loading

FRISS Fraude Detectie bij Claims - Detecteer verzekeringsfraude voordat claims uitbetaald worden

Geautomatiseerde fraude detectie

Detecteer verzekeringsfraude voordat claims uitbetaald worden. Verlaag uw schadelast door de kans op fraude detectie bij claims te verhogen en beperk tegelijkertijd de false positives tot een minimum. Gebruik geautomatiseerde fraude detectie in het claimproces om de gerelateerde risico’s objectief te beoordelen. Hiermee wordt straight through processing (STP) gefaciliteerd en herkent u direct de claims die meer aandacht vereisen.
Product SheetVerminder verzekeringsfraude

Fraude is een serieus probleem voor de gehele verzekeringsbranche. Het uitbetalen van frauduleuze claims heeft een negatief effect op verzekeringspremies en zorgt voor een verslechterde concurrentie positie. Daarnaast neemt het onderzoeken van false positives veel tijd in beslag en zorgt het voor onnodige kosten. Fraudeurs worden steeds slimmer en creatiever in hun aanpak en proberen op alle mogelijke manieren uit het zicht van verzekeraars te blijven. Combined ratios komen mede hierdoor enorm onder druk te staan.

Benefits

Claims process

Vind meer fraude

Detecteer verzekeringsfraude voordat claims uitbetaald worden. Verhoog de pakkans van fraudeurs met 50% tot 100%. Maak tijdens het claimproces een goede inschatting van de risico’s gerelateerd aan een claim met geautomatiseerde fraudedetectie. Hiermee verhoogt u straight through processing (STP) en herkent u direct de claims die meer aandacht of actieve follow-up vereisen.

Ready-to-use

FRISS® is live binnen 6 maanden en heeft een ROI binnen 12 maanden, door de ervaring met 130+ implementaties bij verzekeraars. De focus ligt op klant specifieke configuratie. In tegenstelling tot analytische software voor generiek gebruik die van de grond moet worden opgebouwd, is FRISS® grotendeels prebuilt en daarom een ready-to-use business solution.

Case Management

Het onderzoek en de follow-up van zaken met een potentieel verhoogd risico wordt ook door FRISS® ondersteund, door middel van een geïntegreerde case management module. Word effectiever in het onderzoeken van zaken die meer aandacht of actieve follow-up vereisen, door op één en dezelfde plek aan zaken te werken met alle gerelateerde informatie beschikbaar. Bovendien is het delen van fraudeincidenten en schadeverleden mogelijk, waardoor kan worden voorkomen dat fraudeurs zich gemakkelijk verplaatsen.

Innovatieve Technieken

Om een vooruitstrevend en duurzaam fraudebeleid te kunnen hanteren is het van groot belang om hier continu in te investeren. Technieken als text mining, image screening, device identification, network viewer, geo-mapping en cross border searches maken dit mogelijk.

Analytics

FRISS® Analytics genereert data van het FRISS® platform en vertaalt dit in makkelijk te interpreteren informatie die zowel visueel als interactief worden gemaakt middels verschillende applicaties die in de dagelijkse operatie gebruikt kunnen worden.


FRISS® Score

De FRISS Score is de kern van Fraude Detectie bij Claims - Detecteer verzekeringsfraude voordat claims uitbetaald wordenHet detectiesysteem biedt een accurate inschatting van fraude en risico’s door het bundelen van alle beschikbare informatie afkomstig uit meer dan 100 externe databronnen, expertregels, profielen, voorspellende modellen, text mining en link analysis. Op basis van deze informatie wordt een risico score afgegeven (FRISS® Score). Hoe hoger de score, hoe hoger ook het potentiële risico op fraude.

Als toonaangevende standaard faciliteert de FRISS® Score het maken van betere beslissingen. Het is de kern van de oplossingen en indexeert het risico voor elke aanvraag, polis of claim. FRISS® zorgt voor haar klanten voor, tijdens en na implementatie.
De FRISS® Learning Cycle zorgt voor een constante ontwikkeling en vooruitgang die altijd gericht is op de toekomst.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
  • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
  • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
  • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.