Blog

May 18, 2021

Gerwin Marskamp

Onlangs is het PIFI herzien. Met name de verantwoording die moet worden afgelegd bij het opnemen van een betrokkene in het incidentenregister en de overweging om informatie met andere fraudecoördinatoren uit te wisselen, is nu echt een verplichting geworden.

PIFI en FRISS Investigations

Het PIFI staat voor Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. In dit Protocol staan de regels en waarborgen die het mogelijk maken voor Financiële Instellingen om te onderzoeken en om na te gaan of iemand (bijvoorbeeld een klant of sollicitant) een dreiging voor de (klanten of medewerkers van de) Financiële Instelling vormt of kan vormen. Bijvoorbeeld als deze al eerder bij een Financiële Instelling heeft gefraudeerd. Op deze manier kan worden voorkomen dat die persoon dit nog een keer probeert bij een andere Financiële Instelling.

FRISS is doorlopend alert op wijzigingen in wet- en regelgeving om hun software daar op aan te passen. Met het Verbond van Verzekeraars hebben we een prettige samenwerking en waren we tijdig geïnformeerd dat een vernieuwing van het Protocol aanstaande was. Toen de concepttekst gereed was, heb ik een Gebruikersoverleg voor de FRISS Investigations klanten en het Verbond georganiseerd om gezamenlijk de veranderingen in het PIFI door te nemen. Het resultaat was dat voor eenieder duidelijk was hoe bepaalde zaken te interpreteren. Voor FRISS was het duidelijk welke aanpassingen we in de software van FRISS Investigations moesten doorvoeren. Zo heeft FRISS in de afgelopen weken de volgende aanpassingen gedaan:
-Proportionaliteit en subsidiariteit wordt door de gebruiker toegepast bij het bepalen of een betrokkene in Incidentenregister moet worden opgenomen
-Er vindt een automatische vastlegging van de ingangsdatum en einddatum van Incidentenregister
-Een nieuw speciaal tabblad bevat alle specifieke items als het gaat over informatie uitwisseling met derden, zoals verzekeringsmaatschappijen, Stichting CIS, Verbond, ZN maar ook inzage- of correctieverzoeken.
-De gebruiker krijgt een melding wanneer een bepaalde verantwoording ontbreekt. Zo dient bijvoorbeeld na het afsluiten van het dossier, de opname in het Incidentenregister opnieuw gemaakt te worden.
-De duur van de opname in het EVR of IVR wordt op basis van criteria in de checklist automatisch berekend

Ik verwacht dat fraudeonderzoekers nog wel wat moeten wennen om zich bij iedere informatie uitwisseling te verantwoorden. FRISS Investigations ondersteunt hen daar optimaal bij. Zodat het altijd duidelijk is, wanneer je welke informatie over welke persoon van wie gekregen hebt en hoe lang je dat gaat bewaren. FRISS denkt graag mee hoe dit proces in te richten: uiteindelijk werken we samen aan een fraudevrije verzekeringswereld!

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.