loading
De laatste ontwikkelingen en expert inzichten in de verzekeringsbranche.
05 maart 2018
  |  
profile-img

Fraude- en risicobewustzijn creëren voor betere risico inschatting.

Panos Kouvalis is Direct Business Manager bij de Griekse verzekeringsmaatschappij INTERAMERICAN, onderdeel van Achmea. De maatschappij heeft zo’n 600.000 motorvoertuigen in haar portefeuille, vooral via het directe kanaal ‘Anytime’. Daarmee is INTERAMERICAN een van de grootste verzekeraars in Griekenland.

Geautomatiseerde risico inschatting

Risk apetite

Het opsporen van verzekeringsaanvragen met een hoog risico en het voorkomen en ontdekken van fraude, heeft hoge prioriteit. Dankzij de automatisering van het proces gebeurt dit aan de voordeur. Daarbij wordt ook steeds meer informatie gebruikt die afkomstig is van de afdeling schadeafhandeling. Echter, een cultuur gericht op interne samenwerking is de belangrijkste voorwaarde voor succes.

Rendabele investering

We maken sinds een klein jaar bij de risico inschatting gebruik van verrijkte data. Ook informatie afkomstig van de schadeafdeling is nu geïntegreerd in het acceptatiesysteem. Het invoeren van deze methode vergde natuurlijk tijd en geld. Maar ik weet zeker dat dit rendabel is. De besparingen die deze methode oplevert, hebben we nu al een groot deel van de investering terugverdiend.

Betere risico inschatting

We hebben een grote motor portefeuille, maar slechts een klein underwriting team. Het is daarom erg belangrijk dat we over de beste informatie beschikken. Het systeem moet op basis daarvan automatisch de gewenste signalen produceren om tot beter risico inschatting te komen.

Door zo veel mogelijk informatie over een voertuig en de verzekeringsnemer te verzamelen, zijn we effectiever in het detecteren van risico’s. Daarmee kunnen we beter voorkomen dat er fraudeurs binnen komen. Ook zien we scherper welke nieuwe verzekerden extra aandacht moeten krijgen vanwege een grotere kans op schade; en dus hogere kosten voor ons en alle premiebetalers. Dan heb ik het trouwens niet over fraude en betekent het ook meestal niet dat de kandidaat wordt geweigerd. Het kan wel leiden tot extra voorwaarden of een hogere premie. Hierdoor wordt het grotere risico niet afgewenteld op de gemiddelde verzekerde.

fraud and risk analysis wordcloudOp dit moment filtert het systeem op grond van de data-analyse en slimme kennisregels, ongeveer 3,5% van de nieuwe aanvragen. Deze worden door onze acceptanten nader onder de loep genomen. Bij ongeveer 10% van deze uitgefilterde aanvragen zijn extra maatregelen nodig om alsnog tot acceptatie over te kunnen gaan. Denk daarbij aan het aanpassen van de polisvoorwaarden of het verhogen van het eigen risico. Wanneer er sprake is van fraude kan de polis worden beëindigd.

Natuurlijk willen we dat het systeem in de toekomst nog efficiënter wordt en het aantal ‘false positives’ afneemt. Naar mate het langer operationeel is en er meer data beschikbaar komt, zal dit ook zeker het geval zijn.

Ook bij verlenging

Overigens gebruiken we het systeem niet alleen bij nieuwe verzekeringen. Ook bestaande polissen worden bij verlenging op deze manier gescreend en op grond van het resultaat daarvan eventueel aangepast. Dat betekent dat binnenkort onze hele portefeuille op deze manier is gecheckt. Bij elke verlenging wordt er opnieuw gekeken of alle signalen nog op groen staan. Zo wordt continu en automatisch risicodetectie toegepast en dus betere risico inschatting.

Nieuw systeem vergt cultuuraanpassing

Automated fraud risk analysis successful cooperation humans and machineOm dit allemaal te realiseren moesten we het oude systeem, van gescheiden acceptatie en schadebehandeling, losgelaten. Aan de beoordeling van de aanvraag voegen we informatie uit externe bronnen toe. Bijvoorbeeld over eerdere –  niet geclaimde – schade of de opgeven waarde van het voertuig. Ook wordt gekeken naar de juistheid van de gegevens van het voertuig en van de kandidaat-verzekerde. Daarnaast voegen we informatie toe die de claims-afdeling verzamelt. Denk bijvoorbeeld aan eerdere claims of pogingen tot fraude of relaties met bekende fraudeurs. Door al deze informatie slim te analyseren, krijgen we een goed beeld van de kandidaat-verzekerde en het te verzekeren voertuig. Zodoende kunnen we een verantwoorde beslissing nemen.

Waar eerder de afdelingen acceptatie en claims apart opereerden moeten zij nu samenwerken. Medewerkers moeten van elkaar leren, samen casuïstiek bestuderen, samen onderzoeken welke informatie beschikbaar en nuttig is; echt collega’s worden en samen successen vieren.

Op samenwerking gerichte cultuur leidt tot tevreden klanten

De noodzaak van samenwerken beperkt zich niet tot deze twee afdelingen. Risico- en fraudebewustzijn moeten doordringen tot de vezels van het bedrijf: van acceptatie tot legal & compliance, van claims tot productontwikkeling & sales. En natuurlijk het Topmanagement. Zonder de betrokkenheid en de inspiratie van de leiding is iedere verandering een doodlopende weg.

Met ons moderne datasysteem en onze op samenwerking gerichte cultuur, krijgen we een evenwichtige verzekeringsportefeuille en hebben we goed inzicht in de risico’s die we dragen. Ik ben ervan overtuigd dat dit leidt tot betere producten, tevreden klanten en beter bedrijfsresultaat.

 

Lees hier ook het succesverhaal van INTERAMERICAN.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
  • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
  • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
  • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.

 

Inschrijven