Blog

Jul 25, 2016

Hoe telematica verzekeringsfraude met auto 's kan verlagen
Hoe telematica verzekeringsfraude met auto 's kan verlagen
Hoe telematica verzekeringsfraude met auto 's kan verlagen

Het is voor verzekeraars van groot belang om het voor bestuurders moeilijker te maken om een frauduleuze claim in te dienen en tegelijkertijd klanten voor goed rijgedrag te belonen.

Steeds meer bestuurders staan open voor het installeren van een 'black box' in de auto, beter bekend als telematica. Verzekeraars monitoren met telematica het rijgedrag van een verzekerde en gebruiken vervolgens de realtime data voor het berekenen van de premie. Hiervoor is een stekker nodig met software en sensoren die in het voertuig van de verzekerde wordt geïnstalleerd. Daarnaast is er natuurlijk ook software voor het verwerken en bekijken van de verkregen data. De sensortechnologie registreert de locatie, snelheid, acceleratie en de G-krachten waar de auto mee te maken krijgt bij het veranderen van richting of het nemen van bochten. Hiermee krijgt de verzekeringsmaatschappij inzicht in bijvoorbeeld het rem- en acceleratiegedrag van de verzekerde en van de daadwerkelijke en gemiddelde rijsnelheid.

Detecteren van fraude en hoge risico 's

Bij ongevallen is het eenvoudig om de positie en rijrichting te reconstrueren en daarmee kunnen claims nauwkeurig gereconstrueerd worden. Hiermee worden ook onderzoekskosten omlaag gebracht en kan fraude met claims zelfs voorkomen worden. Meetgegevens zijn immers objectiever dan getuigenverklaringen. Bovendien kunnen verzekeraars hiermee de inkomende claims sneller afhandelen, wat resulteert in een hogere klanttevredenheid.

De data die afkomstig is van de met telematica uitgeruste auto 's zorgt ervoor dat verzekeraars beter in staat zijn om risico 's in te schatten. De inzichten in het rijgedrag van bestuurders maakt het voor verzekeraars mogelijk om 'Pay How You Drive'-verzekeringen aan te bieden. Vergevorderde telematica voor verzekeraars, waarbij gedrag van seconde tot seconde wordt opgeslagen, staat verzekeraars toe om nog meer discrete gedragsvormen te identificeren. Hiermee kunnen de feiten zoals deze gepresenteerd worden door de bestuurders, met een nog hogere nauwkeurigheid worden gecontroleerd. Hiermee kan de verzekeraar een groot aantal vragen zelf beantwoorden. Bijvoorbeeld:

  • Heeft de bestuurder te hard gereden?

  • Vond het ongeluk daadwerkelijk plaats waar dit beweerd wordt?

  • Werd er voldoende geremd vlak voor en tijdens het ongeluk?

  • Week het rijgedrag rondom het ongeluk af van recent rijgedrag?

  • Wijst het rijgedrag op een mogelijk andere bestuurder?

Kortom, door het analyseren van de onderliggende data kunnen verzekeraars direct zien of een claim gerechtvaardigd is.

Een opvallend voorbeeld

Een leverancier van telematica verzekeringen, Insure the Box, heeft door effectief gebruik te maken van de verzamelde data een fraudezaak ter waarde van £500,000 aan het licht weten te brengen. Een dergelijke zaak heeft zich nog niet eerder voorgedaan. De betreffende verzekeraar heeft door middel van de inzichten in het (rij-)gedrag van polishouders 31 claims (waarvan zeven ongelukken) kunnen afwijzen binnen vijf maanden tijd. De data is de rechtszaal in gegaan om hiermee de daadwerkelijke locatie, tijd en omvang van de ongelukken te bewijzen. In één van deze zaken beweerden twee personen elkaar totaal niet te kennen. Het tegendeel bleek waar. De telematica data bewees namelijk dat op de dag van het ongeluk één van de betrokken auto 's 20 minuten lang geparkeerd stond  voor het bedrijf waar de andere betrokkene eigenaar van is.

Manipulatie van telematica data

Aan de andere kant werkt deze sterk opkomende technologie ook nieuwe vormen van manipulatie in de hand. Een belangrijke vraag die verzekeraars zich zouden moeten stellen: zijn de telematica kastjes op dit moment wel echt betrouwbaar? De ANWB geeft aan dat verzekeraars zich voorbereiden op gesjoemel. Rijgedrag zou gemakkelijk te manipuleren zijn met de huidige telematica kastjes. Er zijn namelijk verschillende mensen die via een online forum zeggen dat zij een manier hebben gevonden om met externe koppelingen de data van het rijgedrag aan te passen. Dit is volgens de ANWB echter makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien het bedrijf ook zelf het eigen systeem heeft gehackt voor testdoeleinden. Het simuleren van rijgedrag is mogelijk, maar het versturen van deze data en deze ook als echt rijgedrag te laten doorgaan zal niet geaccepteerd worden door de database. Verschillende beveiligingsprotocollen zullen simulatie voorkomen volgende de ANWB.

Hoewel het gebruik van telematica snel toeneemt en vele deuren opent, zullen verzekeraars ook alert moeten blijven terwijl de technologie nog steeds in ontwikkeling is. Uiteindelijk is telematica een manier om gedrag te belonen. Het is aan de verzekeraars zelf om ervoor te zorgen dat mensen beloond worden voor goed rijgedrag, niet voor manipulatie.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.