loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
01 januari 2018

Staat Fraudebestrijding als Prioriteit op de Agenda voor 2018?

De verzekeringsbranche moderniseert snel. Positieve ontwikkelingen zijn ingezet op het gebied van fraudebestrijding. Er zijn echter een aantal uitdagingen in de strijd tegen fraude. Sommige verzekeraars hebben inmiddels stappen ondernomen om deze uitdagingen het hoofd te bieden, andere moeten nog starten met het plannen van maatregelen. Om klaar te zijn voor de toekomst wordt 2018 het jaar om woorden om te zetten in daden.

Anti-fraudecultuur

The Key to Prevent Insurance Fraud is a Fraud Aware OrganizationEen anti-fraudecultuur is cruciaal om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Zo’n cultuur moet gevoed worden door het senior management. Zij moeten het voortouw nemen en mensen complimenteren die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van fraudebestrijding. Verder moeten ze de KPI’s hierop afstemmen. Claimbehandelaars worden doorgaans beoordeeld op de snelheid waarmee ze claims afhandelen en op klanttevredenheid. Als je een KPI voor het opsporen van fraude toevoegt, en hoe goed je scoort op dat punt, betekent dit dat je aanvullende vragen moet stellen in het proces met de klant. Dat botst met de overige KPI’s. Als je die op elkaar afstemt, kun je veel bereiken.

Organisatiebrede personeelstrainingen over bijvoorbeeld het herkennen van mogelijke fraude zijn nog geen gemeengoed. Alle schadeafdelingen, underwriting-teams en speciale onderzoekseenheden moeten hiertoe gestimuleerd worden. Hoe geringer de betrokkenheid bij de strijd tegen fraude, des te groter de kwetsbaarheid van verzekeraars en de kans dat mogelijke fraudeurs toegang krijgen tot de portefeuille. Grotere betrokkenheid en betere vaardigheden voor het opsporen van fraude dragen bij aan een aanpak waarbij fraude binnen verzekeringsportefeuilles voorkomen kan worden, in plaats van bestreden. Tevens zal training de communicatie tussen afdelingen bevorderen, waardoor de kennis nog verder verspreid wordt binnen de organisatie.

Bekijk deze vlog over het opbouwen van een anti-fraudecultuur.

Preventie in de digitale wereld

fighting-insurance-fraud-a-priority-in-2017

De verzekeringsbranche beschikt over een enorme hoeveelheid data. Om portefeuilles op een gepaste manier te laten groeien, is het cruciaal om bijvoorbeeld het merendeel van de beschikbare gegevens te gebruiken en hiermee een predictieve analyse uit te voeren Verzekeraars met directe, en met name digitale kanalen kunnen zich zo beschermen tegen hoge en specifieke risico’s, wat van essentieel belang is om een winstgevende portefeuillegroei te realiseren. Meestal ligt de focus op het uitbreiden van de portefeuille, terwijl de risico’s die daarmee binnensluipen over het hoofd worden gezien. Fraudebeheer van gegevens is niet alleen aan te bevelen tijdens het claimproces, maar kan ook waardevol zijn tijdens de risicobeoordeling bij underwriting. De verzamelde informatie over de verzekerde personen en objecten, de claims en de opgespoorde fraude dragen bij aan een nauwkeurige, objectieve beoordeling van risico’s, trends en de waarde van polissen en portefeuilles.

Daarbij zullen kunstmatige intelligentie (AI) en automatische leertechnieken bruikbare inzichten in de risico’s in verband met een nieuwe klantenaanvraag opleveren. Op die manier kunnen verzekeraars deze direct accepteren, afwijzen of onder voorwaarden accepteren. Wanneer dit proces wordt geautomatiseerd, zou waar mogelijk gebruik kunnen worden gemaakt van geïntegreerde automatische verwerking (straight through processing, STP), wat de werkzaamheden van verzekeraars op het gebied van underwriting aanzienlijk efficiënter kan maken.

In deze video ziet u hoe analyses helpen voorkomen dat risico’s de portefeuille binnensluipen.

Compliancy hoog op de agenda

chart-on-computer2

Naleving van de voortdurend veranderende wet- en regelgeving heeft altijd prioriteit voor verzekeringsmaatschappijen. Geen enkele financiële organisatie wil bewust of opzettelijk betrokken worden bij witwaspraktijken of zelfs terrorisme, en dat geldt zeker voor verzekeraars. Bij verzekeringsaanvragen en -claims is het noodzakelijk te controleren of iemand voorkomt op internationale sanctielijsten of op de lijst van politiek prominente personen (Politically Exposed Persons-, of PEP-lijst).

Helaas worden na elke terroristische aanslag en elk ontmanteld netwerk nieuwe namen aan de sanctielijsten toegevoegd. De PEP-lijst wordt rechtstreeks beïnvloed door politieke benoemingen en ontslagen. Bij iemand die een jaar geleden nog zonder problemen door een screening kwam, zouden vandaag alle alarmbellen kunnen gaan rinkelen. Het verzekeren van prominente personen kan hoge boetes tot gevolg hebben of er zelfs toe leiden dat vergunningen worden ingetrokken. Gezien de op handen zijnde Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld, is het verstandig om goed voorbereid te zijn. Zodat de naleving nu én in de toekomst gewaarborgd is.

Bekijk deze vlog over het belang van het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tijd voor actie

Dat het uitbetalen van frauduleuze claims een negatief effect heeft op de verliesratio van verzekeraars is alom bekend. Dat dit tevens drukt op de premies ook. Nu steeds meer verzekeraars erkennen dat fraude aangepakt moet worden, dreigen zij die daar geen aandacht aan geven buiten de boot te vallen. Met de start van het nieuwe jaar is het tijd voor de volgende goede voornemens: zet fraudebestrijding hoger op de lijst van prioriteiten; verhoog het fraudebewustzijn binnen de organisatie; alloceer budget, en zorg voor een organisatiebrede aanpak in de strijd tegen fraude. Dus, wat zijn jullie goede voornemens voor 2018?

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
  • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
  • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
  • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.

 

Inschrijven