Blog

Nov 8, 2023

Richard Bakker

Meer claims, minder verzekeringsfraude
Meer claims, minder verzekeringsfraude
Meer claims, minder verzekeringsfraude

Zoals recent gesteld op nos.nl is er een daling zichtbaar van het aantal consumenten en bedrijven dat verzekeraars probeert op te lichten. Vorig jaar liepen ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp, een daling van 15 procent vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars

Volgens het Verbond van Verzekeraars is hiermee ruim 80 miljoen euro bespaard. "Dit zorgt ervoor dat mensen die te goeder trouw zijn niet onnodig veel geld betalen", zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. 

Toch vinden de verzekeraars het nog te vroeg om van een ommezwaai te spreken. "Op termijn moet blijken of de jarenlange inspanningen op het gebied van preventie en detectie nu tot dit resultaat hebben geleid", zegt het Verbond van Verzekeraars. 

Grotere pakkans 

Met die inspanningen doelt de belangenclub op betere manieren en samenwerking om gesjoemel op te sporen. Eén op de drie onderzoeken leidde vorig jaar tot het onomstotelijk vaststellen van fraude. In de andere gevallen kon fraude niet met zekerheid worden vastgesteld. 

Het percentage waarin dit wel bewezen kon worden was volgens de verzekeraars in de afgelopen zeven jaar nog niet zo hoog als in 2022. Een jaar eerder lag het nog op 25 procent. 

Meer claims, minder fraude 

In het licht van de laatste statistieken van FRISS blijft de dalende trend in verzekeringsfraude een goede ontwikkeling. De cijfers van het Verbond tonen dat het aantal frauduleuze claims in 2022 aanzienlijk is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Wat echter bijzonder intrigerend is, is dat FRISS ziet dat de daling van het aantal frauduleuze claims nog groter is wanneer deze proportioneel wordt bekeken: er zijn meer claims ingediend, waaruit minder fraude werd gevonden. 

Richard Bakker, Head of Data Science bij FRISS, legt uit: “Tijdens Corona was er een duidelijke dip te zien in het aantal schademeldingen. In 2022, toen iedereen weer het huis uit mocht, zijn er fors meer claims ingediend dan in 2021. Uiteindelijk bleek echter een kleiner percentage uiteindelijk fraude. Dit duidt op een positieve verschuiving in de strijd tegen verzekeringsfraude. Een strijd die FRISS ook aan het hart gaat en volledig aansluit bij onze missie om verzekeringen eerlijker te maken.” 

Wees voorbereid 

“De statistieken van FRISS wijzen verder op een bijzonder intrigerende periode in februari 2022,” vervolgt Bakker. “Deze periode werd gekenmerkt door een sterke stijging van het aantal schadeclaims als gevolg van de impact van drie opeenvolgende stormen in Nederland binnen een tijdsspanne van slechts zes dagen: Dudley, Eunice en Franklin. Deze buitengewone opeenvolging van weersomstandigheden resulteerde in een scherpe piek in verzekeringsclaims. Laten we dit als voorbeeld nemen om onszelf te wapenen wanneer er nieuwe stormen over ons land razen – wat gezien de klimaatveranderingen helaas steeds vaker zal gebeuren.” 

Aangezien fraude steeds evolueert, is FRISS natuurlijk benieuwd wat komend jaar gaat brengen. We houden dit als altijd nauwlettend in de gaten en delen graag onze bevindingen. 

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.