loading
De laatste ontwikkelingen en expert inzichten in de verzekeringsbranche.
01 juni 2017
  |  
profile-img

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand: over waarheidsvinding en het motief van de frauderende klant

Riekje Stokes (Stokes Verhoor Strategie) is psycholoog en werkt als trainer en gedragskundig verhooradviseur samen met de Nederlandse Politie en verzekeringsmaatschappijen aan het verbeteren van wat zij noemt: waarheidsvindingscommunicatie. Dit blog is gebaseerd op haar FRAUDtalk over persoonsgericht interviewen.

 

friss-fraud-talks

Wat heeft Sneeuwwitjes ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand’ te maken met fraude? Omdat het antwoord van de spiegel ons vertelt over de drijfveren, de motivatie van de dader. De giftige appel is niet de misdaad maar slechts het middel om de mooiste van het land te blijven.

Dat geldt ook voor fraudezaken. Toch besteden we in het interviewen van fraudeurs tot nu toe weinig aandacht aan het motief. “Het gaat toch altijd om geld?” zal je zeggen, maar is dat wel zo? Iedereen heeft zo zijn eigen motieven. Deze kunnen we opdelen in drie categorieën: Pret, Prestige en, inderdaad, Poen.

Hoe mooi zou het zijn om in die interviews het gesteggel over feiten over te slaan en meteen de koninklijke weg van het motief te bewandelen? Samen met de fraudeur als expert van zichzelf? Waardoor jij hard op de zaak zit, maar wel met hart voor jouw klant. Het volgen van die belangenroute biedt extra mogelijkheden in een fraude interview, naast het volgen van de feitelijke informatie.

Pret, prestige, poen

Neem nu het gesprek met de frauderende klant die aan het begin van het gesprek, dat toen nog over koetjes en kalfjes ging, verzucht: “Mijn grootste probleem is dat ik geen nee kan zeggen”. Dat bleek uiteindelijk de reden om meerdere malen een valse handtekening te zetten. Niet alleen voor zijn eigen profijt maar ook om de baan van zijn tussenpersoon te kunnen behouden. Wat jammer als we voorbij zouden gaan aan zo’n opmerking, waarin een mogelijk motief schuilt.

Of je gesprek met een manager over zijn vermeende integriteitsschending. Liever gezegd: het gesprek dat hij met jou heeft. Want hij bepaalt graag zelf de regels van het gesprek. Hij houdt een lang betoog over hoeveel belang hij hecht aan integriteit en dat hij daar zijn medewerkers op selecteert en aanstuurt. En jij denkt: “Hoe kom ik nu bij mijn zaak?” Maar je bent er al, want hoe interessant is het dat hij nu juist in verband met die integriteit hier aan tafel zit?

Of het gesprek met de carrièretijger, althans op het gebied van brandstichting. Begonnen met een prullenbak, toen een container, daarna een container tegen een leegstaand gebouw en uiteindelijk een prachtige woning met daarin een gezin en hun levende have. Maar hij is geen pyromaan, dat ontkent hij in alle toonaarden. Want desgevraagd weet hij dat een pyromaan altijd terug gaat naar de brand die hij sticht. En dat doet hij nooit. “Noem mij maar een brandstichter” zegt hij en het gesprek loopt.

Motief zit tussen de oren

Hoe kom je nu tot concreet resultaat bij het volgen van deze route? Gebruik daarvoor de metafoor van de spiegel: houd je gesprekspartner een spiegel voor. Een motief zit tussen de oren dus moet er ook ‘tussen de oren’ bevraagd worden. Op beleving dus, en over thema’s in relatie tot de feiten. Thema’s op maat, die de verbinding leggen tussen déze betrokkene, díe casus en de mogelijke motieven om juist déze fraude te plegen.

Vraag binnen die thema’s naar gevoelens, verwachtingen en/of belangen die mogelijk verband houden met de fraude. Geef meer dan nu tijd en aandacht aan het persoonsgebonden motief.

Hiervoor moet je echter eerst weten wat jouw eigen motieven zijn. Wat zijn jouw motief om dit werk te doen? Waarom kies je ervoor om een bepaalde auto te rijden? Waarom besluit je in een relatie te stappen of deze juist te stoppen? Je moet dit van jezelf weten om het de ander te kunnen vragen.

Mijn eigen motief is dat ik ben opgegroeid in leugens. Dat heeft ertoe geleid dat ik van waarheidsvinding mijn vak heb gemaakt. En van waarheidsvindingscommunicatie. Ik zet mij in voor het nut en de noodzaak om binnen die waarheidsvinding het persoonsgerichte interview te ontwikkelen en uit te voeren. Het is belangrijk om voor deze bijzondere insteek te kunnen, willen en durven kiezen.

Laat de waarheid niet ontsnappen

We moeten goed begrijpen dat de waarheidsvindingdriehoek bestaat uit de pijlers persoon, casus en motief. In het midden daarvan ligt de waarheid. Mist één van de pijlers, dan ontsnapt de waarheid. Dat zou een gemiste kans zijn.

Loop naast en samen met je klanten op de koninklijke weg naar waarheid in plaats van te steggelen over feiten en inhoud. Spiegel en reflecteer en vraag je niet alleen af hoe giftig de appels waren maar vooral ook waarom ze gebruikt zijn. Dan ben je bij de kern van de zaak en is er zicht op een echte oplossing en verkleinde kans op recidive.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
  • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
  • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
  • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.

 

Inschrijven