loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
31 oktober 2018

Voorkomen en Signaleren Verzekeringsfraude Steeds Hoger op Prioriteitenlijst Verzekeraars

Studie toont meer bewustwording en ruimte voor verbetering.

Verzekeringsfraude is een wereldwijd probleem, waar elke verzekeraar en indirect elke eerlijke verzekerde, de gevolgen van voelt. In 2017 verloren verzekeringsmaatschappijen in de USA en hun eerlijke klanten zo’n 34 miljard dollar als gevolg van verzekeringsfraude. Duitse verzekeraars schatten dit verlies op zo’n 5 miljard euro. De bedrijfstak spant zich meer en meer in om via moderne systemen verzekeringsfraude tegen te gaan. Daarbij worden ze geholpen door externe specialisten.

Fraudebestrijding is niet meer een zaak van elke individuele maatschappij. Het is een wereldwijd probleem, waarbij digitalisering van systemen, data-analyse en grootschalige samenwerking de sleutel naar de oplossing is. De meeste verzekeraars realiseren zich dit terdege.

Ondanks deze bewustwording zijn er nog de nodige uitdagingen. Zo blijkt uit de door FRISS uitgevoerde Insurance Fraud Survey 2018. Resultaten van een enquête onder meer dan 150 professionals uit de branche, werden verzameld om een goed beeld te scheppen van de huidige stand van zaken. Hieronder een greep uit de belangrijkste bevindingen.

Meer focus op datakwaliteit

Fraud Survey-DataDe kwaliteit van de eigen data is in vergelijking met de insurance fraud survey uit 2016 een nog belangrijker thema geworden. 45% van de verzekeraars geeft aan dat de kwaliteit van de data die binnen de eigen organisatie wordt verzameld om in te zetten in de strijd tegen verzekeringsfraude, een belangrijke uitdaging vormt. In 2016 was dit nog 30%. De belangrijkste reden die hiervoor wordt gegeven is dat te weinig of slechte informatie het proces van effectieve en betrouwbare analyse verstoort.

Tegelijkertijd groeit het besef dat goede informatie noodzakelijk is om de klantbeleving te verbeteren. Korte procedures bij acceptatie en bij claims helpen hierbij. Je maakt gebruik van informatie uit tal van interne en externe bronnen en doet niet onnodig beroep op het geduld van de klant. Die informatie moet dan natuurlijk wel goed zijn en direct beschikbaar.

Informatie-uitwisseling tussen verzekeraars

Een gevolg van digitalisering is dat het vinden en aanvragen van een passende verzekering heel snel mogelijk is vanaf elke willekeurige locatie. Overstappen, ook internationaal, is eenvoudig en wordt door veel verzekeraars in hun marketingaanpak gestimuleerd. Dit is mogelijk door de grootschalige ontwikkeling van online platforms en mobiele apps.

Om dit mogelijk te maken zonder onverantwoorde risico’s in huis te halen en zonder de klantbeleving onnodig te verstoren, is het essentieel dat goede informatie beschikbaar is en op de juiste manier wordt ingezet. Een groot deel van die informatie zit echter niet in de eigen systemen. Het is beschikbaar in externe – vaak openbare – bronnen of het zit in de systemen van andere verzekeraars.

Fraud-pools

Waar het onderling delen van data een aantal jaren geleden om redenen van concurrentie nog vrijwel onmogelijk was, denken veel verzekeraars daar nu anders over. Het wordt inmiddels door 33% van de verzekeraars gezien als een belangrijke te ontwikkelen middel in het kader van het bestrijden van verzekeringsfraude. Denk bij dit soort uitwisseling bijvoorbeeld aan informatie over valse claims, onbetrouwbare reparateurs en gezondheidsprofessionals, alsook beeldmateriaal en informatie over verzekerde objecten. Het met elkaar delen via fraud-pools, verhoogt de kans dat verzekeringsfraude wordt voorkomen of tijdig wordt gesignaleerd, aanzienlijk.

AVG blijvende uitdaging voor verzekeraars

Fraudebestrijding is niet alleen een kwestie van een goed systeem implementeren en voldoende data ter beschikking hebben. Wie data beheert moet er ook voor zorgen dat deze veilig en volgens de regels wordt opgeslagen en gebruikt. Voor 30% van de verzekeraars is dit, mede al gevolg van de invoering van de AVG, nog een uitdaging die om aandacht schreeuwt.

Dat geldt ook voor de aandacht van het onderwerp fraudebestrijding als geheel. Bij 28% van de verzekeraars moeten de fraudebestrijders een flink gevecht leveren om overeind te blijven in de strijd om prioriteiten binnen het bedrijf.

Digitale transformatie; Systemen up-to-date maar niet in orde

Veel verzekeraars realiseren zich dat effectieve fraudebestrijding alleen mogelijk is als gelijke tred wordt gehouden met digitale ontwikkeling en de mogelijkheden die deze biedt aan bedrijven, klanten en dus ook fraudeurs. De interne fraudedetectiesystemen moeten daarom in orde zijn.

Er is een flinke inhaalslag gaande op het gebied van automatisering. In 2016 gaf 20% van de verzekeraars te kennen dat hun systemen verouderd waren. Nu is dat nog 14%. Verreweg de meeste verzekeraars vinden dat hun systemen behoorlijk up-to-date zijn. 61% werkt met geautomatiseerde fraudedetectie-software om realtime fraudedetectie mogelijk te maken.

Hoewel veel verzekeraars vinden dat hun systemen up-to-date zijn, heeft 53% moeite met het onderhoud van de software. aangegeven wordt dat de capaciteit van IT-afdelingen als onvoldoende wordt ervaren en dat prioriteiten elders liggen. 43% heeft ook moeite met data-integratie en heeft last van een te groot aantal ‘false positives’. Dat leidt weer tot vertraging in het claimproces.

Nog veel verbetering mogelijk

In vergelijking met twee jaar geleden is er vooruitgang geboekt. Het bestrijden van verzekeringsfraude wordt maatschappelijk en bedrijfseconomisch belangrijk gevonden. Evenals het besef dat goede data en up-to-date geautomatiseerde systemen om data om te zetten in goede beslissingen, de sleutel zijn voor succes. Bewustwording groeit dus, maar er zijn nog veel mogelijkheden tot verbetering.

Download het volledige rapport hier

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
  • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
  • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
  • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.

 

Inschrijven