Blog

Jul 5, 2022

Ruud van Gerwen

Niemand kan er meer omheen, digital is de nieuwe standaard. Overal ter wereld moderniseren verzekeraars hun kernprocessen en systemen, starten zij online kanalen en worden handmatige taken geautomatiseerd. Vanuit de consument bekeken zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Van snelle en goede service, via een volledig digitale beleving tot de naadloze integratie van verschillende producten. Deze omslag brengt ook nieuwe risico's met zich mee. De interne processen veranderen. Zo ook de manier waarop verzekeraars aankijken tegen fraude detectie en fraude preventie. Het automatiseren van deze processen wordt steeds belangrijker. En organisaties dienen dit goed te organiseren. Er zijn 5 redenen waarom verzekeraars moeten starten met geautomatiseerde fraudedetectie:

1. Verhoog de kans op fraudedetectie en beperk false positives

Het automatiseren, en zodoende standaardiseren, van fraudedetectie methoden verhoogt de kans op het daadwerkelijk detecteren van fraude. Tevens zal dit false positives beperken tot een minimum. Het opsporen van fraude kan een tijdrovende taak zijn. Het kost tijd van mensen die verantwoordelijk zijn voor klanttevredenheid of van hen die enkel de zaken zouden moeten onderzoeken die het meest verdacht zijn. Bovendien is het handmatig opsporen van frauduleuze zaken foutgevoelig. Wanneer het lukt te automatiseren, worden de kosten voor fraude gedrukt. Uiteindelijk zorgt ditvoor een verbetering van de schadelast en eerlijker premies voor de klant.

2. Start met Straight Through Processing (STP)

Het is vrijwel onmogelijk om elke binnenkomende claim handmatig te screenen. Laat staan om dit te doen volgens de laatste wet- en regelgeving. Wanneer het proces geautomatiseerd wordt, helpen modellen met het selecteren van onderzoekswaardige claims. Een claim die onder een door de organisatie bepaalde score blijft kan automatisch worden uitbetaald. Alleen wanneer een claim opvalt hoeft deze onderzocht te worden. Hetzij door een senior medewerker op de schadeafdeling of door een onderzoeker. Dit laat minder ruimte voor fraude. Bovendien zorgt procesautomatisatie ervoor dat claims en aanvragen vrijwel 100% STP afgehandeld kunnen worden.

3. Efficiënter fraudeonderzoek

Doordat claims die aandacht nodig hebben direct worden herkend, maakt dat het onderzoeksproces effectiever. Claims worden overgedragen met alle informatie die nodig is om een onderzoek te starten. Indicatoren, risicoanalyses en eventuele bijlagen komen direct in de werkvoorraad van de onderzoeker. Deze kunnen op hun beurt de zaak efficiënt en gecontroleerd onderbouwen. Wanneer gewerkt wordt in een centrale omgeving kan bewijs gedeeld worden met andere verzekeraars. Hiermee kunnen organisaties samen zorgen voor fraudepreventie. De fraudeur kan immers niet meer zomaar overstappen van de ene verzekeraar naar de andere.

4. Maak screenen objectief

Claims worden vaak onderzocht op basis van een onderbuikgevoel of indicatie van fraude. Zelden gebeurt een screening willekeurig. Soms is het onderbuikgevoel correct, al bestaat altijd de kans dat er gezocht is volgens een bepaald vooroordeel of algemene misvatting. Tegenwoordig zijn er steeds meer technieken voorhanden die willekeur kunnen tegengaan. Het automatiseren van het fraudesysteem is meteen ook het objectiveren van een screening. Dit komt de kwaliteit van de analyse ten goede, wat beslissingen op basis hiervan verbetert.

5. Gebruik informatie vanuit het schadeproces om betere beslissingen te maken in het acceptatieproces

Vaak gaat kostbare tijd binnen de schadeafdeling verloren omdat zij constant bezig zijn met "de vloer dweilen". Als informatie vanuit het schadeproces wordt teruggebracht in de organisatie kan hiermee het acceptatieproces strakker worden ingericht. De beschikbare data kan belangrijke inzichten geven over het al dan niet accepteren (eventueel onder aangepaste voorwaarden) of afwijzen van een polisaanvraag. Hiermee kan fraude al bij de voordeur gestopt worden. Zeker wanneer sprake is van een online kanaal zijn op deze manier grote voordelen te behalen.

Omarm digitalisatie

Deze 5 uitdagingen geven slechts een idee van wat mogelijk is wanneer kernprocessen rond schade en acceptatie worden geautomatiseerd. Het goede nieuws is dat niet gewacht hoeft te worden met deze processen: het gaat prima samen met bijvoorbeeld het moderniseren van een core systeem. Er zijn een aantal leveranciers die standaard software aanbieden waarmee binnen enkele weken effectief gewerkt kan worden. Met slechts een klein duwtje in de rug van slimme software kunnen verzekeraars zich weer richten op de opbouw en het onderhoud van een gezond portefeuille en tevreden klanten. Zeker als de beschikbare innovatieve technologie wordt omarmt.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.

We use cookies to give you the best online experience. Find out more on how we use cookies in our cookie policy.