loading
De laatste ontwikkelingen en expert inzichten in de verzekeringsbranche.
07 november 2017
  |  
profile-img

Het Pad van het Gestolen Object

Ron Vermeulen is COO van Brightmaven dat zich specialiseert in diensten rondom de opsporing van gestolen en vermiste goederen. Door het inzetten van technologie maken zij de zoektochten sneller en efficiënter.

Ik wil u graag meenemen op het pad van een gestolen object. Een aantal jaren geleden werden wij gevraagd om een kinderdraaimolen op te sporen met een waarde van €125.000, die was gestolen in Wenen. Alle informatie over de draaimolen werd genoteerd, er gingen alerts naar de grens en oproepen naar verschillende platforms.

Na uitgebreid speurwerk vonden we uiteindelijk de molen terug in Sotchi, waar hij dienstdeed tijdens de Olympische Spelen. We hebben toen de politie in Moskou gewaarschuwd. Zij namen de molen in beslag, deden onderzoek en pakten de dader op. Wij zijn zelf ter plaatse gegaan om de draaimolen op te halen en terug te overhandigen aan de Oostenrijkse eigenaar. U kunt zich voorstellen hoe blij deze was. Bij elkaar kostte dit project 220 onderzoeksuren.

Orde van de dag

Iedere dag worden verzekeringsmaatschappijen, lease-, verhuur-, gewone bedrijven en particulieren geconfronteerd met schade van diefstal en fraude. De schade ​​wereldwijd bedraagt per jaar 8o miljard euro. Dat is een enorm bedrag. Objecten verdwijnen van de ene plaats en komen weer boven ergens op een andere plaats in deze wereld. Veel al in een andere identiteit of onderdelen.  En de cirkel start steeds opnieuw.

Het beweegt alle kanten op: auto’s uit West-Europa verdwijnen naar het Oostblok, maar we zien ook in Rusland gestolen auto’s in Nederland opduiken. De politie is overbelast en heeft geen tijd en capaciteit voor diepgaande onderzoeken. De overheid treedt intussen terug en verwacht dat inwoners en de markt meer zelf het initiatief nemen.

Tijd voor automatiseren

Daarom hebben wij het platform Sjerlok ontwikkeld: een combinatie van big data, Artificial Intelligence (AI) en old-school speurwerk. Vooral voor AI is veel belangstelling. Het klinkt heel nieuw, maar 50 jaar terug werden de eerste algoritmes al gebruikt. Interessant is dat de wereld verandert en digitaliseert: er is veel data is en de hele wereld is te bereiken.

Het zou tientallen jaren duren om al die data handmatig te analyseren en relevante informatie te filteren. Machine learning kan hierbij helpen door dit proces te versnellen. Door op deze manier te werken zijn we sneller, constanter en professionaliseren we de zoektocht naar het gestolen object.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Neem het voorbeeld van een gestolen Porsche Macan. Wij maken een uitgebreid profiel aan met informatie in drie categorieën:

 • Basisinformatie (merk, model, kleur, kenteken, nummers van onderdelen),
 • Variabele informatie (precieze uitvoering, soort motor, transmissie, in- en exterieur); en
 • Unieke informatie (kleine schade, sticker, vignet, accessoire).

Het gaat alles bij elkaar om zo’n 80-120 kenmerken die samen met foto’s het profiel compleet maken. Dit profiel wordt vertaald in 20 talen voor verschillende databronnen. Daarna wordt er 24 uur per dag, zeven dagen per week automatisch gezocht op internet en databases, bijvoorbeeld van marktplaatsen en forums. Zo kunnen we het criminele pad volgen.

We zoeken ook op social media – niet naar mensen maar alleen naar objecten, op basis van de profielen. En er is samenwerking met publieke en private organisaties – waaronder partijen zoals FRISS. Ook zijn er interfaces. Dit alles betekent dat we multifunctioneel data kunnen transporteren, bijvoorbeeld van parkeerplaatsen en grensovergangen om te kijken of het gestolen object daar is geweest.

De deepmatching in het proces maakt dat uit alle informatie waardevolle data gehaald kan worden. In de toekomst kunnen hiermee zelfs voorspellingen gedaan worden. Deze manier van zoeken is efficiënter, constanter, kostenbesparend en daarmee wordt de schadelast significant lager.

Minder kosten, meer opbrengst

Laten we nog even teruggaan naar het voorbeeld van de kinderdraaimolen: dat kostte 220 uur handmatig zoeken. Hadden we toen Sjerlok ter beschikking gehad dan was dat waarschijnlijk maar 10 uur geweest. Het wordt voor de opdrachtgever ineens interessanter, want veel goedkoper, om gestolen goed terug te halen. Op basis van onze ervaring met Sjerlok en een shared services center maakt dat we een besparing kunnen garanderen van rond de 15% van de totale diefstalwaarde.

Nog wat voorbeelden: een boot van 55 duizend Euro, gestolen uit Volendam, werd gevonden op een Poolse marktplaats, in beslag genomen en teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar. Een Ford Pick-up uit Eindhoven, ook ter waarde van 55 duizend Euro, kwam boven water op een marktplaats in Roemenië. De politie in Boekarest nam deze vervolgens dankzij ons in beslag.

Het klinkt allemaal simpel, maar dat is het niet. Want naast het signaleren is het ook nog zaak om het object echt te vinden, in beslag te nemen, de zaak te onderzoeken en dan nog terug te halen. En dan is een goed internationaal netwerk noodzakelijk om alle benodigde partijen te activeren.

Een goed voorbeeld is de Bentley van 260 duizend Euro. Gestolen in Amsterdam en na een lange reis uiteindelijk gevonden in Phnom Penh, Cambodja. Dat was half juli 2017. Het kostte daarna nog zo’n drie weken om de lokale politie te overtuigen om de wagen in beslag te nemen. Het internationale netwerk en de samenwerking tussen publieke en private organisaties is ontzettend belangrijk voor een succesvol eindresultaat: de terugkeer van een gestolen object bij de rechtmatige eigenaar.

Wij zijn iedere dag aan het werk om het pad van het gestolen object te achterhalen, letterlijk en figuurlijk over de hele wereld. Om gestolen spullen op te speuren en terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar. En onze belangrijkste drijfveer? Misdaad mag niet lonen. Nooit.

 

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m00004997.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS;
 • indien u dat op prijs stelt;u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Data Protection Officer
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven