loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
17 januari 2018

“Wereldwijd Bijdragen aan Eerlijke en Betaalbare Verzekeringen voor Iedereen.”

Interview met FRISS CEO Jeroen Morrenhof.

CEO Jeroen Morrenhof leidde het bedrijf in de afgelopen 10 jaar tot de standaard voor risicobeheer en fraudedetectie voor verzekeraars in Europa. Wat zijn de volgende stappen om de FRISS Score tot een wereldwijde verzekeringsstandaard te maken?

Sprong voorwaarts

2017 was een goed jaar. In de eerste plaats voor onze klanten, voor hen kunnen we echt meerwaarde leveren. Het aantal klanten is ook toegenomen; in Nederland, maar vooral daarbuiten. De meeste omzet maken we nog steeds in Nederland, maar de grootste groei komt uit onze activiteiten in het buitenland en daar gaan we nu echt een grote sprong maken. We willen en kunnen fors gaan groeien in vooral de top-20 verzekeringslanden van de wereld.

Dat we nu de gelegenheid krijgen om onze groei versneld door te zetten danken we volledig aan onze klanten die vertrouwen in ons stellen en aan onze medewerkers die elke dag klaarstaan. Hoe groot we ook groeien, voor mij staat als een paal boven water dat dit alleen kan als we onszelf blijven en vasthouden aan onze belangrijkste doelstelling: een betrouwbare verzekeringsmarkt, met gezonde portefeuilles en eerlijke premies. Daar doen we het voor.

Opschalen en uitbreiden

Om deze doelen te bereiken gaan we onze activiteiten in Europa sterk opschalen en we gaan snel uitbreiden naar andere regio’s. Dat zijn vooral Latijns-Amerika en Noord-Amerika. In een aantal van deze landen zijn we al actief met onze partner Munich Re. Noord-Amerikaanse verzekeraars zijn enthousiast over ons product, maar tot nu toe hebben we er voor gekozen om dit niet actief te bewerken. Dat gaat veranderen: In 2018 openen we een FRISS vestiging in de VS.

Tegelijk zetten we nog meer in op het verder verbeteren van onze dienstverlening voor onze huidige en nieuwe klanten. Onze developers zijn daar elke dag mee bezig en het FRISS lab probeert buiten ‘the box’ verder te kijken. In het komende jaar zetten we sterk in op de ontwikkeling van data-pooling. Hierover later wat meer.

VentureClash

VentureClash

We worden enorm in deze ambitie gesterkt door het winnen van ‘VentureClash 2017’. Dit is een internationale investeringscompetitie met als doel om jonge, snel groeiende bedrijven een steuntje in de rug te geven om in Amerika vanuit de staat Connecticut voet aan de grond te krijgen. Van de 400 bedrijven stonden wij na een aantal ronden als nummer 1 op het podium. Ik ben er beretrots op dat we dat met elkaar hebben gerealiseerd.  In Connecticut zijn heel wat Amerikaanse verzekeraars gevestigd. De prijs is 1.5 miljoen dollar én een innovatieproject dat we mogen gaan uitvoeren met verzekeraar The Hartford. Zij zouden dus zo maar eens onze eerste klant in de VS kunnen worden.

Deze competitie heeft ons niet alleen een fantastisch geldbedrag opgeleverd, maar ook heel veel publiciteit en erkenning van onze oplossingen. Dat maakt ons er nog zekerder van dat we snel naar de andere kant van de oceaan moeten.

Investeerders enthousiast

Om snel op te schalen en uit te breiden moeten we investeren. Het prijzengeld van VentureClash kunnen we daar natuurlijk voor gebruiken, maar er is meer nodig. Als je in Amerika voet aan de grond wil krijgen moet je tempo maken en groot denken: ‘Go big or go home’ zeggen ze zelf. Dat doen we dus, we gaan ‘big’.

De ontwikkeling van de eerste 10 jaar hebben we helemaal uit eigen middelen gefinancierd. Ook daar ben ik trots op. Het heeft ons zo’n goeie marktpositie opgeleverd en zo veel vertrouwen, ambitie en energie, dat we besloten hebben om het opschalen en het uitbreiden te versnellen door externe financiering te zoeken. Dat is gelukt en dat sterkt ons in de overtuiging dat onze ambities zeer realistisch zijn. Diverse partijen waren erin geïnteresseerd om te investeren. Uiteindelijk hebben we er voor twee gekozen. Het Amerikaanse Aquiline Technology Growth en het Franse Blackfin Capital Partners, beide hebben veel ervaring op het gebied van ontwikkeling en professionalisering van insurtech-bedrijven. Ook kennen zij de verzekeringssector in EMEA en Noord-Amerika goed. Samen investeren ze 15 miljoen euro in onze ambities.

Ongeveer een derde daarvan gebruiken we voor onze Noord-Amerikaanse/Canadese ambities, de rest in opschaling en uitbreiding van onze activiteiten in Europa en Zuid-Amerika en uiteraard voor onze development, die gewoon in Utrecht blijft.

Zaken doen met de baas

Ook voor mij persoonlijk heeft dit gevolgen. Ik zal als CEO heel veel aandacht gaan besteden aan het opzetten van de operatie in de VS. Amerikanen willen graag direct zaken doen met de baas. Ik zal dus veel ter plekke moeten zijn. Om dat met volle aandacht te kunnen doen en om niet voortdurend in vliegtuigen te hoeven zitten, hebben mijn vrouw en ik besloten om komende zomer naar de VS te verhuizen. In elk geval voor een paar jaar, tot we stevige bodem onder de voeten hebben. Voor ons beiden een spannende beslissing. Ik blijf wel CEO en de overige vijf leden van het directieteam blijven in Nederland.

Innovatie in het FRISS Lab

FRISS-Lab-Blockchain

Schaalvergroting en uitbreiding naar meer landen zijn twee belangrijke doelen voor de komende jaren. De wereldstandaard worden is niet alleen goed voor ons als bedrijf, maar ook voor de verzekeringsbedrijfstak en de verzekerden.

Vanuit Utrecht blijven we voortdurend ontwikkelen en inspelen op nieuwe mogelijkheden om risico’s te voorzien en te beperken en fraudeurs te slim af te zijn. Het FRISS Lab draagt daaraan bij.

Slimme mensen denken na en experimenteren met nieuwe mogelijkheden, zonder dat er ‘marktdruk’ op staat, want lang niet elk idee is haalbaar. Ze moeten dus de ruimte hebben zonder dat de CFO alsmaar vraagt of het al wat oplevert.

Data pooling

In de komende tijd gaan we ook meer aandacht besteden aan data-pooling. Hoe goed de gegevens binnen je bedrijf ook zijn en hoe geavanceerd de analyse-tools ook zijn, veel informatie levert vooral meerwaarde op als het gecombineerd wordt met data van andere spelers, zoals anders verzekeraars in binnenland maar zeker ook buitenland of van andere organisaties. Zo vind je patronen en georganiseerde fraude.

Eerlijke verzekeringen wereldwijd

2018 wordt spannend, de komende jaren worden spannend, want we blijven ambitieus en dat kan ook. We hebben een geweldige groep zeer toegewijde medewerkers, die met veel energie en creativiteit werken aan oplossingen voor onze klanten. Ik verwacht dat de groei die we nu inzetten en onze ambitie om de FRISS Score verder te ontwikkelen tot dé wereldstandaard, ertoe zal leiden dat we over een paar jaar met zo’n 250 collega’s zullen zijn. Zo kunnen we wereldwijd bijdragen aan eerlijke en betaalbare verzekeringen voor iedereen.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
  • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
  • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
  • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.

 

Inschrijven