loading

Kernwaarden

icon_gedreven

Gedreven

Bij FRISS werk je bij een succesvol en snelgroeiend bedrijf dat ambitieuze targets stelt en deze met vuur en passie realiseert. Onze mensen werken enthousiast en vanuit eigen kracht.Zo realiseren ze hun persoonlijke en teamdoelen. Jouw succes is ons succes!
icon_zelfbewust

Zelfbewust

Wij werken op onze eigen manier. We hebben onze eigen kwaliteiten, waarden en normen. Daarin onderscheiden we ons van anderen. Jouw eigenheid is voor ons belangrijk en waardevol. Bij FRISS kun je jezelf zijn. Wij waarderen jouw originele inbreng.
icon_creatief

Creatief

Creativiteit is een levenshouding. Het is open staan voor nieuwe denkwijzen en oplossingen.Voor jou is ruimte en waardering krijgen een belangrijke motivatie-factor.Wij laten in onze manier van werken zien dat we een creatief bedrijf zijn. Wij verleggen grenzen omdat jij jouw grenzen verlegt.
icon_sociaal

Sociaal

Bij FRISS vinden we teamspelers belangrijk. Wij werken gezamenlijk aan het verbeteren van (een stukje van) de wereld. Ieders inbreng wordt gewaardeerd. We geloven in de kracht van sociaal. Samen kom je verder én ontdek je mogelijkheden die je alleen niet had gezien.

Kies jouw team

Staff

"Open en dynamisch; geen dag is hetzelfde"

Customer Operations

"Uitdagende opdrachten nationaal en internationaal"

Development & IT Ops

"Uitdagend en uniek product waardoor continue ontwikkeling mogelijk is"

Product Leadership

"Samen op avontuur, op zoek naar de oplossing"

Sales & Marketing

"Europees marktleider met passie en ambitie"

Extra's

Onderdeel van een succesvolle en snelgroeiende organisatie.

Werken in een inspirerende en prijswinnende omgeving.

Informele sfeer zonder bedrijfspolitiek.

Flexibele werkplekken en de mogelijkheid om thuis te werken.

Heerlijke zelfgemaakte lunches in onze brasserie en een onbeperkte hoeveelheid fruit.

Outdoor activiteiten om in vorm te blijven.

Wekelijkse vrijmibo's met een open uitzicht vanaf het terras.

Maandelijkse Meet & Eat met het gehele bedrijf.

Je beste vriend in de ochtend: een verscheidenheid aan verse koffie.

Vacatures

International Product Consultant - Spanish Speaking

Recruiter - Matchmaker - 32/40 uur

Onze geschiedenis

Een tijdlijn in vogelvlucht.

2006

Jeroen en Christian zetten in de kroeg een demo in elkaar die 9 van de 10 keer niet werkt, maar tijdens de presentatie op het moment suprême vlekkeloos verloopt.

De eerste deal is binnen en FRISS bestaat!

2009

InShared wordt de eerste online verzekeraar die voor FRISS kiest en vraagt om Software-as-a-Service (SaaS). FRISS slaat hiermee een nieuwe weg in!

2010

FRISS heeft inmiddels 5 Nederlandse klanten, maar op een congres in Orlando blijkt dat de internationale vraag naar fraudeoplossingen voor verzekeraars flink zal toenemen.

Jeroen en Christian besluiten hier vol op in te zetten en stellen een nieuw bedrijfsdoel: Europees marktleiderschap in 2015!

2012

Een aanta kleinere verzekeraars op Malta bundelt hun krachten met de Malta Insurance Association. Samen met FRISS lanceren zij gezamenlijk een country platform om verzekeringsfraude beter te managen.

De eerste internationale klant is gevonden!

2013

Om een internationale speler te worden, neemt FRISS afscheid van de oude huisstijl en wordt een volledig nieuwe bedrijfsidentiteit ontwikkeld. Vanaf nu onderscheidt FRISS zich in de markt niet alleen meer met krachtige software, maar ook in haar marketinguitingen!

2014

In het najaar publiceert internationaal onderzoeksbureau Celent een rapport waarin het 13 concurrende leveranciers vergelijkt. Hieruit blijkt dat FRISS de meeste software implementaties heeft bij verzekeraars in Europa.

Het doel om Europees marktleider te worden is een jaar voor de gestelde deadline bereikt!

2015

FRISS groeit hard en wint al jaren op rij verschillende awards die de succesvolle expansie van de organisatie onderstrepen. Deloitte Technology Fast500 en Fast50, Main Software 50, FD Gazelle en de High Growth Award staan allemaal in de prijzenkast!

2016

Een nieuwe website en een facelift voor de software-oplossingen helpen FRISS om zich te blijven onderscheiden in de markt.

2022

Road to Tokyo.. FRISS wil de allerbeste worden en in 2022 wereldwijd marktleiderschap hebben gerealiseerd.

Ben jij erbij?

Ben jij die gedreven en toegewijde persoon die wij zoeken?

Contact ons

Neem contact op met ons


 
 

De bijlages mogen maximaal 4mb zijn per bestand.

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.