loading
De laatste ontwikkelingen en expert inzichten in de verzekeringsbranche.
26 juni 2018
  |  
profile-img

Hoe Bereik Je “Platform Paradise” Bij Het Selecteren Van Een Nieuw Core Systeem?

Jeroen Morrenhof is ceo en mede-oprichter van FRISS. Hij volgt vanzelfsprekend de ontwikkelingen in de fintech op de voet en vindt dat het belang van platforms niet genoeg benadrukt kan worden. Hoe bereik je dat platform paradise voor je core systeem?

Selectie van de juiste core solution is van levensbelang voor verzekeraars. De implementatie vraagt grote investeringen en zet de organisatie meerdere jaren “on hold”. Een keuze voor de verkeerde leverancier kan dat het voortbestaan serieus bedreigen. Vandaar ook dat verzekeraars kiezen voor uitgebreide “Requests for Proposals” en “Proof of Concepts”. Dit vraagt op haar beurt van alle partijen veel tijd die maar helaas beperkte zekerheid geven. In dit blog geef ik een pragmatischer advies om voor het toekomstvaste platform te kiezen.

Platform Paradise

Van maatwerk naar standaard

Al decennia lang investeren verzekeraars in de digitalisering van hun bedrijfsprocessen. Globaal hebben we de volgende vier fasen gezien:

 • De eerste fase van automatisering resulteerde in solide, homegrown systemen die primair de bestaande processen efficiënter maakten. Aanpassen en uitbreiden is voor dit soort core systemen echter tijdrovend en complex en vergt veel investering in tijd, kennis en kapitaal.
 • Langzamerhand kwamen de leveranciers van standaardpakketten op die zich specifiek richten op de core business van verzekeraars. Van eigen maatwerk / home grown oplossing naar configureerbare oplossingen die door meerdere verzekeraars wordt gebruikt.
 • In de 3e fase zijn deze leveranciers steeds meer aanvullende technologie gaan aanbieden ondermeer voor reporting, opzetten digitale kanalen, document management, etc. Soms ontwikkelen ze daar zelf modules voor maar vaak realiseren ze dit door middel van acquisities.
 • En nu zien we overal de platforms en ecosystemen ontstaan waarbij de leveranciers van basispakketten een aantal aanvullende (niche)producten beschikbaar stelt aan hun klanten via een ecosysteem van partners. Met de opkomst van meer en meer “point solutions” wordt het steeds lastiger om als generieke oplossing voor alle onderdelen de beste oplossing te hebben. Bovendien schaalt het eenvoudiger door te koppelen dan te ontwikkelen. Zo heeft FRISS koppelingen met een aantal providers met momentum bij zowel klanten als leveranciers – zoals Keylane, Guidewire, Fadata en Duck Creek.

Een markt zonder grenzen

Niet alleen de manier van automatiseren verandert, maar ook de markt. De markt is steeds meer een wereldmarkt. Steeds minder core system providers opereren enkel en alleen lokaal. Dit heeft gezorgd voor een aantrekkende competitie en een flinke consolidatieslag door overnames.

Voor verzekeraars wordt het daarmee steeds moeilijker de juiste oplossing te selecteren en niet met een oplossing die end-of-life blijkt te zijn nadat die net is geimplementeerd.

Platform paradise

Veel leveranciers zetten in op het opzetten van een eigen platform. Maar uiteindelijk gaat niet iedereen er in slagen om een vitaal en levendig ecosysteem te realiseren. Ook toeleveranciers van platforms, zoals wijzelf als FRISS, staan voor dezelfde moeilijke keuze: voor welke platforms maken wij onze software geschikt?

Als verzekeringsbedrijven kiezen voor een specifiek platform bepaalt dat dus voor een belangrijk deel de toekomstbestendigheid van de automatiseringsoplossingen.  Hoe selecteer je het winnende platform? Daarvoor heb ik het volgende advies.

Checklist Platform Paradise

Checklist

Het ecosysteem van een leverancier moet perspectief bieden op continue, aanvullende, gespecialiseerde functionaliteit – niet alleen nu maar ook nog over twintig jaar.

Het antwoord op de volgende drie vragen geeft daarbij veel houvast:

 1. Wat is de visie van de leverancier op de ontwikkeling en onderhoud van hun platform/ecosysteem. Welk doel heeft het management voor ogen heeft en hoe gaan ze dat bereiken?
 2. Hoe onderbouwen de huidige toeleveranciers en partners van het platform/ecosysteem deze keuze?
 3. En last but not least: wat zijn de ervaringen van de huidige klanten met het platform/ecosysteem? Welke aanvullende oplossing worden daadwekelijk gebruikt en bieden meerwaarde? Wordt de visie van de leverancier ook echt in de praktijk gebracht?

Het antwoord op vraag 1 is belangrijk voor het commitment van de leverancier – zit het ecosysteem goed en diep verankerd in de totale organisatie en is voldoende nagedacht over de vereiste inzet om het ecosysteem levend te houden?

Het antwoord op vraag 2 en 3 geeft een goed beeld van het klant- en gebruikersperspectief. Als het goed is weerspiegelt de ervaren praktijk van deze partijen de visie en theorie van de leverancier.

Tenslotte zit de ‘proof of the pudding in the eating’.

Ik wens u (en ons) veel succes bij het kiezen van het juiste platform en het bereiken van het “platform paradise”.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
 • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

 • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
 • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.

 

Inschrijven