Blog

Mar 20, 2016

Albert Wienen

Verplicht gebruik van het BSN-nummer zou weleens de manier kunnen zijn om de identiteit van nieuwe klanten te controleren. Hiermee kan verzekeringsfraude beperkt worden, bepleit Albert Wienen, Insurtech enthusiast en acceptatie expert. En waarom verstrekt de overheid aan burgers geen gevalideerd, uniek e-mail adres, gebaseerd op het BSN-nummer?

Validatie van persoonlijke gegevens

De meeste verzekeraars moeten maar vertrouwen op de eerlijkheid en nauwkeurigheid van hun klanten wanneer die hun naam en adres opgeven bij het aanvragen van een nieuwe verzekeringspolis. Er worden typefouten gemaakt, vooral bij het indienen via een website of per e-mail, maar dat is duidelijk niet het enige probleem. Zelfs wanneer de aanvrager geen kwaad in de zin heeft zijn wij in het algemeen heel inconsequent met de manier waarop we ons voorstellen. Om mijzelf als voorbeeld te nemen: ik ben Albert Wienen, maar ook A. Wienen. Software kan controleren of ik dezelfde persoon ben omdat beide namen hetzelfde adres en dezelfde geboortedatum hebben. Maar als ik ga trouwen en de naam van mijn vrouw aan de mijne toevoeg? Of als ik mijn naam verander in die van haar? Dit zijn realistische opties in Nederland en andere landen. Dat zou het wel erg gemakkelijk maken om een nieuwe verzekering aan te vragen zelfs als ik als eens beschuldigd ben van fraude. Een nieuw emailadres is zo gemaakt. Officiële documenten zoals rijbewijs of paspoort kunnen een extra controle vormen, maar deze methode is zeker niet waterdicht. Documenten kunnen worden nagemaakt, vooral als klanten alleen een digitale kopie hoeven aan te leveren.

Digitale ID als oplossing

Dit zie ik als oplossing: in de meeste Europese landen heeft de overheid iedere inwoner een uniek identificatienummer toegewezen, met het oog op belastingen en sociale verzekeringen. Die nummers zijn vaak gekoppeld aan een digitale ID, zoals DigiD in Nederland, BankID in Zweden en EstID in Estland. De digitale ID's werken ook met gevalideerde e-mailadressen. Ik stel voor dat we het gebruik van deze digitale ID's verplicht maken bij het aanvragen van een verzekeringspolis. De financiële dienstverleners in Zweden werken al jaren op deze manier. Het resultaat is dat fraudeurs effectiever kunnen worden geïdentificeerd in het aanvraagproces en dat frauduleuze claims altijd herleid worden naar een echt persoon. En het wordt vooral heel veel moeilijker voor een individu om een valse identiteit te gebruiken bij het aanvragen van een verzekering of het indienen van een claim, omdat in dat geval ook een valse digitale ID nodig is.

Fraude beperken

De vernieuwde Europese privacywetten maken het lastig om dit in heel Europa op een korte termijn te realiseren. Onze branche zou echter alvast kunnen lobbyen voor een eerste stap: een nationaal, gevalideerd e-mailadres voor iedere burger, gekoppeld aan gevalideerde persoonlijke gegevens en gebaseerd op de bestaande burgerservice- en sociale verzekeringsnummers. We beperken zo de fraude bij het afsluiten van verzekeringen en brengen het aantal onterechte claims terug. Dat zou de verzekeringsbranche heel veel geld schelen.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.