loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
15 september 2016

#FRAUDtalks – LIVEBLOG

fraudtalks liveblog

Hartelijk dank voor jullie komst!

Na het netwerken en borrelen gingen gasten, sprekers en FRISS’ers op huis aan. We hopen dat iedereen veilig is thuisgekomen.

Wij kijken terug op een geslaagde eerste versie van #FRAUDtalks. De zaal is weer leeg. Op naar volgend jaar!

#fraudtalks-16

De verzamelde tweets en andere social-media-berichten zijn te vinden in deze social media mash-up:

Onze Twitter-fontein kan nog eens worden nagekeken via deze link.

fraudtalks-17

~~~

Peter Schimmel: waarom zijn wij allen fraudeurs?

Mijn vraag is: wat maakt mensen tot fraudeurs?

Vraag aan enkele mensen in het publiek:

Heb je weleens een fiets gestolen?

Nee, ik heb nog nooit een fiets gestolen (drie keer).

Niemand zegt: ‘ik heb nog nooit de gelegenheid gehad’.

De gelegenheid maakt vaak helemaal niet de dief, slechts in 18 procent van de gevallen is dat een reden tot fraude. Fraude is veel dichterbij dan menigeen denkt.

Veel mensen beloven elkaar trouw en toch gaat 50 procent van de huwelijkspartners vreemd.

#fraudtalks-13Er wordt een klein publieksonderzoekje gedaan door Peter. ‘Sta op als de stelling op jou van toepassing is’.

Stelling 1: Toen ik op de middelbare school zat, heb ik weleens gespijbeld.

Ongeveer 90 procent van het publiek gaat staan.

Stelling 2: Ik gebruik weleens smoezen om te verklaren waarom ik te laat ben.

Ongeveer 40 procent staat op.

Stelling 3: Ik denk weleens aan een ander, terwijl ik mijn partner zoen.

0 procent (!) staat op.

Stelling 4: Ik zou de agent 50 euro betalen om die 500 euro boete te voorkomen.

Bijna 50 procent zou dit doen.

Stelling 5: Ik geloof niet dat iedereen deze laatste vier stellingen naar waarheid heeft beantwoord.

100 procent van het publiek staat op.

Behavioral ethics is de wetenschap die zich hiermee bezighoudt. Fraude ligt dichtbij. Het is menselijk. Fraudeurs zullen altijd proberen handhavers te slim af te zijn. Integriteit is niet vanzelfsprekend.

~~~

Anton van Hooff: fraude in de oudheid

#fraudtalks-14Fraude is al zo oud als de weg naar Rome. Romeinen konden er wat van. Er werd gefraudeerd met slaven, met schepen en met hun lading. De Romeinen hadden al regels dat slaven met gebreken alleen verkocht mochten worden als die op een bord om hun nek werden vermeld. Je moest weten wat je kocht en als de verkopers een gebrek verzwegen kregen ze straf. En mocht de slaaf worden teruggebracht. In het Romeinse Rijk bestond al een uitgebreid stelsel van wetten om de vele vormen van fraude te beperken en te straffen.

‘Fraus’, ‘malafide’ en ‘bonafide’ zijn woorden die al in het Latijn voorkwamen.

De weg naar Rome zal tot in de eeuwigheid voortduren.

Fraude-onderzoekers hebben de toekomst!

#fraudtalks-12

~~~

Tom Driehuys: mogelijkheden in big data en fraudebestrijding

#fraudtalks-11Voor de verzekeringswereld is er nog een wereld te winnen als het gaat om de mogelijkheden van big data en het herkennen van patronen of het ontwikkelen van fraudemodellen.

Hiervoor is het nodig dat verschillende databases aan elkaar gekoppeld worden. Dit is in Nederland niet makkelijk vanwege wettelijke grenzen.

Zodra bestanden wel mogen worden gekoppeld geeft de analyse van big data veel inzicht en hulp bij het opsporen van fraude. Met de ‘lessons learned’ kunnen fraudemodellen worden gemaakt die kunnen helpen bij fraudepreventie en fraudedetectie.

Fraudebestrijding heeft een wereld te winnen aan het gebruik van big data, maar vooralsnog zijn er veel hobbels op de weg.

~~~

Intermezzo

In de uitgebreide pauze konden onze gasten het Museum Beeld en Geluid bezoeken of een begeleide toer maken over het Mediapark.

#fraudtalks-8~~~

Eldert van Wijngaarden: de krochten van het internet

#fraudtalks-7Wij hebben Kalooga opgezet. Dit is een zeer sterke zoekmachine voor foto’s en maakt het mogelijk om foto’s te zoeken en screenen.

Wij willen een bijdrage leveren aan het ontmaskeren van mensen die ontoelaatbare dingen doen en die dat op internet en darknet zetten.

Via het gebruik van Kalooga kwamen wij ontzettend veel kinderporno tegen, gewoon op het openbare internet. Het gevonden materiaal is door ons ter beschikking gesteld aan de politie.

Wij zetten ons nu in tegen kindermisbruik in brede zin. Via analyse van data konden we kinderpornonetwerken wereldwijd inzichtelijk maken.

Zie bijgaande foto: kinderpornonetwerken op darknet via big data inzichtelijk gemaakt.

Voor uw beeld: darknet is 200 miljoen pagina’s groot en groeit hard.

Zijn er onder u bezoekers van het darknet?

Nee?

Dat dacht ik al!

15 procent van de foto’s op darknet is kinderporno, verder zijn er veel fraudes met identiteitsdocumenten. Wij werken inmiddels samen met een internationaal team van fraude- en criminaliteitsonderzoekers en werken met enorm veel passie voor onze missie.

Een toepassing voor verzekeraars is het checken van identiteitsdocumenten in het acceptatieproces. Daar wordt verrassend veel mee gefraudeerd.

~~~

Gert van Beek: fraudeherkenning bij front-office medewerkers

#fraudtalks-6Morgen wordt de iPhone7 gelanceerd. Wij als verzekeraars weten allemaal dat er vlak daarna een geweldige toename is van claims van oudere iPhones die ineens collectief in bad zijn gevallen, uit de tas ontvreemd of kapot gevallen.

Hoe fijn zou het zijn als onze front-office medewerkers leugenaars kunnen detecteren tijdens de melding en behandeling van claims?

Zij kunnen worden geholpen door te leren letten op zogeheten ‘leugenindicatoren’, deze ontstaan door stress tijdens een interview.

Enkele voorbeelden van verbale leugenindicatoren:

 • liegen is hard werken, dat is omdat het verhaal is verzonnen, leugenaars zweten meer dan eerlijke mensen
 • leugenaars zijn overdreven in interpunctie en hebben een staccato manier van vertellen
 • leugenaars vertellen hun verhaal chronologisch, ze zijn snel in de war te brengen
 • leugenaars roepen: ‘ik zweer het’, ‘eerlijk gezegd’
 • er zijn inconsistenties in het verhaal bij het herhalen daarvan
 • iemand die liegt gebruikt formeel taalgebruik: ‘ik verklaar dat…’, ‘het komt mij voor dat…’
 • leugenaars spreken door de stress met een iets hogere stem dan normaal
 • liegen organiseert chemische reacties in het lichaam: er wordt meer getranspireerd en geboerd tijdens verhoren.

Een wereldberoemd voorbeeld van de leugen die Bill Clinton op camera vertelt, met tussen elk woord een korte, onnatuurlijk klinkende pauze:

‘I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinski.’

Medewerkers die wij trainden, leerden zo beter te luisteren dóór het verhaal heen. Vervolgens is het belangrijk mensen te laten oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Ze leren uiteindelijk beter en makkelijker open vragen te stellen en leren beter te luisteren, óók tussen de regels door. Ook maakten wij een claimbestendig claimformulier.

~~~

Riekje Stokes: spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

#fraudtalks-5Ik introduceer de ‘belangenroute’. De belangenroute is een manier om een verdachte te ontmaskeren door aan te haken bij diens beleving.

Eens interviewde ik een man die verdacht werd van brandstichting. Op een gegeven moment zei hij:

Een pyromaan is iemand die altijd terug gaat naar de brand. Dat doe ik nooit. Ik ben een brandstichter.

Daar had ik zijn beleving te pakken.

In dit voorbeeld werkt de metafoor van de spiegel: een motief zit tussen de oren. Met puur inhoudelijke vragen gaat u het tijdens een verhoor niet redden. U moet ook naar beleving vragen. Naar de belevingswereld van degene die wordt verhoord. Alleen via de beleving ontdekt u het motief achter een fraude of andere misdaad.

Om te begrijpen hoe dit bij een verdachte werkt, moet u bereid zijn op zelfonderzoek te gaan. U moet uzelf begrijpen. Hoe werken uw eigen motieven? Durft u zelf in de spiegel te kijken?

Mijn persoonlijke motief is:

Ik ben opgegroeid met leugens.

Mijn achtergrond resulteerde in een beroepskeuze waarbij ik koos voor waarheidsvinding als beroep, en daarbinnen hoe je communicatie kunt inzetten bij waarheidsvinding. Je moet kunnen, willen en durven. Ik wens u veel succes toe bij uw verhoren van mensen die u verdenkt van fraude.

 ~~~

Welkom door de dagvoorzitter: Felix Tenniglo

#fraudtalks-4Felix Tenniglo zei direct ‘ja’ toen hij door Jeroen Morrenhof, CEO van FRISS, werd gevraagd deze middag te willen voorzitten. Felix werkte tot voor kort als co-CEO van InShared.

Fraude is van alle tijden, van alle beschavingen. Felix vertelt hoe in vroeger tijden Denen al rogge vervoerden onder de noemer ‘hout’. Zo probeerden ze belastingen te ontduiken.

Anno 2016 zitten we in de digitale tijd, dit stelt allerlei nieuwe eisen aan hoe we zaken doen.

De dagvoorzitter: ‘Ik ga daar niet veel meer over zeggen, want dat doen de sprekers na mij uitgebreid’. Hij roept Jeroen Morrenhof naar voren en vraagt hem:

Waarom organiseert FRISS deze bijeenkomst?

Jeroen antwoordt:

Ervaringen uitwisselen is voor mij de kern achter het waarom van deze middag.

Waarom ben je ooit met FRISS begonnen?

Toen Christian van Leeuwen en ik tien jaar geleden begonnen was de simpele reden voor ons dat wij ons niet wilde neerleggen bij de destijds algemeen geldende attitude in de verzekeringswereld: ‘Fraude hoort bij het verzekeringsproces’. Wij wilden ons inzetten voor ‘eerlijke verzekeringen’.

Wat is de reden achter de overname van Facts! van Krammer door FRISS?

Facts! is de Nederlandse standaard voor casemanagement en FRISS is dat voor fraude bij acceptatie en bij claimfraude. Het verwerven van Facts! past goed in onze bedrijfsstrategie waarbij wij uiteindelijk wereldleider willen worden op gebied van fraudebestrijding in de verzekeringswereld..

Heel binnenkort, in oktober, komt de geïntegreerde Facts! 5.0 op de markt. Daarin zijn beide softwareproducten geïntegreerd. Wij verwachten daar veel van.

In het blog ‘My dent in the universe‘ schrijft Jeroen zelf waarom hij FRISS is gestart.

~~~

‘Waarom nam je de moeite om te komen?’

Vroegen wij aan een paar gasten. Dit is wat zij aangaven:

Gebruiker Facts!:

Ik ben benieuwd naar het verhaal van de sprekers.

Gebruiker Facts!:

Facts! is overgenomen door FRISS en ik ben benieuwd wat FRISS van plan is. We hebben niet veel meer gehoord na het klantenpanel in het voorjaar. Trouwens, de sprekers spreken me zeer aan.

Gebruiker FRISS:

Ik kom voor de verhalen van de sprekers en voor het netwerken. het is een klein beroepsveld, we kennen elkaar voor een groot deel. Mooie locatie trouwens, ik was hier nog niet eerder.

~~~

Ontvangst gasten

#fraudtalks-2Langzaamaan druppelen ze binnen; de hoofdrolspelers van vandaag: onze gasten die werkzaam zijn bij allerlei Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappijen.

Men kent ons via het gebruik van Facts! bij fraudeonderzoeken of omdat een of meerdere solutions van de FRISS Suite worden ingezet bij fraudepreventie of bij claimfraude.

De sprekers zijn er voor een groot deel allemaal al. Er werden en worden druk handen geschud.

Nog een kwartier voor de aftrap van de eerste #FRAUDtalks. Wij hebben er zin in!

~~~

Welkom bij ons #FRAUDtalks liveblog

Vanmiddag, 15 september 2016, ontvangt FRISS 140 actieve klanten in Museum Beeld en Geluid voor de eerste #FRAUDtalks liveblog. Zes gezaghebbende sprekers uit de wereld van (verzekerings)fraudedetectie en -preventie geven een actueel overzicht van de ontwikkelingen (in Nederland) in dit vakgebied.

Wij ontvangen:

 • Felix Tenniglo  – dagvoorzitter – Voormalig directeur bij Centraal Beheer en oprichter en co-CEO van InShared.
 • Riekje Stokes – Stokes Verhoor Strategie – Over het verhoren van verdachten volgens de door haarzelf ontwikkelde interviewmethode
 • Gert van Beek – Signum Interfocus – Fraudeherkenning door front-office medewerkers, een business case
 • Eldert van Wijngaarden – Web IQ – Internet faciliteert criminaliteit én fraudebestrijding, een inkijkje in de ‘dark sides of the internet’
 • Tom Driehuys – PWC – De zin en onzin van het gebruik van data bij fraudedetectie.
 • Anton van Hooff – Universiteit Nijmegen – Fraude, zo oud als de weg naar Rome; parallellen tussen toen en nu.
 • Peter Schimmel – Grant Thornton Forensic & Investigation Services – Integriteit, is dat van ons allemaal, of juist niet?

De presentaties en beschouwingen zijn te volgen via hashtag #FRAUDtalks en via dit #Liveblog.

#fraudtalks-1

~~~

© FRISS | fraud, risk & compliance

15 september 2016

 

 

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven