Blog

Aug 10, 2016

Fraude is een uitdagend probleem. De economische effecten ervan zijn aanzienlijk: minder financieel stabiele bedrijven; slechtere publieke diensten; verminderd niveau van beschikbaar inkomen; en goede doelen die hun geld zien verdwijnen aan criminaliteit. Elke sector in ieder land lijdt onder fraude. Dit is een van de uitkomsten in het rapport "The Financial Cost of Fraud", gepubliceerd door PKF Littleton.

Volgens het rapport kunnen verliezen als gevolg van fraude oplopen tot 6% van het operationeel inkomen. Redenen die hiervoor gegeven worden zijn met name te vinden in het verhoogd gebruik van computers en apps, wat persoonlijk contact en controle minimaliseerd. Daarnaast zijn ook complexere bedrijfsprocessen en systemen een makkelijk doelwit voor fraudeurs, die altijd wel ergens een gat in de beveiliging daarvan vinden. Als gevolg van de financiele crisis is het ook nog zo dat de druk op individuen hoog is, vooral in omgevingen waar mensen boven hun sociale standaard proberen te leven.

Voorkomen is beter dan genezen

Niet alleen fraude is toegenomen in de afgelopen jaren, ook de initiatieven om er iets aan te doen stegen. Fraude wordt tegenwoordig in veel organisaties op managementniveau steeds serieuser genomen. Het topmanagement verschuift de focus van fraude detectie naar naar fraude preventie. De fraudekosten worden gemeten en maatregelen om fraude aan de deur te voorkomen zijn opgezet. Voor verzekeraars betekent dit met name dat preventieve maatregelen genomen zijn op de claims- en acceptatieafdelingen. Traditioneel gezien opereren deze afdelingen in de meeste bedrijven naast elkaar, om conflicterende belangen te voorkomen. Desondanks is juist bij deze afdelingen samenwerking cruciaal om fraude optimaal te kunnen aanpakken. Verbeteringen in de risicoinschattingen van een acceptatieafdeling leiden tot een verkleinde kans op frauduleuze claims binnen het portefeuille. Feedback van afgeronde claims kan de acceptatieafdeling juist weer helpen om inzicht te verkrijgen in mogelijke risico's, zodat hier beter op geanticipeerd kan worden. Dit zorgt voor een gezonde balans tussen risico, premie en uitbetaling. Om fraude effectief te bestrijden is het van belang dat ook binnen de overige afdelingen van een verzekeraar bewustwording ontstaat. De aanpak en het beleid inzake fraude moet door het hele bedrijf vloeien. Naast commitment van topmanagement komen ook fraudetrainingen van pas bij het creëren van bewustzijn. Daartegenover staat dat in veel organisaties het personeel nog niet wordt beoordeeld op het bestrijden van fraude. Het introduceren van anti-fraude targets zou het verschil kunnen maken.

Fraudebestrijding loont

Fraude is de laatste grote kostenpost waar bedrijven nog op kunnen winnen. Zodra bekend is wat de gevolgen van fraude exact zijn kan erop geacteerd worden zoals op elke andere kostenpost het geval is. Samenwerking door middel van het delen van gegevens over fraudezaken, maar ook het samenwerken in het oplossen van fraudezaken zou een belangrijke stap voorwaarts zijn. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook tussen organisaties -het liefst grensoverschrijdend. Dit zorgt ervoor dat de branche fraudeurs te slim af blijft, in plaats van andersom. Het is tijd om fraudebestrijding naar een hoger plan te tillen. Voor verzekeraars betekent dit meer oog voor kwaliteit en gezondheid van het portefeuilles dan puur letten op het volume daarvan. Winstgevende groei is het belangrijkst. En waarom zouden eerlijke klanten de risico's van oneerlijke klanten moeten dragen? Uiteindelijk profiteert de gehele maatschappij van een wereld zonder fraude. Bron: PKF Littlejohn

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.