loading
De laatste inzichten op het gebied van fraude, risico & compliance: 'fresh from the FRISS Lab'
18 januari 2017

Netflix voor Verzekeraars: Fraude Voorkomen met Predictive Modeling

Gian Luigi Chiesa is data scientist bij FRISS en ziet hoe verzekeraars veel data ongebruikt laten in de strijd tegen fraude. Aan de hand van een concreet voorbeeld legt hij uit hoe verzekeringsmaatschappijen met behulp van predictive modeling hun eigen data kunnen aanwenden om risico’s eerder te herkennen en fraude te identificeren.

“De enorme groei van data in de afgelopen jaren… geeft ongekende mogelijkheden om nieuwe en diepere inzichten te vergaren in complexe problemen.

Traditionele methoden zoals business intelligence, eenvoudige statistische modellen en ‘slice en dice’ werden 30 tot 40 jaar geleden ontwikkeld.

Veel verzekeraars gebruiken echter nog uitsluitend deze ouderwetse methoden, waarmee het niet mogelijk is om diepe vragen in je data te beantwoorden.

Machine learning voor verzekeraars

Een hoop moderne hulpmiddelen zijn tegenwoordig beschikbaar, zoals: machine learning, deep learning en netwerkanalyse. Het gebruik ervan geeft vaak verbluffende uitkomsten.

Een van de krachtigste en meest invloedrijke organisaties in de entertainmentbranche draait al voor een groot deel op zulke methoden. Ik heb het nu over Netflix.

Een paar jaar geleden realiseerde Netflix zich dat het een probleem moest oplossen waarbij een gebruiker verdwaalde in de gigantische hoeveelheid beschikbare content.

Om hiermee om te gaan bouwde Netflix enorme netwerken die gebruikers automatisch koppelden aan shows. De kracht van deze methodologie spreekt voor zich.

Het bedrijf schat dat ongeveer 75% van alle kijkersactiviteit voortvloeit uit deze aanbevelingen. Maar wat betekent dit voor de verzekeringswereld?

Wel, mensen zijn op een natuurlijke wijze verbonden via hun claims. En zoals Netflix gebruikers en shows koppelt, kunnen wij verzekerden en claims met elkaar verbinden.

Netwerkanalyse

We kunnen daarbij onderwerpen definiëren… zoals personen, bedrijven en aliassen, of objecten… zoals voertuigen, adressen en locaties, of zelfs gebeurtenissen… zoals het indienen van een claim, een ongeluk hebben, een polis aanvragen.

Het is een logische stap om een netwerk te bouwen gebaseerd op deze relaties.

En in zulke netwerken kunnen we op zoek gaan naar interessante patronen. Waar het netwerk van Netflix een gebruiker kan aanwijzen als potentiële Fight Club-fan, kan ons netwerk iemand aanwijzen als potentiële fraudeur.

Deze voorspellende profielen kunnen de waarde van je portfolio aanzienlijk verhogen. Door deze methoden bijvoorbeeld al tijdens een polisaanvraag toe te passen kan je bepalen hoe je omgaat met mensen op basis van hun voorspelde gedrag.

100% Straight-Through-Processing

In de toekomst kan de ontwikkeling van deze middelen leiden tot eerlijkere verzekeringen, met minder ruimte voor fraude en wellicht zelfs 100% Straight-Through-Processing van claims en polisaanvragen.

Als je dergelijke technieken omarmt zal je niet teleurgesteld worden.”

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het gebruik van deze website kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Wij vinden het belangrijk om uw (persoons)gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

FRISS Fraudebestrijding B.V.
Orteliuslaan 15
3528 BA
Utrecht

Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

1.2.  Doeleinden van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen in formulieren (persoons)gegevens invullen. Hieronder zullen wij de doelen van de diverse gegevensverwerkingen uitleggen.

Contactformulier of het sturen van een e-mail

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier heeft ingevuld of de e-mail heeft verzonden.

Downloadformulier

Als u op onze website bestanden (zoals e-books, whitepapers of rapporten) download, dan zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens gebruiken voor een of meer van de onderstaande doeleinden:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om het door u gekozen e-book, whitepaper of rapport toe te sturen;
  • voor het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen.

Nieuwsbrief

Als u op onze website het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief invult, zullen uw (persoons)gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan het bericht een hyperlink waarmee u zich kunt afmelden.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken als u gebruik maakt van de (web)diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • gegevens van de gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens van het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
  • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen.

1.3.  Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

Uw (persoons)gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft verleend.

1.4.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle verwerkte (persoons)gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde databases. Deze databases zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich ervoor in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

1.5.  Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van FRISS via privacy@friss.eu of schriftelijk naar het volgende adres:

FRISS | fraud, risk & compliance
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

2. Cookies

Bij het gebruik van deze website kan door of namens FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

2.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Op onze website maken wij gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • statistische doeleinden om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Zo houden wij het aantal bezoekers bij en kijken wij welke onderdelen van onze website populair zijn. Om deze statistieken te kunnen bijhouden en raadplegen, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door Google worden geplaatst;
  • Indien u gebruik heeft gemaakt van het downloadformulier: voor zogeheten “targeting” doeleinden. Met targeting bedoelen wij het opbouwen van een profiel van u op basis van uw surfgedrag op onze website, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen op basis van de getoonde interesses om na te gaan of FRISS diensten kan aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor heeft. Om dit te kunnen bijhouden en raadplegen maken wij gebruik van HubSpot. Op deze website kunt u uitleg vinden over alle mogelijke cookies die door HubSpot worden geplaatst.

3. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring.

 

Inschrijven