Blog

Oct 15, 2020

Martino Scheepens

Sinds de laatste keer dat we onze inzichten rondom het coronavirus deelden, is er het een en ander veranderd. Doordat de lockdowns in de meeste landen langzamerhand weer zijn versoepeld, keerde het aantal claims en mogelijke fraudeonderzoeken weer terug tot het 'normale' niveau. Dit lijkt op het eerste gezicht een goed teken, maar het vertelt ons eigenlijk dat er in feite niets is veranderd. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg en we weten nu wat dat is!

Het aantal claims is grotendeels gestabiliseerd. Na een eerste piek blijft het aantal onderzoeken nu rondom het normale niveau zweven.

Het nieuwe normaal

Thuiswerken werd dit voorjaar voor de meeste verzekeringsmaatschappijen het credo en in de afgelopen maanden wordt het werk gekenmerkt door wat we 'het nieuwe normaal' zijn gaan noemen. Deze nieuwe manier van werken is redelijk succesvol gebleken. Nu is voor verzekeraars het moment aangebroken om een stapje terug te doen en te kijken naar de interne processen, de beschikbaarheid van instrumenten en de kennis van de medewerkers, om er zeker van te zijn dat ze klaar zijn voor de volgende fase en de onbekende factoren waarmee ze te maken zullen krijgen.

In de strijd tegen fraude moeten verzekeraars niet proberen het succes van voor de pandemie te evenaren, ze moeten het beter doen. Terwijl dit blog wordt geschreven, ondergaat Europa een tweede golf van besmettingen, met strengere maatregelen die ongetwijfeld invloed zullen hebben op zowel individuen als bedrijven. We zien minder faillissementen dan in 2019, maar het aantal loopt geleidelijk op. Veel bedrijven ontvingen overheidssteun om de eerste lockdown te doorstaan, maar hun reserves slinken snel. De angst is dat velen van hen niet nog een paar maanden van beperkende maatregelen zullen overleven. Dit zal ongetwijfeld leiden tot ontslagen en tot kostenbesparingen, faillissementen liggen meer dan ooit op de loer. Dit soort omstandigheden vormt een vruchtbare voedingsbodem voor fraude: druk, gelegenheid en rationalisatie. Bent u er klaar voor?

Mondiaal probleem, mondiale impact

Er zijn natuurlijk verschillen tussen de regio's:
-De landen in Noord-Europa werden economisch minder hard getroffen door de pandemie, omdat zij er redelijk snel in slaagden het virus onder controle te krijgen en de lockdown er beperkt bleef.
-De landen in Zuid-Europa (en vele andere) hadden zwaar te lijden onder het wegvallen van het gehele toeristenseizoen van 2020.
-In de meeste West-Europese landen zien we een daling van 10 tot 20% van het BNP, hoge werkloosheid en een toename van schulden.
-In veel Latijns-Amerikaanse landen ligt het inkomen een stuk lager en zijn de mensen minder vaak verzekerd. Niettemin neemt het aantal fraudegevallen als gevolg van de pandemie toe.
-De Verenigde Staten heeft naast het coronavirus ook nog eens te maken met sociale onrust, demonstraties en de aankomende verkiezingen. Deze problemen overschaduwen in veel gevallen de impact van de pandemie op de economische welvaart.

COVID-19 maakt geen onderscheid en de gevolgen zullen wereldwijd merkbaar zijn. Het aspect financiële druk van de fraudedriehoek zal een steeds grotere rol spelen en naarmate de wanhoop toeneemt zal fraude door steeds meer mensen en bedrijven worden gezien als een uitweg uit de problemen.

Over de auteur
Martino Scheepens is Customer Success Manager bij FRISS en heeft ruim 30 jaar ervaring in de verzekeringsbranche. Hij begon zijn loopbaan bij een lokale bank en ging daarna verder als zelfstandig verzekeringsmakelaar. Na zijn ervaring op het gebied van financiën, IT, acceptatie, schaderegeling en support in de gehele sector te hebben ingezet, voelt Martino het als zijn roeping om alle klanten van FRISS te helpen een succesvolle implementatie te realiseren.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.