Blog

May 10, 2021

Verzekeraars hebben in 2020 circa 13.000 gevallen van verzekeringsfraude ontdekt. Zij wisten daarmee te voorkomen dat een bedrag van ruim 88 miljoen euro onterecht is uitgekeerd aan fraudeurs. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

De financiële schade door verzekeringsfraude heeft invloed op de premies voor alle verzekerden in Nederland. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: "Het is voor ons allemaal van belang dat verzekeraars fraude opsporen, daarmee worden premiestijgingen als gevolg van ongewenst gedrag voor de consument en bedrijven voorkomen." Veranderingen door COVID-19, zoals thuiswerken, de avondklok en lockdowns, zijn niet van invloed geweest op de totale hoeveelheid opgespoorde fraudezaken. Ondanks dat is er een behoorlijke toename van bijna 40% zichtbaar in het aantal bedrijven dat betrokken was bij verzekeringsfraude.

Meeste fraude in motorrijtuigverzekeringen

De meeste fraudeonderzoeken registreerden verzekeraars in 2020 bij motorrijtuigverzekeringen (3.871), zoals de autoverzekering. Ook op woonverzekeringen (844) en reisverzekeringen werden veel fraudeonderzoeken gemeld. Denk daarbij aan het ensceneren of fingeren van schade, het groter maken van daadwerkelijke schadebedragen, dubbel claimen, opzettelijke misleiding, vervalsing van bewijsstukken zoals facturen en het afsluiten van polissen onder een valse identiteit om daarna een claim in te dienen. Weurding: "Bewezen verzekeringsfraude is het resultaat van intensieve samenwerking en informatie- en kennisdeling tussen verzekeraars onderling, met de politie en het OM. Bovendien voorkomt vroegtijdige signalering van fraude schadekosten en dat is gunstig voor alle verzekerden."

Groeimogelijkheden voor opsporen verzekeringsfraude

"Er zijn twee zaken die mij in het oog springen", aldus Gerwin Marskamp, beleidsmedewerker bij Univé. "Ten eerste de rol van het Verbond zelf. Er zijn 84 zaken geweest waarbij er interventie door het CBV heeft plaatsgehad waarbij 2 of meer verzekeraars door het Verbond op de hoogte zijn gesteld dat er overeenkomstige dossiers zijn. Hieruit blijkt de toegevoegde waarde van van het CBV. Ook de bijna 90 anonieme tips over verzekeringsfraude die het Verbond heeft ontvangen van bezorgde burgers toont het belang van het Verbond ook voor individuen. Wel heb ik de stellige overtuiging dat er potentieel veel meer mogelijk is. Immers, fraudeurs blijven shoppen zodat het aantal matches een stuk hoger zou moeten zijn. Daarbij zijn anonieme tips uiterst belangrijk omdat een tipgever vaak informatie uit de eerste hand heeft maar het kennelijk nog niet algemeen bekend is om het Verbond te tippen."

Als de oud fraude onderzoeker en Product Manager de nieuwsartikelen en de factsheet nog eens doorneemt,  fronst hij zijn wenkbrauwen: "Ten tweede, en dat is wat mij vooral opvalt: het aantal bewezen fraudezaken is gedaald van 22.376 (in 2019) naar 13.000 (in 2020). Een daling van ruim 40%. Als gevolg van Corona waren er fors minder autoschades en werd er door het thuiswerken minder frequent ingebroken. Uit de gesprekken die ik met verzekeraars heb gehad, komt naar voren dat er heus wel eens een zakelijke schade is gemeld waarbij achterblijvende bedrijfsinkomsten (lees: gevolg van Corona) de reden was om een schade in scene te zetten maar dit zijn wel uitzonderingen."

Topje van de ijsberg

Wat verder uit de Verbondscijfers blijkt is dat 66% van de fraude bij de aanvraag van de verzekering wordt gepleegd, dus 34% bij een claim. Dat betekent grofweg 4.500 fraudezaken bij een ingediende verzekeringsclaim. Dit is 0,3% van het totaal aantal schadeclaims in Nederland. Naar verwachting ligt het aantal in werkelijkheid een stuk hoger, tussen 5% en 10%, afhankelijk van het type verzekering. "Dus hoewel ik een trend zie dat het bestrijden van verzekeringsfraude steeds serieuzer genomen wordt, blijven de resultaten nog achterwege en zien we het bekende topje van de ijsberg," aldus Marskamp.

Eerst gepubliceerd op: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/in-2020-88-miljoen-bespaard-door-aanpak-verzekeringsfraude

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.