loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
19 september 2017

Fraude Analytics is een Emerging Technology in Gartner’s Hype Cycle voor Schadeverzekeraars

Het gebruik van applicaties voor de juiste doeleinden en op het goede moment in de waardeketen is voor verzekeraars essentieel om competatief te blijven en succesvol te digitaliseren. CIOs worden gedwongen strategische beslissingen te maken over hoe zij opkomende technologieën maximaal kunnen benutten.

Fraud analytics

Gartner ziet Fraude Analytics als een van deze opkomende technologieën die een grote impact zal hebben op schadeverzekeraars. Ondanks de, volgens Gartner, hoge waarde die Fraude Analytics kan toevoegen, is de meerderheid van de verzkeeraars nog onvolwassen wat betreft fraudebewustzijn. Slechts tussen de 5% en 20% van de schadeverzekeraars werkt met een geautomatiseerde oplossing voor fraudebestrijding. Gartner voorspelt dat de technologie in twee tot vijf jaar mainstream zal zijn, ook buiten Noord-Amerika en Europa -nu nog de regio’s met verreweg de meeste installaties.

De transformatie naar een meer digitale aanpak heeft zowel gevolgen voor de aanpak van acceptatiefraude als voor de aanpak van fraude in claims. Veel verzekeraars zijn op zoek naar manieren om hun claimsprocessen te verbeteren, met name om kosten te besparen. Online kanalen, hackers en zelf-service platforms brengen echter nieuwe risico’s met zich mee die opgelost moeten worden. Een antwoord op deze uitdagingen zijn de steeds geavanceerder en real-time fraudedetectieoplossingen. Deze kunnen vaak al volledig worden geïntegreerd in acceptatie- en claimsprocessen en zijn speciaal ontworpen om fraudeuitdagingen bij de verzekeraar aan te pakken.

Wanneer een organisatie het fraudebewustzijn vergroot en de beschikbare techniek omarmt, zal het werken met een fraudedetectie-oplossing de loss-ratio verbeteren en de kosten per claim reduceren. Tevens zal het aantal false positives afnemen, wat leidt tot minder tijd die verspild wordt aan mogelijk frauduleuze claims. Daarnaast neemt de klanttevredenheid toe, omdat premies kunnen worden geoptimaliseerd en de klant sneller bediend kan worden.

Als best-practise adviseert Gartner CIOs om -onder andere- te kijken naar oplossingen die:

 • Effectieve fraude scores leveren, gebaseerd op zowel gestructureerde als ongestructureerde data.
 • Voorgedefinieerde datamodellen bevatten, die specifiek zijn voor de bedrijfsonderdelen waarin ze toegepast worden.
 • De mogelijkheid bieden om externe data te integreren voor extra inzichten.
 • Zowel in het claimsproces als het acceptatieproces kunnen worden ingezet om het effect te vergroten.

Om ervoor te zorgen dat de uitdagingen vanuit nieuwe spelers, veranderende klantbehoeften en dalende winstmarges het hoofd geboden worden, is transformatie essentieel. Schadeverzekeraars dienen (digitale) innovatie hoog op de agenda te zetten en moeten de organisatie klaarstomen om de groeiende eisen van buitenaf aan te blijven pakken.

Het volledige Gartner rapport Hype Cycle for P&C Insurance, 2017 kan hier worden opgevraagd.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
 • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

 • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
 • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.

 

Inschrijven