedrijf dat een verzekering wil afsluiten zit. De directe eigenaar heeft misschien een schone lei maar hoe zit dat met de holding, zusterbedrijven of grote investeerders? Uiteindelijk is het voor alle bedrijven, maar zeker voor verzekeraars, ongelooflijk belangrijk om zo goed mogelijk te weten met wie je zaken doet. Check, check en continue check!

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.