loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
20 september 2017

#LIVEBLOG: FRAUDtalks 2017

FRAUDtalks-logo-orange

Liveblog #FRAUDtalks

Hieronder treft u het liveblog van ons event FRAUDtalks 2017. Onderaan staat de eerste spreker, bovenaan de laatste. Op Twitter kan het event worden gevolgd via de hashtag #FRAUDtalks.

Aan alle deelnemers: hartelijk dank voor uw komst en tot volgend jaar!

Het FRISS team – Keep Calm and Fight Fraud

Lees ook de twitterstory van deze #FRAUDtalks na op Storify via deze link.

~~~~~

Spreker 7 – Maria Genova – hacken van persoonsgegevens – journaliste

Hackers gaan niet eerst op zoek naar wie interessant is om te hacken, maar hacken vele mensen tegelijk en kijken daarna wie interessant is.

Hacken is tegenwoordig niet moeilijk. Methoden om te hacken:

 1. met een pineapple (een speciaal kastje)
 2. via phishing-mails, dit gebeurt op grote schaal
 3. via een valse factuur wordt er ransomeware geplaatst op je computer, er moet worden betaald om je data weer vrij te krijgen, we kennen de recente voorbeelden waarbij ransomeware hele bedrijven plat legde
 4. Als je iets online bestelt en je volgt de track & trace-code, moet je ook attent zijn, ook dan kunnen er hackers achter zitten .

Er worden miljoenen mensen gemaild door de hackers. Er zijn altijd wel een paar mensen die op een pakje zitten te wachten en op een link kliken, of mensen die inderdaad bij Ziggo zitten en denken een echte factuur te krijgen van Ziggo. Je moet er heel alert op zijn.

Als je wordt verdacht van fraude, en je was het niet, is het verschrikkelijk moeilijk om uit de verdachtenbank te komen.

Maria noemt een voorbeeld van een man die meer dan 1.700 auto’s op zijn naam had staan. Zijn rijbewijs was zoek , maar was niet geblokkeerd. Vervolgens werden al die auto’s op zijn naam gezet. Hij heeft daarna 17 jaar geprocedeerd en leefde al die jaar in armoe als dakloze.

Maria doet vervolgens voor hoe je met alleen een geboortedatum en naam persoonlijke data van mensen kunt verkrijgen, voor bijvoorbeeld verzekeringsfraude. Via hobbies werkt het ook, bijvoorbeeld jouw tennisvereniging organiseert een zogenaamd toernooi of via LinkedIn is duidelijk waar je hebt gestudeerd, een hacker organiseert zogenaamd een reünie. Op deze manier is het makkelijk om veel data te krijgen van mensen.

Veel mensen werken met een vast wachtwoord voor heel veel websites.

‘Tip: verander 1 letter per wachtwoord. Dan moeten hackers opnieuw hacken en dat is heel lastig voor ze, ze weten niet welke letter en welke positie je veranderde.’

~~~~~

Spreker 6 – Peter Groenewegen – VU Amsterdam

Wat is fraude en wat is geen fraude? En hoe werken netwerken hierin?

Een auto heeft een deuk, de boosdoener is niet te achterhalen. Twee jaar laten rijdt de dochter van de buren tegen dezelfde kant van dezelfde auto. De garagehouder suggereert dat we de eerste deuk mee kunnen nemen bij de verzekeringsclaim. De schade was rond de 1.000 euro. Daarna rijd ikzelf per ongeluk tegen een andere auto. Het was een kleine beschadiging. Er werd 3.000 euro geclaimd.

Was er sprake van een netwerk? Het is zo dat er met autoschades wordt gesjoemeld. Je wordt beïnvloed door anderen in jouw netwerk. Een netwerkanalyse is belangrijk bij fraude, maar het zegt niet alles.

Het is niet makkelijk om netwerken te detecteren.

Bij het maken van netwerken worden vaak zoveel mogelijk data in kaart gebracht. De netwerken die dit oplevert, geven echter weinig waardevolle informatie. De kunst is om heel goed te kijken naar welke personen en relaties je in kaart wilt brengen om zo de juiste samenhang te herkennen. Je gebruikt een beperkte set aan relaties in kaart brengen. Het type relaties dat je bekijkt, bepaalt de kracht van het netwerk.

Hoe detecteer je een betekenisvol netwerk? Hiervoor heb je ingewikkelde algoritmes nodig, waarbij je met verschillende invalshoeken netwerken detecteert en dat doe je niet alleen op personen. Vorig jaar is een voorbeeld toegelicht over een fraudenetwerk dat is opgerold op Malta, waarbij een netwerk van mensen botsingen met auto’s ensceneerde, waarbij de schades die werden geclaimd, en vaak niet werden uitgevoerd.

~~~~~

Spreker 5 – Evie Monnington-Taylor – Behavioural Insights Team (UK)

Ik begin met een voorbeeld: ik reken mijn boodschappen af en ik krijg wisselgeld terug, maar niet voor de 5 pond die ik gaf, maar voor 10 pond. Denkt u dat ik daar iets van zei?

Ik neem een taxi voor een zakenrit en betaal 20 pond en vraagt om een bonnetje. De taxichauffeur geeft een bonnetje, maar vult het bedrag en de datum niet in. Denkt u dat ik daarna de gegevens van mijn trip vervals, dus niet 20 pond declareer, maar bijvoorbeeld 25 pond?

Onderzoek toont aan dat de meeste mensen frauderen als ze de kans krijgen. Het gezegde luidt niet voor niets: de gelegenheid maakt de dief. er is wel een verschil in actief frauderen en een vergissing niet melden.

Low level fraud

Er is heel veel ‘low level fraud’, bij elkaar op telt dat tot grote bedragen. Low level fraud is makkelijk te bestrijden door zogeheten ‘small behavioural changes’. Voor low level fraud moet je je niet focussen op detectie en straffen maar op preventieve gedragsveranderingen.

Belastingdiscipline in Guatamala

Guatamala heeft een groot probleem met het betalen van belasting. Slechts 12 procent doet dit. Er is een experiment gedaan waarbij de brief van de Guatamalese Belastingdienst op twee verschillende manieren werd veranderd. Er waren drie groepen: een controlegroep, deze kreeg de standaardbrief, een tweede groep kreeg een brief met daarin een boodschap waarin werd aangegevn hoeveel mensen wel hun belasting hadden betaald. De laatste groep kreeg een brief met daarin de mededeling dat als zij geen belasting betaalden, dit werd beschouwd als een actief besluit.

de eerste groep betaalde gemiddeld 10 US dollar, de tweede 23 US dollar, en de derde gemiddeld 29 US dollar.

‘Social norms are important in behavioural of people. Actief een keuze maken is moeilijker dan iets dat een vergissing is corrigeren.’

Te hard rijden

Je krijgt een bekeuring, maar je denkt niet aan de gevolgen van te hard rijden. Het is algemeen bekend dat een bekeuring niet werkt om gedrag van mensen te veranderen. Te hard rijden vinden we allemaal niet heel erg.

Ook hier werd een experiment gedaan. Er werden verschillende brieven verstrekt aan mensen die een bekeuring krijgen. Wat hier werd veranderd was dat er in die brief wel of niet werd uitgelegd wat de effecten zijn van te hard rijden (impact) en er werd nog aan toegevoegd waarom en hoe bepaalde snelheidslimieten tot stand komen.

Het resultaat: 3,1 procent uit de controlegroep krijgt opnieuw een bekeuring binnen zes maanden. In de experimentele groep was het recidivisme 2,45 procent.

Verzekeringsvoorbeeld

Het laatste voorbeeld betrof een experiment met een formulier dat een verzekeraar gebruikt waarmee klanten hun gemiddelde jaarkilometrage moeten opgeve ten behoeve van het bepalen van de jaarpremie voor een autoverzekering. Normaal staat onderaan het formulier: ‘ik verklaar deze informatie naar waarheid te hebben ingevuld’. In het experiment werd deze eerlijksheidsclausule bovenaan het formulier geplaatst.

Resultaat: de controlegroep reed gemiddeld 38.095 per jaar en de groep met de clausule bovenaan het formulier reed 42.001 kilometers.

‘Je moet je beperkte aanpassingen wel testen! Kleine veranderingen kunnen een groot effect hebben.’

~~~~~

Pauze

Tijdens de pauze zijn deelnemers in de gelegenheid met of zonder gids een toer te maken door het Nationaal Militair Museum.

Fraudtalks

~~~~~

Spreker 4 – Ron Vermeulen – Brightmaven

Waarom kunnen wij niet geautomatiseerd zoeken naar gestolen en vermiste objecten? Wereldwijd wordt er jaarlijks voor 8 miljard gestolen of gefraudeerd. Ron Vermeulen geeft een voorbeeld van een kermisdraaimolen die was gestolen in Nederland en werd teruggevonden in Sotchi tijdens de Olympische Winterspelen.

Het digitale onderoek dat Brightmaven doet, maakt gebruik van Artificial Intelligence. Er worden allerlei unieke kenmerken digitaal toegevoegd aan het gestolen object, daarna worden de extra data vertaald in twintig talen. Vervolgens wordt er 24/7 digitaal gezocht in allerhande databestanden. Brightmaven zoekt bijvoorbeeld via Social Media naar data van de gestolen objecten. Wij zoeken efficiënt en constant door middel van Sjerlok.

Sjerlok is een digitaal systeem dat het hele zoekproces geautomatiseerd doet. Het is nog in ontwikkeling, maar wij garanderen nu al 15 procent schadelastbeperking.

Onderstaande Ford is in Eindhoven gestolen en werd gevonden op een digitale marktplaats uit Roemenië. Het vinden is het eerste, daarna moet je er nog beslag op kunnen leggen en het object terugkrijgen, dat lukt alleen met gedegen onderzoek en internationale contacten.

‘Ons doel is de route van het gestolen object te verlichten. Misdaad mag niet lonen.’

Tip: maak op voorhand een beschrijving van de unieke kenmerken van dure objecten, inclusief foto’s zodat er snel digitaal onderzoek kan worden gedaan bij verdwijning van het object.

FRAUDtalks

~~~~~

Spreker 3 – Udo Oelen – Autoriteit Persoonsgegevens

U allen als fraude-onderzoekers werkt onder het regime van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en binnenkort onder de veranderde wetgeving waarbij we gaan naar de Algemene Gegegevenbescherming Verordening (AVG/GDPR) op Europees niveau. Ik ben gevraagd u op hoofdlijnen op de hoogte te brengen van de nieuwe wetgeving.

De AVG is gericht op:

 1. Het versterken van de rechten van burgers – recht op vernietigen van persoonsgegevens, recht op ‘meenemen’ van gegevens
 2. Organisaties krijgen een grotere verantwoordelijkheid –  je moet ervoor zorgen dat je kunt laten zien dat je aan de wet voldoet: documenteren en beschermen van persoonsgegevens en data-impact analyse en aanstellen van een privacy officer. De wet geeft handen en voeten aan accountability van organisaties.
 3. Handhaving door toezichthouders is veel steviger ingericht: er kunnen hoge boetes woren opgelegd.

Veranderingen door de AVG

Het noodzakelijkheidscriterium en proportionaliteit gelden nu al. Nieuw is dat organisaties een privacy-verwerkingsregister moeten bijhouden.  Het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment wordt verplicht als je data verwerkt. Ook nieuw is de verplichtstelling van de aanstelling van een functionaris voor de Privacybescherming in organisaties die data verwerken of die met big data werken.

Er is een 10-stappenplan beschikbaar via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

~~~~~

Spreker 2 – Frank Cederhout – Deloitte

Een voorbeeld: de Mona Lisa in het Louvre wordt beschermd achter glas en het publeik wordt op flinke afstand gehouden, terwijl de beveiliging van de Nachtwacht in het Rijksmuseum is gebaseerd op inzet van  waakwaamheid en weerbaarheid. De supposten zijn daarin getraind. In mijn betoog zal ik uitleggen waarom in de toekomst waakzaamheid en weerbaarheid meer effect zal hebben dan controle.

President van de Verenigde Staten Lincoln: ‘Fraudeurs zullen er altijd zijn.’

Hoe komt het toch dat er altijd mensen zijn die willen frauderen? Is het niet zo dat iedereen zijn prijs heeft?

Aanpak moet 180 graden anders: niet de nadruk op leggen op controle maar op vertrouwen.

100 procent controle is niet mogelijk. De controle paradox bestaat eruit dat meer controle niet zorgt voor afname van het probleem, want er zal altijd worden gezocht naar het omzeilen van de regels. Wie had de sjoemel-software-affaire van VW kunnen voorzien? Zoiets verzin je toch niet? De sjoemel software omzeilde de regels. Controle op de regels had deze fraude nooit kunnen ontdekken.

Daarom moeten we ons concentreren op waakzaamheid: fraude constateren als het plaatsvindt. Daarnaast de weerbaarheid vergroten. Je voorbereiden op dat wat je niet ziet aankomen. De organisatie wordt er naar mijn overtuiging flexibeler door.

‘De vraag is: bent u er klaar voor om de controle loslaten?’

~~~~~

Spreker 1 – Toufic ‘Tey’ Al Rjula – Tykn

Ik verloor mijn geboortecertificaat in Koeweit. Door het regime van Saddam Hoessein zijn alle certificaten vernietigd. In de hele wereld worden geboortecertificaten alleen als papieren document verstrekt en bewaard in archieven. Dit is een ongelofelijk kwetsbaar systeem, kijk maar naar mijn eigen voorbeeld waarbij een bom het archief van de gemeente vernietigde.

‘You never appreciate what you have, untill you loose it.’

In de wereld zijn op dit moment al 230 miljoen ongedocumenteerde mensen, waarvan 10 miljoen ongeregistreerde kinderen, 54 procent hiervan komt uit Syrië en Afghanistan. Als je geen geboortecertificaat hebt, kun je geen paspoort krijgen. Geboortecertificaten zijn werldwijd de zwakste schakel in de keten van het vaststellen van de identiteit van een persoon.

In 2011 ben ik voor het eerst in contact gekomen met BitCoin on the DarkWeb, je kunt daar alles bestellen wat je wilt. Voor het bedrag van 3.500 euro koop je alles, van paspoort, geboortecertificaat tot rijbewijs en geregistreerde diploma’s. Het wordt ook nog thuis afgeleverd via een gerespecteerde pakketdienst. Fraude in documenten is de grootste fraude die er wereldwijd wordt begaan.

Ik ben terecht gekomen in een Vluchtelingenkamp en ben daar begonnen met het oprichten van een organisatie die met intelligente middelen de identiteit van personen kan vaststellen. Daaruit is mijn bedrijf Tykn ontstaan.

‘Tykn – the future of identity – leverages blockchain technology to bring trust to documents.’

Blockchain

Tykn werkt met behulp van blockchain aan: een systeem dat werkt aan I BOND: een Immutable, Borderless, Open, Neutral, Decentralized systeem dat helpt om de identiteitscheck te kunnen doen met 100 procent betrouwbare digitale identiteits’documenten’.

Tey legt uit hoe blockchain kan helpen in het proces van identiteitsintegriteit via Permission and Open Ledger.

Er moet worden gewerkt aan:

 1. Data- & privacybescherming
 2. Standaardisatie van het omgaan met fraude
 3. Wereldwijde systematische vastlegging.

Het FRISS Lab is de mogelijkheden van blockchain aan het onderzoeken, dat is een goede zaak.

De missie van Tykn is: ‘#ZINC2020: zero invisible children in the world in 2020.’

~~~~~

Kick off

Om exact 13:00 uur trapt Jeroen Morrenhof, CEO van FRISS | fraud, risk & compliance, deze tweede keer van onze #FRAUDtalks af. Er staan talks op het programma van zeven sprekers. Zij vertellen allemaal een verhaal over hoe wij als verzekeringsbranche gezamenlijk verzekeringen eerlijker te maken. Oud-Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn is onze dagvoorzitter.

Dagvoorzitter – Dick Berlijn

In 2008 afgezwaaid als CdS, neemt Dick ons mee naar zijn ervaringen met uitzendingen als militair naar crisis-locaties in de wereld. Iedere keer bij terugkeer ervoer hij hoe goed wij zaken in Nederland hebben geregeld. Dat kan omdat wij vertrouwen hebben. Vertrouwen in instanties, in bedrijven, in elkaar. En toch is er ook in Nederland rottigheid. In de verzekeringsbranche wordt u allen geconfronteerd met fraude. U bevecht dat, met elkaar.

‘Ik wil u van harte succes wensen te blijven werken aan het eerlijker maken van uw branche. Het is uw aller moeite meer dan waard’.

~~~~~

Twitter-story

Alle tweets kunnen in deze twitter-story worden nagelezen/nagekeken.

Welkom!

Hier wordt op 21 september een liveblog bijgehouden tijdens FRAUDtalks 2017.

Na een succesvolle eerste editie van FRAUDtalks, presenteert FRISS met trots voor de tweede keer dit unieke format. Dit jaar zijn er 7 sprekers die het publiek zullen grijpen met een inspirerende ‘talk’ van 18 minuten. FRAUDtalks 2017 biedt een krachtig programma en een onbevangen sfeer. Hier ontmoeten professionals uit de verzekeringsbranche elkaar en delen ideeën die het luisteren waard zijn.

Bezoek de event website.

 

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven