loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.
09 juni 2017

5 Redenen Waarom Verzekeraars Moeten Starten met Geautomatiseerde Fraudedetectie

Niemand kan er meer omheen, digitalisatie neemt de overhand. Overal ter wereld moderniseren verzekeraars hun kernprocessen en systemen, starten zij online kanalen en worden handmatige taken geautomatiseerd. Vanuit de consument bekeken zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Van snelle en goede service, via een volledig digitale beleving tot de naadloze integratie van verschillende producten. Deze omslag brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. De interne processen veranderen. Zo ook de manier waarop verzekeraars aankijken tegen fraude detectie en fraude preventie. Het automatiseren van deze processen wordt steeds belangrijker. En organisaties dienen dit goed te organiseren. Er zijn 5 redenen waarom verzekeraars moeten starten met geautomatiseerde fraudedetectie:


1. Verhoog de kans op fraudedetectie en beperk false positives

The-Top-5-Advantages-of-automating-fraud-detection-challengesHet automatiseren, en zodoende standaardiseren, van fraudedetectie methoden verhoogt de kans op het daadwerkelijk detecteren van fraude. Tevens zal dit false positives beperken tot een minimum. Het opsporen van fraude kan een tijdrovende taak zijn. Het kost tijd van mensen die verantwoordelijk zijn voor klanttevredenheid of van hen die enkel de zaken zouden moeten onderzoeken die het meest verdacht zijn. Bovendien is het handmatig opsporen van frauduleuze zaken foutgevoelig. Wanneer het lukt te automatiseren, worden de kosten voor fraude gedrukt. Uiteindelijk zorgt ditvoor een verbetering van de schadelast en eerlijker premies voor de klant.


2. Start met Straight Through Processing (STP)

Het is vrijwel onmogelijk om elke binnenkomende claim handmatig te screenen. Laat staan om dit te doen volgens de laatste wet- en regelgeving. Wanneer het proces geautomatiseerd wordt, helpen modellen met het selecteren van onderzoekswaardige claims. Een claim die onder een door de organisatie bepaalde score blijft kan automatisch worden uitbetaald. Alleen wanneer een claim opvalt hoeft deze onderzocht te worden. Hetzij door een senior medewerker op de schadeafdeling of door een onderzoeker. Dit laat minder ruimte voor fraude. Bovendien zorgt procesautomatisatie ervoor dat claims en aanvragen vrijwel 100% STP afgehandeld kunnen worden.


3. Efficiënter fraudeonderzoek

The-Top-5-Advantages-of-automating-fraud-detection-challenges-1Doordat claims die aandacht nodig hebben direct worden herkend, maakt dat het onderzoeksproces effectiever. Claims worden overgedragen met alle informatie die nodig is om een onderzoek te starten. Indicatoren, risicoanalyses en eventuele bijlagen komen direct in de werkvoorraad van de onderzoeker. Deze kunnen op hun beurt de zaak efficiënt en gecontroleerd onderbouwen. Wanneer gewerkt wordt in een centrale omgeving kan bewijs gedeeld worden met andere verzekeraars. Hiermee kunnen organisaties samen zorgen voor fraudepreventie. De fraudeur kan immers niet meer zomaar overstappen van de ene verzekeraar naar de andere.


4. Maak screenen objectief

Claims worden vaak onderzocht op basis van een onderbuikgevoel of indicatie van fraude. Zelden gebeurt een screening willekeurig. Soms is het onderbuikgevoel correct, al bestaat altijd de kans dat er gezocht is volgens een bepaald vooroordeel of algemene misvatting. Tegenwoordig zijn er steeds meer technieken voorhanden die willekeur kunnen tegengaan. Het automatiseren van het fraudesysteem is meteen ook het objectiveren van een screening. Dit komt de kwaliteit van de analyse ten goede, wat beslissingen op basis hiervan verbetert.


5. Gebruik informatie vanuit het schadeproces om betere beslissingen te maken in het acceptatieproces

The-Top-5-Advantages-of-automating-fraud-detection-challenges-2-fraudedetectieVaak gaat kostbare tijd binnen de schadeafdeling verloren omdat zij constant bezig zijn met ‘de vloer dweilen’. Als informatie vanuit het schadeproces wordt teruggebracht in de organisatie kan hiermee het acceptatieproces strakker worden ingericht. De beschikbare data kan belangrijke inzichten geven over het al dan niet accepteren (eventueel onder aangepaste voorwaarden) of afwijzen van een polisaanvraag. Hiermee kan fraude al ‘bij de voordeur’ gestopt worden. Zeker wanneer sprake is van een online kanaal zijn op deze manier grote voordelen te behalen.


Omarm digitalisatie

Deze 5 uitdagingen geven slechts een idee van wat mogelijk is wanneer kernprocessen rond schade en acceptatie worden geautomatiseerd. Het goede nieuws is dat niet gewacht hoeft te worden met deze processen: het gaat prima samen met bijvoorbeeld het moderniseren van een kernsysteem. Er zijn een aantal leveranciers die standaard software aanbieden waarmee binnen enkele weken effectief gewerkt kan worden. Met slechts een klein duwtje in de rug van slimme software kunnen verzekeraars zich weer richten op de opbouw en het onderhoud van een gezond portefeuille en tevreden klanten. Zeker als de beschikbare innovatieve technologie wordt omarmt.

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
  • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
  • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
  • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.

 

Inschrijven