Blog

Jan 31, 2016

Begin januari stonden 22 personen terecht op Malta voor betrokkenheid bij verzekeringsfraude. Het fraudenetwerk kwam relatief snel aan het licht doordat verzekeraars claimsdata delen, waarin patronen opdoken die op fraude wezen.

Een fraudenetwerk ontstaat niet van de ene dag op de andere. Het verhaal in Malta begon waarschijnlijk met een valide claim tussen een eilandbewoner en een toerist met een huurauto. Er was geen lijfelijke schade, de toerist was de schuldige partij en de verhuurmaatschappij had haar administratie goed op orde. Kortom: een probleemloze casus.

Fraud Pool or Fraud Ring Malta

De Maltezer, we noemen hem Matteo, laat de blikschade niet repareren maar steekt het uitgekeerde verzekeringsgeld in zijn zak. Hij vertelt het aan een vriend, die dit ziet als makkelijk geld verdienen en die voorstelt om met dezelfde schade nog een ongeval in scene te zetten. Ze kiezen een andere verzekeringsmaatschappij en ook deze claim wordt uitgekeerd. Matteo en zijn maat hebben opeens veel makkelijk verdiend geld op zak. Dit valt anderen op en al snel ontstaat een netwerk van vrienden en kennissen die elkaars voertuigen gebruiken om geld op te strijken. Aanrijdingen worden in scene gezet, schades bij meerdere maatschappijen door verschillende personen geclaimd. Zoals zo vaak, lopen dit soort zaken snel uit de hand. Waarom al die moeite doen voor een blikschade van een paar honderd euro? De bedragen lopen steeds verder op en het escaleert zelfs tot een gefingeerde total-loss van €27.000,-.

Fraude Pool op Malta

De fraude op Malta was verspreid over acht verzekeringsmaatschappijen, die allemaal zijn aangesloten bij de Malta Insurance Association (MIA). Deze koepelorganisatie gebruikt onze technologie om claimsdata te delen op het Malta Insurance Fraud Platform. De software is ontwikkeld voor het effectief delen van data en documenten binnen landsgrenzen. In grote hoeveelheden data is het makkelijker patronen te herkennen. Daardoor werd relatief snel ontdekt dat dezelfde voertuigen bij meerdere claims betrokken waren. Ook konden meerdere fraude-indicatoren worden overlegd aan de Maltezer politie, die vervolgens daadkrachtig te werk ging in het verzamelen van bewijzen voor de criminele zaak. Dat brengt ons bij de vraag: Matteo en zijn maten zijn nu gepakt maar zij zijn niet de enige fraudeurs op Malta. Hun collega's zijn nog actief en wat let hen om internationaal te gaan? En beperken zij zich tot personenwagens of zouden ze de stap al hebben gemaakt naar internationaal vrachtverkeer? We weten hoe snel verzekeringsfraude kan escaleren en dat maakt preventie tot een topprioriteit. Hoe eerder frauduleuze claims kunnen worden gedetecteerd, hoe minder groot de verliezen zijn voor verzekeraars en dat betekent een lagere premiedruk. Als fraudeurs langere tijd hun gang kunnen gaan worden de netwerken steeds complexer. Daarmee is de bewijslast een stuk lastiger en de kans op een succesvolle vervolging klein. Groeiende fraudenetwerken trekken zich bovendien weinig aan van landsgrenzen, voor hen is het alleen maar aantrekkelijker vanwege de beperkte internationale gegevensuitwisseling. Het is dan ook van groot belang dat verzekeraars hun informatie delen: binnen de eigen landsgrenzen maar ook internationaal. Alleen zo kan georganiseerde fraude effectief worden opgespoord en bestreden.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.