Blog

Sep 5, 2022

Feiko Kloosterman

Compliance screening is complex. Te beginnen bij de coördinatie van de compliance processen: waar begin je, waar en bij wie ligt de verantwoordelijkheid, welke tools zijn er, gebruiken we wel de juiste tools, welke rapportages zijn er nodig voor de interne en externe toezichthouders? Daarnaast conflicteert intern de verplichte screening weleens met commerciële belangen van verzekeraars: tijdrovende intensieve screening tegenover snel accepteren en snel uitbetalen. De AVG vereist dat verzekeraars zorgvuldig met klantdata omgaan. Tegelijkertijd dient rekening gehouden te worden met de klantervaring en -tevredenheid. Deze zorgvuldigheid aan de ene kant en de commerciële belangen aan de kant maakt dat deze processen opereren op een hoog niveau. Maar waar een wil is... 

Iedere relatie met een klant is uniek. Als verzekeraar bepaal je zelf hoeveel risico je wilt nemen. Voor klanten die in een laag-risicocategorie zitten wordt de compliance screening wellicht minder vaak (1x per jaar) uitgevoerd, dan bij klanten die in een hoog-risicocategorie zitten (1x per drie maanden checken). 

Daarnaast bepaal je als verzekeraar zelf welk risico je wilt accepteren (= risk appetite). Meer risico accepteren leidt wellicht tot een grotere portefeuille maar daarvan zal het rendement lager zijn. Voor een gezonde portefeuille is een adequate risico inschatting noodzakelijk. Nadat je deze keuze hebt gemaakt, wil je als verzekeraar natuurlijk dat deze keuze zich omzet in actie om daarmee waarde te creëren.

Wil 

Verzekeraars willen het klantenbestand uiteraard actueel en gerechtvaardigd houden, het liefst zonder dat dit teveel werk en tijd kost, of te ingewikkeld of duur is. Om te controleren of alle financiële transacties legitiem zijn screen je klanten (zakelijke relaties (bedrijven en hun uiteindelijk belanghebbenden) en particuliere relaties) tegen sanctielijsten en/of PEP-lijsten. Voor het bepalen van het risico maak je als verzekeraar gebruik van veel interne en externe databronnen. Het achterhalen van deze data en het vervolgens screenen van deze datasets is zeer arbeidsintensief. Daarnaast vinden er regelmatig wijzigingen plaats. Niet alleen in de sanctielijsten door recente gebeurtenissen in de wereld, politiek of de economie maar ook bij de particuliere of zakelijke relaties zelf. Gezien de huidige omstandigheden in de Oekraïne zijn er bijvoorbeeld regelmatig (soms zelfs dagelijks) updates op sanctielijsten. Het opnieuw screenen van de gehele portefeuille is na iedere wijziging een wettelijk vereiste. Ook vinden er regelmatig bedrijfswijzigingen plaats zoals wijziging van de uiteindelijk belanghebbenden van een bedrijf.

Hoe zorg je er als verzekeraar voor dat wijzigingen van sanctielijsten en bedrijfswijzigingen effectief (dus direct) worden opgevolgd binnen de organisatie zonder dat je daarvoor zelf allerlei acties (handmatig, batchmatig) moet uitvoeren om de portefeuille up-to-date te houden? Het liefst ontvang je als verzekeraar natuurlijk alleen een notificatie wanneer er een wijziging (op een van de sanctielijsten of wanneer er een relevante bedrijfswijziging plaatsvindt) die van invloed is op de bedrijven en personen in jouw portefeuille die eerder zijn gescreend. FRISS levert de juiste software om deze compliance screening en risico inschatting te verzorgen: arbeidsextensief, simpel en niet duur.

We ondersteunen verzekeraars in meer dan 40 landen bij onder andere de algehele compliance screening. Via onze
internationaal bewezen methode analyseren we de juiste databronnen en bieden we automatische overzichten en gestandaardiseerde controles. Onze software is ontworpen, geprogrammeerd en voortdurend verbeterd door experts met samen meer dan 1000 jaar ervaring in de verzekeringsbranche. In de afgelopen 16 jaar hebben we al meer dan 300 implementaties gedaan bij verzekeraars over de hele wereld. Samen maken we verzekeringen eerlijker. Daar willen  we allemaal uiteindelijk naartoe! 

Waarde 

Het hart van onze oplossingen bestaat uit een combinatie van kunstmatige intelligentie (modellen, tekst-mining, document- en fotoanalyse), real-time netwerkanalyses en honderden out-of-the-box fraude scenario's. Dit in combinatie met de eigen interne data en de meer dan 150 externe databronnen die gekoppeld zijn aan onze oplossingen levert krachtige tools op. Met het gebruik van geautomatiseerde screening en detectie in processen verminder je de false positives. Dit verbetert de combined ratio en verlaagt de loss ratio. FRISS ontvangt de benodigde informatie, voert de screening uit tegen de meest actuele bronnen en zendt de uitkomst van de screening inclusief argumenten en alle onderliggende data terug naar de systemen van de verzekeraar.

FRISS neemt de Know Your Customer verplichting niet over, maar we ondersteunen verzekeraars wel om het zo efficiënt mogelijk te doen. Geheel geautomatiseerd toetsen wij de wijzigingen van de sanctielijsten of de bedrijfswijzigingen tegen de klantportefeuille van de verzekeraar. En als het een klant van een verzekeraar betreft dan zorgen wij er geautomatiseerd voor dat alle relevante screenings opnieuw worden uitgevoerd voor de verzekeraar. Tegelijkertijd wordt de nieuwe informatie real-time toegevoegd aan de reeds beschikbare data bij/van de verzekeraar om zo mogelijk frauduleuze netwerken op te sporen. Met de op deze wijze verkregen data heeft de verzekeraar een startpunt voor het maken van een adequate risico-inschatting. Aangevuld met data uit andere bronnen kan je als verzekeraar snel en efficiënt beoordelen of het aangeboden risico acceptabel is en, onder eventueel aanvullende condities, geaccepteerd kan worden. Dit is uiteraard afhankelijk van de risk appetite van de verzekeraar. Onze klanten realiseren binnen 12 maanden ROI.

FRISS integreert naadloos in elk backoffice-systeem en zorgt daardoor dat de impact op de IT-afdeling minimaal is. Zo word je als verzekeraar zelf geheel ontzorgd en wordt de wil om te voldoen aan wet- en regelgeving en adequaat een risico in te inschatten omgezet naar waarde voor de verzekeraar 
Wereldwijd realiseert FRISS zorgeloze compliance screening en risico inschatting voor schadeverzekeraars. Met onze Compliance Screening als startpunt, aangevuld met een op basis van data-gedreven risico-inschatting, buigt FRISS de verplichting van compliance om tot winstgevende risicoanalyse. Op deze manier behandelen we in de toekomst een polis-aanvraag en een schademelding sneller en nauwkeuriger. Met de software van FRISS herken je als verzekeraar acceptabele risico's, eerlijke claims en verbeteren we de klantervaring door polissen sneller te accepteren en claims sneller uit te betalen. En dat is zeer waardevol!

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.